+31 20 491 9141
  • CSR-rapportagesoftware

    Sustainabilitysrapportage volgens meerdere standaarden

Met de CSR-rapportagesoftware Quentic verkrijgt u een systematische gegevensbasis voor duurzaamheidsrapporten naar de desbetreffende CSR-standaard. Definieer de indicatoren en weergave van uw economische, ecologische en sociale prestaties en voldoe zo aan belangrijke informatie-eisen van uw stakeholders. De bijbehorende kengetallen worden door het softwareplatform berekend uit de decentrale dataleveringen van uw ondernemingseenheden.

Veelzeggende tabellen en schema's exporteert u met een druk op de knop naar Word en Excel. Afhankelijk van de doelgroep van uw CSR-rapporten brengt u tijdreeksen voor de ontwikkeling van afzonderlijke indicatoren, vergelijken tussen de KPI's van uw locatie of benchmarks van uw onderneming ten opzichte van de plan- en doelwaarden naar de voorgrond. Met Quentic hebt u altijd een belastbare feitenbasis voor de communicatie met uw stakeholders. De achterliggende processen van gegevensregistratie, -consolidering en -vrijgave zijn eenvoudig te beheren en altijd transparant te traceren.

De juiste indicatoren

Sluiten Openen

Hoe is het met klimaatbescherming, werkomstandigheden en toeleveringsketens gesteld? Bepaal over welke duurzaamheidsaspecten u met welke kengetallen bericht. Indien gewenst, kunt u daarbij teruggrijpen op gestandaardiseerde frameworks en deze aan uw behoeften aanpassen. Ook afgeleide verhoudingsgrootheden zoals energieverbruik per omzet definieert u zelf met de intuïtieve formule-editor.

Gebruiksvriendelijke gegevensinvoer

Sluiten Openen

Vraag van elk werkgebied en elke verantwoordelijke gericht alleen die kengetallen op die voor u interessant zijn. De gegevensinvoer voor degene die de gegevens registreert wordt gepresenteerd in een overzichtelijke webinterface, waartoe hij vanuit zijn persoonlijke overzicht toegang heeft. Automatische validatie- en consistentietests ondersteunen hem daarbij.

Gegevensconsolidatie in de hand

Sluiten Openen

Met de rapportagefunctie hebt u altijd overzicht welke kengetallenleveringen van welk werkgebied nog openstaan, en kunt u de verantwoordelijken automatisch herinneren aan de vervallen termijn. Na interne vrijgave volgens het vierogenprincipe worden de geleverde cijfers en antwoorden in een geconsolideerde database samengevat en zijn ze beschikbaar voor dagelijkse evaluaties.

Flexibel rapporten opstellen

Sluiten Openen

Evaluaties vanuit verschillende gezichtspunten en vergelijkingen met richtwaarden kunt u te allen tijde zelf definiëren. Quentic houdt zich op de achtergrond bezig met het omrekenen van eenheden en valuta's en met de berekening van afgeleide grootheden of de periode- en locatieoverstijgende gegevensaggregatie. Zo bent u zowel in detail als op concernniveau altijd in staat iets te zeggen over uw economische, ecologische en sociale prestaties.

Uitstekende kwaliteit

Test Quentic 14 dagen gratis

"We hebben een solide basis gelegd voor het rapporteren van alle ecologische aspecten op het gebied van duurzaamheid door het implementeren van een gecentraliseerd systeem. Voor het invoeren, controleren en evalueren van de gegevens zijn beduidend minder inspanningen nodig, omdat heel veel processtappen met behulp van Quentic konden worden geautomatiseerd."

Markus Schönberger, teamleider Sustainability Controlling, Voith GmbH & Co. KGaA

Tevreden gebruikers zijn onze beste referenties