De belangrijkste functies in een oogopslag

Quentic App

Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E)

Identificeer de grootste risico's ter plaatse en neem direct maatregelen.

Meer informatie

HSE-monitoring

Beoordeel specifieke HSE-kengetallen en bepaal het algemene veiligheidsniveau van uw bedrijf.

Meer informatie

Veiligheidsinspecties

Digitaliseer uw HSE-checklist of veiligheidsinspectie in slechts enkele minuten – met de Quentic App.

Meer informatie

Safety Walks

Toon uw betrokkenheid en zorg voor een adequate vastlegging van uw veiligheidsrondes en andere inspecties met de Quentic app.

Meer informatie

Managementsysteem-audits

Verhoog de efficiëntie van controleprocessen en zorg voor een interne cultuuromslag.

Meer informatie

Incidentmanagement

Maak het melden van bijna-ongevallen en incidenten laagdrempelig met mobiele oplossingen.

Meer informatie

Toolbox-meetings

Bereid belangrijke informatie ter uitwisseling met uw team voor en leg deze vast.

Meer informatie

Individuele toepassingen

Quentic biedt maximale flexibiliteit, zoals de mogelijkheid een eigen rapportageformulier te maken.

Meer informatie