On-demand webinar: Het digitaliseren van HSE meldingen

Hoe vereenvoudigt u de registratie van incidenten, observaties en audits?

Inhoud

Werkgevers en overheden trachten gezamenlijk een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen voor het personeel dat zij in dienst hebben. Toch gaan er nog altijd zaken mis. In Nederland steeg het aantal dodelijke arbeidsongevallen afgelopen jaar van 54 naar 71. In totaal waren er in datzelfde jaar meer dan 4.000 slachtoffers van arbeidsongevallen. Incidenten kunnen onverwachts optreden omdat niet alle risico's te vermijden zijn. Het creëren van inzicht in deze incidenten en de bijbehorende aanleiding hiervan is cruciaal in de preventie ervan. Het melden van deze incidenten, bijna-ongevallen (near miss) en onveilige situaties is het startpunt van: 

Het verbeteren van de veiligheid d.m.v. preventie op de werkvloer

Het ondersteunen van een veiligheidscultuur die door iedereen gedragen wordt (behavioural based safety)

In dit webinar laat Quentic zien hoe ouderwetse papieren formulieren, rommelige Excel bestanden en gedeelde e-mail boxen tot het verleden horen. Hoe u op een eenvoudige manier binnen uw organisatie inzicht en controle krijgt over incidenten, observaties, checklists (bijv. VCA), en zelfs audits (bijv. ISO & OHSAS). Ook hoort u waarom meer dan 600 organisaties u al voor gingen.

Let op: zodra u de video start, kunt u de grootte en het volume regelen.

Tevreden gebruikers zijn onze beste referenties

Mis nooit meer een webinar!