Audits, Arbeidsveiligheid

Het voortouw nemen op het gebied van veiligheid

ENGIE Deutschland

3 minuten

Risicobeoordelingen, het treffen van veiligheidsmaatregelen, het opstellen van bedrijfsinstructies en het scholen van werknemers: om deze taken effectief uit te voeren kiest ENGIE Deutschland (voorheen GDF SUEZ Energie Deutschland) voor de online software van Quentic.

Sinds 2010 wordt dit complete en praktijkgerichte systeem voor veiligheid op de werkvloer en milieubescherming door ENGIE Deutschland toegepast in alle bedrijfsdivisies en alle onderdelen van de gecertificeerde managementsystemen volgens OHSAS 18001 en ISO 14001.

Over ENGIE Deutschland

Als lid van de ENGIE-groep maakt ENGIE Deutschland deel uit van een internationaal, wereldwijd toonaangevend energieconcern dat arbeidsveiligheid en bescherming van de gezondheid hoog in het vaandel heeft staan. Het bedrijf heeft acht vestigingen en is in totaal met meer dan 1000 werknemers in Duitsland vertegenwoordigd. Naast de distributie van stroom, aardgas en energieservices behoort de productie van stroom en stadswarmte tot de activiteiten van het bedrijf.

"De externe adviseurs konden heel simpel en rechtstreeks via Quentic worden geïntegreerd. Nadat toegangsrechten waren verleend, konden ze de risicobeoordelingen op basis van hun inspecties direct invoeren in het systeem. Daardoor zaten alle betrokkenen op één lijn."

Stefan Stengel, HSE-expert, ENGIE Deutschland

Veiligheid staat voorop

Het onderwerp arbeidsveiligheid is belangrijk in de dagelijkse bezigheden van de energieleverancier: medewerkers in beschermende kleding, waarschuwings- en aanduidingstekens, gebruik van gevaarlijke stoffen, activiteiten aan machines of de omgang met elektriciteit zijn alledaags in de energiecentrales. "Bij ons staat de veiligheid van werknemers en bescherming van de gezondheid dan ook centraal," benadrukt Daniel Krebel, HSE-deskundige bij ENGIE Deutschland.

Een aanhoudende uitdaging

Regelmatige veiligheidsinspecties, herhaaldelijke trainingen, continue bewaking van geldende standaarden, het analyseren van de processen in de energiecentrale en het bepalen van maatregelen ter bevordering van de veiligheid; het coördineren van al deze factoren is een hele opgave waarin het bedrijf veel tijd en geld moet investeren. "Bij iedere veranderingen van de werkomstandigheden is een nieuwe risicobeoordeling vereist. De bedrijfsinstructies moeten voortdurend worden bijgewerkt en voor alle betrokkenen beschikbaar zijn. Bovendien moeten we constant bijhouden welke werknemers wanneer welke trainingen hebben gekregen of in de toekomst nodig zullen hebben. Daarvoor moeten datums worden gepland en moet het nodige worden geregeld. De coördinatie en de verspreiding van informatie is soms een enorme uitdaging. Zonder een centraal systeem voor de documentatie en de organisatie loop je al snel vast," aldus Daniel Krebel.

Health & Safety optimaliseren

Sinds 2010 maakt ENGIE Duitsland hiervoor gebruik van Quentic. Met de gespecialiseerde software kan de energieleverancier verschillende taken rond arbeidsveiligheid efficiënt organiseren. Alle relevante gegevens worden op gebruiksvriendelijke wijze centraal gegenereerd en beheerd, geheel conform behoefte en dagelijks geëvalueerd en voor alle betrokkenen inzichtelijk gemaakt. Risicobeoordelingen en bedrijfsinstructies worden met enkele muisklikken gegenereerd en bijgewerkt. Werkzaamheden en kwalificaties van werknemers zijn altijd op gestructureerde wijze beschikbaar en in het geïntegreerde kwalificatieoverzicht is snel af te lezen welke werknemers bepaalde trainingen nodig hebben en op welk tijdstip.

Efficiënt auditmanagement

In de vestiging Wilhelmshaven heeft ENGIE Deutschland sinds 2008 een van de modernste steenkoolcentrales in Europa gevestigd. Gedurende de bouwfase speelde Quentic een belangrijke rol, want de risico's voor mens en milieu zijn van meet af aan nauwkeurig geanalyseerd en geëvalueerd met behulp van de software. Zo zijn bijvoorbeeld tal van inspecties gepland en uitgevoerd met de speciale module Risks & Audits. De resultaten konden aansluitend door externe deskundigen heel gemakkelijk en rechtstreeks in het systeem worden ingevoerd. Voor ENGIE Deutschland was duidelijk dat dit de juiste manier was om de nodige gegevens snel te verzamelen en daarna verder te verwerken en te evalueren.

Sinds 2010 gebruikt ENGIE Deutschland succesvol de volgende Quentic-modules:
  • Quentic Core

  • Health & Safety

  • Gevaarlijke stoffen

  • Legal compliance

  • Risks & Audits

  • Milieu management

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

Andere onderwerpen

Arbeidsveiligheid

Quentic Health & Safety

Hoe kan HSE-software u helpen om arbeidsveiligheid op lange termijn te verbeteren, medewerkers te motiveren & aansprakelijkheidsrisico’s te minimaliseren? Leer hier hoe u met Quentic uw veiligheidsnormen conform ISO …

Video bekijken
Milieu & duurzaamheid, Arbeidsveiligheid

Voith GmbH & Co. KGaA

Hoe kan milieu- en grondstoffenmanagement op efficiënte wijze in alle vestigingen over de  hele wereld gewaarborgd worden? Het wereldwijd actieve technologiebedrijf Voith slaagt er sinds 2011 samen met Quentic in.

Succesverhaal lezen

Quentic Demo

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen? Leer de software en alle voordelen kennen.

Demo aanvragen