Arbeidsveiligheid, Digitalisering

Video: Het digitaliseren van HSE meldingen

Hoe vereenvoudigt u de registratie van incidenten, observaties en audits?

Werkgevers en overheden trachten gezamenlijk een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen voor het personeel dat zij in dienst hebben. Toch gaan er nog altijd zaken mis. In Nederland steeg het aantal dodelijke arbeidsongevallen afgelopen jaar van 54 naar 71. In totaal waren er in datzelfde jaar meer dan 4.000 slachtoffers van arbeidsongevallen. Incidenten kunnen onverwachts optreden omdat niet alle risico's te vermijden zijn. Het creëren van inzicht in deze incidenten en de bijbehorende aanleiding hiervan is cruciaal in de preventie ervan. Het melden van deze incidenten, bijna-ongevallen (near miss) en onveilige situaties is het startpunt van: 

  • Het verbeteren van de veiligheid d.m.v. preventie op de werkvloer
  • Het ondersteunen van een veiligheidscultuur die door iedereen gedragen wordt (behavioural based safety)

In dit webinar laat Quentic zien hoe ouderwetse papieren formulieren, rommelige Excel bestanden en gedeelde e-mail boxen tot het verleden horen. Hoe u op een eenvoudige manier binnen uw organisatie inzicht en controle krijgt over incidenten, observaties, checklists (bijv. VCA), en zelfs audits (bijv. ISO & OHSAS). 

Andere onderwerpen

Digitalisering, Arbeidsveiligheid

Safety Management Trend Report 2020

Digitalisering en nieuwe technologieën versnellen ontwikkelingen op vlak van arbeidsveiligheid. Maar zetten we ze ook effectief in? En hoe goed kunnen we werknemers motiveren? Experts beoordelen ontwikkelingen, …

Whitepaper downloaden
Arbeidsveiligheid

Whitepaper ISO 45001

Meer rechtszekerheid, gemotiveerdere medewerkers en een hogere productiviteit: een certificering conform ISO 45001 heeft heel wat voordelen. In deze whitepaper vindt u alle relevante informatie over deadlines, vereisten …

Whitepaper downloaden
Arbeidsveiligheid

Quentic Health & Safety

Hoe kan HSE-software u helpen om arbeidsveiligheid op lange termijn te verbeteren, medewerkers te motiveren & aansprakelijkheidsrisico’s te minimaliseren? Leer hier hoe u met Quentic uw veiligheidsnormen conform ISO …

Video bekijken