De immobiliënbelangen van Siemens zijn in beheer van Siemens Zwitserland. Siemens zet voor specifieke aan immobiliën gerelateerde milieubescherming en arbeidsveiligheidsonderwerpen sinds 2011 voor meer dan honderd locaties de software Quentic in van Quentic in Duitsland. Dat betekent niet alleen meer transparantie maar ook een tijdsbesparing.

Siemens Zwitserland beheert het portfolio bij Siemens en is wereldwijd verantwoordelijk voor de aanschaf van kantoren, industrie- en andere gebouwen door huur, koop of nieuwbouw. Maar Siemens is ook verantwoordelijk voor de uitbating van de gebouwen. Daartoe hoort de aanstelling van wettelijk vereiste bedrijfsverantwoordelijken voor afval, waterkwaliteit, immissiebeleid en gevaarlijke stoffen.

Net zoals alle ondernemingen moet ook Siemens milieuwetgevingen navolgen en waar nodig bedrijfsverantwoordelijken aanstellen. In Duitsland zijn deze verplichtingen geregeld in de wetgeving voor de kringloopbranche, de immissie-, waterhuishouding- en gevaarlijke stoffenbevorderingswet. De aanstelling van bedrijfsverantwoordelijken volgt hier uit. Hun functie moet controlerend, raadgevend en coördinerend zijn. Om hun taken efficiënt te kunnen vervullen is er de invoering van een milieubeheersysteem volgens ISO 14001.

Bij Siemens wordt Quentic als Software as a Service (SaaS) toegepast. Dat betekent dat het gebruik van de software locatieonafhankelijk alleen via het gebruik van een internet-browser kan gebeuren. Met name locatieoverschrijdend werk wordt daardoor aanzienlijk vereenvoudigd. Interne veiligheidscontroles tijdens de aanloop toonden aan dat ook de vereiste gegevensveiligheid gewaarborgd was. In het dagelijkse beheer geeft Quentic nu niet alleen een overzicht van waar welke verantwoordelijke ingezet is, maar ook welke eenheden nood hebben en een aanstelling wettelijk verplicht is. Meer nog: de gebruikers kunnen dankzij het geïntegreerde documentenbeheer steeds teruggrijpen op de meest actuele versie en in een oogopslag de geschiedenis van de actualisering nagaan.

Quentic informeert het externe milieu over belangrijke acties in de onderneming op aanvraag via e-mail of herinnert automatisch aan komende belangrijke data. Dit geavanceerde rechtenconcept integreert alle deelnemers naar hun behoeften. Het bevordert daardoor niet alleen de communicatie binnen het bedrijf, maar verkort ook de afhandeling omdat overbodig werk wegvalt. Zakelijke leiding en bereiksverantwoordelijke zien in een opslag wie in welke actie betrokken is en welke status bepaalde maatregelen bereikt hebben. Dat betekent een aanzienlijke tijdsbesparing en geeft in de afhandeling heel wat meer transparantie.

Siemens visualiseert in Quentic strategische en relevante processen voor arbeidsveiligheid en milieubescherming en volgt programma's en doeleinden op waarvoor overeenkomstige maatregelen getroffen worden. Terugkerende testen, zoals de test van brandblussers of milieu- en waterkwaliteitsinspecties inclusief inrichtings- en documentatietesten, worden afgebeeld en gecontroleerd. Relevante milieuaspecten, zoals de CO2-uitstoot, en algemene risico's worden geanalyseerd. Ook de risicobeoordelingen worden onmiddellijk in het systeem gegenereerd. De software ondersteunt de regelmatige interne audits en biedt uiteindelijk een betrouwbare en consistente basis voor een afbeelding van de ISO 14001 en ISO 45001.

"Quentic: Minder belasting. Meer kwaliteit."

Test Quentic 14 dagen gratis