Privacybeleid

Quentic GmbH, Gürtelstraße 30, 10247 Berlijn, Duitsland, (hierna “Quentic” genoemd) neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens dan wel de gegevens van uw bedrijf uitermate serieus. In de volgende bepalingen wordt beschreven welke gegevens in het kader van het door Quentic ter beschikking gestelde internetaanbod waarvan u gebruik kunt maken (in het volgende “internetaanbod” genoemd) worden verzameld en hoe deze gegevens worden verwerkt en gebruikt.

In het verlengde van de verdere ontwikkeling van ons internetaanbod en de implementatie van nieuwe technologieën met het doel de verleende service nog beter te maken kunnen wijzigingen van dit privacybeleid noodzakelijk zijn. Dergelijke wijzigingen behouden wij ons uitdrukkelijk voor. Met het oog hierop raden wij u aan dit privacybeleid regelmatig aandachtig door te lezen.

1. Onderwerp van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten en aanbiedingen beschikbaar en verkrijgbaar zijn op “www.quentic.com”, “www.quentic.de“, “www.quentic.at“, “www.quentic.ch“,  “www.quentic.nl“, “www.quentic.fi“, “www.quentic-visions.de“, “www.quentic-visions.com“, “www.quentic.fr” en “www.quentic.it”. Voor zover niets anders wordt vermeld, is in dit privacybeleid uitsluitend vastgelegd hoe Quentic omgaat met uw persoonlijke gegevens.

2. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Quentic GmbH
Gürtelstraße 30
10247 Berlin
Tel.:        +49 30 921 0000 0
E-mail:   contact.de@quentic.com

3. Contactgegevens functionaris gegegevensbescherming

Quentic GmbH
Gürtelstraße 30
10247 Berlin
Tel.:        +49 30 921 0000 774
E-mail:   privacy@quentic.com

4. Verzamelen van gegevens en juridische basis

U kunt ons internetaanbod en de websites altijd oproepen zonder persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. De beslissing of u ons persoonlijke gegevens wilt verstrekken ligt te allen tijde bij u.

Bepaalde gegevens die automatisch worden opgeslagen, zijn echter uitgesloten van dit principe. Bij ieder bezoek aan ons internetaanbod worden, voor zover wettelijk toegestaan, uw IP-adres, het browsertype, het tijdstip van uw bezoek, de naam van de internetprovider, de website die u naar onze internetpagina heeft geleid en de website die u in het kader van ons internetaanbod bezoekt automatisch door de gebruikte computer doorgegeven aan de server van Quentic en op deze server opgeslagen. Deze automatisch doorgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt voor preventiedoeleinden en het traceren van onbevoegde toegang tot het internetaanbod van Quentic. Quentic evalueert enkel op geanonimiseerde basis welke pagina's van het Quentic-internetaanbod favoriet zijn bij de bezoekers en hoeveel bezoekers dagelijks de pagina's bekijken.

5. Algemeen gebruik van gegevens

5.1 De persoonlijke gegevens die via het internetaanbod worden geregistreerd, worden door Quentic doelgericht en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de voorschriften in het kader van de Duitse wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), de Duitse wet inzake elektronische media (Telemediengesetz, TMG) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) (met name artikel 5 en 6 AVG) verwerkt en gebruikt. Vanzelfsprekend worden alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld en over het algemeen niet doorgegeven aan derden, in het bijzonder niet voor commerciële doeleinden, tenzij Quentic wettelijk daartoe verplicht is. Wij verzekeren u dat op dit moment en ook op geen enkel moment in de toekomst persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

5.2 Om uw bezoek aan het internetaanbod van Quentic zo prettig mogelijk te laten verlopen, gebruiken wij zogenaamde cookies. “Cookies” zijn kleine tekstbestandjes op basis waarvan gebruikers kunnen worden herkend. Cookies worden na afloop van uw bezoek aan onze website doorgaans automatisch verwijderd van uw harde schijf. Sommige cookies blijven achter op uw computer, zodat u bij uw volgende bezoek aan de website wordt herkend. Quentic gebruikt cookies om vast te stellen hoe vaak de sites worden bezocht en om de algemene sitenavigatie te meten en te regelen. U kunt uw browser zo instellen dat cookies per definitie worden geweigerd. Dan is echter niet gegarandeerd dat u alle functionaliteiten van de website kunt gebruiken. Om u een optimale service te kunnen bieden, maken wij gebruik van permanente cookies en sessiecookies. De in de permanente cookies opgeslagen gegevens zijn bedoeld om comfortabel gebruik van onze diensten ook buiten het huidige bezoek van de betreffende dienst mogelijk te maken. Als u het opslaan van permanente cookies niet wilt toestaan, kunt u deze in uw browser deactiveren. De in sessiecookies opgeslagen gegevens hebben betrekking op het bezoek dat u op dat moment brengt aan ons online-aanbod. Ze hebben tot doel onbeperkt gebruik van onze diensten en comfortabele functionaliteiten tijdens het bezoek aan ons aanbod en onze diensten te garanderen. Als u het opslaan van sessiecookies uitschakelt, kunnen wij niet garanderen dat u zonder enige beperking gebruik kunt maken van onze diensten.

5.3 Om onze website en onze service te optimaliseren, maken wij gebruik van de diensten van andere ondernemingen. Hier volgt een overzicht van de diensten die wij gebruiken.

Google Analytics en Remarketing

Deze website maakt gebruikt gebruik van Google Analytics en Remarketing. Dit zijn diensten van Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van zogeheten “cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en op basis waarvan uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan de server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Aansluitend wist Google de laatste drie cijfers van uw IP-adres, zodat het IP-adres niet meer aan uw persoon kan worden gekoppeld. Google gebruikt de informatie vervolgens om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor de exploitant van de website en aanvullende diensten in verband met het gebruik van de website en internet aan te bieden. Het is mogelijk dat Google deze informatie tevens doorgeeft aan derden als dit wettelijk voorgeschreven is of als Google derden opdracht heeft gegeven de gegevens te verwerken. Externe aanbieders, met inbegrip van Google, tonen advertenties op websites. Externe aanbieders, met inbegrip van Google, gebruiken opgeslagen cookies om de getoonde advertenties op internet af te stemmen op het vorige bezoek van gebruikers aan de website. Google zal uw IP-adres in geen enkel geval koppelen aan andere gegevens van Google.

Deze website maakt ook gebruik van Google AdWords Conversion-Tracking. De cookie voor Conversion-Tracking wordt ingezet als een gebruiker klikt op een door Google getoonde advertentie. Deze cookies zijn maximaal 30 dagen werkzaam en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als een gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website terwijl de cookie nog actief is, kunnen de exploitant van de website en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze website is gestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies zijn dus niet via de websites van AdWords-klanten te traceren. De gegevens die met behulp van Conversion-cookies zijn verzameld, worden gebruikt voor het opstellen van Conversion-statistieken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion-Tracking. De klant krijgt te horen hoeveel gebruikers in totaal op de advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een site die is voorzien van een Conversion-Tracking-tag. Gegevens op basis waarvan de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd, worden echter niet verstrekt. Uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens door diensten van Google kunt u op ieder gewenst moment herroepen voor de toekomst. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door naar de pagina voor het deactiveren van Google-advertentieservices te gaan. Ook kunnen gebruikers het gebruik van cookies door externe aanbieders deactiveren door naar de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief te gaan. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval wellicht niet meer alle functies van deze website volledig kunt benutten. Daarnaast kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browserplug-in te downloaden en te installeren die Google hiervoor beschikbaar stelt. Door het gebruik van deze website geeft u Google toestemming de gegevens die over u zijn verzameld op de hiervoor beschreven wijze en voor de genoemde doeleinden te verwerken. Aanvullende informatie over de bepalingen van Google vindt u hier.

Facebook-trackingpixel

In het kader van ons internetoptreden maken wij met uw toestemming gebruik van de “trackingpixel” van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Met behulp van deze pixel kan het gedrag van gebruikers worden getraceerd als deze gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder. Op deze manier kunnen wij meten hoe effectief Facebook-advertenties zijn en de resultaten gebruiken voor statistische doeleinden en marktonderzoek. De op deze wijze verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem. De persoonlijke gegevens van de afzonderlijke gebruikers zijn voor ons niet zichtbaar. De betreffende gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, waarover wij u op basis van onze kennis informeren. Facebook kan de gegevens koppelen aan uw Facebook-account en in overeenstemming met de richtlijn van Facebook voor het gebruik van gegevens ook gebruiken voor eigen reclamedoeleinden https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt Facebook en partners van Facebook in staat stellen advertenties op en buiten Facebook te tonen. Verder kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen. Toestemming daarvoor mag alleen worden verleend door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Voor jongere gebruikers is toestemming door een ouder of voogd vereist. Klik hier als u uw toestemming wilt herroepen: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Lead Tools

Om bezoeken aan de website statistisch te kunnen evalueren worden met behulp van technologieën van Lead Tools gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen voor marketingdoeleinden en om gebruikers te herkennen. Aan de hand van deze gegevens worden adressen achterhaald, echter alleen als gegarandeerd is dat het gaat om een adres van een bedrijf en dus niet om een individueel persoon. Tijdens het bezoek wordt een cookie gebruikt dat een toevalsgetal bevat. Dit toevalsgetal en het bijbehorende IP-adres wordt in een database (Upland LeadLander) opgeslagen. Gegevens van andere cookies van externe aanbieders worden niet gebruikt. De gegevens die op basis van een bezoek aan de webpagina's worden verzameld, worden gebruikt om geanonimiseerde gebruikersprofielen te maken. Als IP-adressen al worden geregistreerd, worden deze aansluitend direct door het wissen van het laatste cijferblok geanonimiseerd. Het verzamelen en bewaren van gegevens voor deze website door Lead Tools kan op ieder gewenst moment voor de toekomst worden geblokkeerd via privacy@quentic.com dan wel door het activeren van de Do Not Track-functie van uw browser.

Salesloft

We maken gebruik van het Salesloft-platform, geleverd door Salesloft, Inc., om onze verkoopprocessen te automatiseren, e-mailcampagnes uit te voeren, Leads effectief te beheren en het personalisatieniveau van onze verkoopcommunicatie te verhogen. Om dit mogelijk te maken synchroniseert Salesloft gegevens van Leads (achternaam, voornaam, e-mailadres, functietitel, bedrijf) met ons CRM-systeem (Customer Relationship Management), Salesforce. Informatie over de gegevensbescherming van Salesloft vindt u hier https://salesloft.com/platform-privacy-notice/. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gedeeld met Salesloft, stuur ons dan een bericht via onderstaande contactgegevens.

Wistia

Wij gebruiken Wistia om onze online-video’s te verbeteren en feedback te krijgen. Wistia traceert hiervoor het IP-adres van degene die de video bekijkt. Is dit al bekend, dan geeft het na koppeling aan wie de video heeft bekeken, wanneer, hoe lang en hoe vaak hij/zij hem heeft bekeken, dan wel op welk punt de video is onderbroken of beëindigd. Stuur ons een bericht als u bij het afspelen van onze video’s liever niet getraceerd wilt worden. Wij zetten u dan in de incognitomodus.“

Hotjar

Om meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze gebruikers en om het aanbod en de ervaring op deze website te optimaliseren maken wij gebruik van Hotjar. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen wij een beter begrip van de ervaringen van onze gebruikers (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers op welke pagina's doorbrengen, op welke links ze klikken, waar ze van houden en waarvan niet enz.) en dat helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens over het gedrag van onze gebruikers en over uw eindapparatuur op te slaan, met name het IP-adres van het apparaat (wordt tijdens uw gebruik van de website alleen in geanonimiseerde vorm geregistreerd en opgeslagen), beeldschermformaat, apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), de taal waarin u onze website bij voorkeur bekijkt. Hotjar slaat deze namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden de namens ons verzamelde gegevens te verkopen of op andere wijze voor een ander dan het hierboven beschreven doel te gebruiken. Indien u de analysecookies bij een bezoek aan onze website afwijst, zal Hotjar geen gegevens verzamelen.

5.4 Quentic behoudt zich het recht voor via e-mail contact met u op te nemen over aanvullende diensten van Quentic, zodra u een zakelijke relatie met Quentic bent aangegaan. U kunt ons altijd laten weten dat u voortaan geen informatie meer wilt ontvangen door op de afmeldlink in onze e-mails te klikken. Indien Quentic zou worden overgenomen, dan worden de persoonlijke gegevens doorgaans samen met het overgenomen deel van de onderneming overgedragen. Uiteraard blijven het privacybeleid en de geldende wetten inzake gegevensbescherming in dit geval gewoon van kracht voor de gegevens.

6. Gebruik van gegevens bij gebruikmaking van onze diensten

Live-chat

U kunt gebruik maken van onze chat-functie. Langs deze weg kunt u snel contact opnemen met een contactpersoon. U hoeft daarvoor geen persoonlijke gegevens te verstrekken en kunt anoniem in contact treden. Het verloop van de live-chat wordt door ons opgeslagen. Dit gebeurt met het doel u onder bepaalde omstandigheden een uitgebreide uiteenzetting van de geschiedenis van uw hulpvraag te besparen en om de kwaliteit van onze live-chat-service te bewaken. Indien u hiertegen bezwaar hebt, dan kunt u ons hierover altijd door gebruikmaking van de hieronder vermelde contactgegevens informeren. Eventueel opgeslagen live-chats worden dan onmiddellijk verwijderd.

Nieuwsbrief

U kunt uzelf via onze website aanmelden voor de nieuwsbrief. Vermeld daarvoor uw contactgegevens in het daarvoor bestemde formulier. Uw aanmelding wordt aansluitend zo snel mogelijk verwerkt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. Via een afmeldlink in de nieuwsbrief kunt u de nieuwsbrief op ieder gewenst moment opzeggen. Klik hiervoor op de link. Hierdoor wordt een vooraf opgestelde e-mail gegenereerd die u kunt versturen om de nieuwsbrief op te zeggen. Aanmelding voor de nieuwsbrief is ook mogelijk als een extra functie bij het aanmelden voor andere diensten via het aanmeldvak.

Kansspelen

Als u wilt deelnemen aan een van onze kansspelen, dient u uw contactgegevens in te voeren op de website (de met een asterisk gemarkeerde velden zijn verplicht, alle overig gegevens zijn optioneel). Gegevens die u in dit kader verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw deelname en om contact met u op te nemen wanneer u iets wint. Na afloop van het kansspel worden de gegevens gewist die hiervoor zijn verzameld.

Webinar

Wanneer u zich aanmeldt voor de webinar, verzamelen wij de volgende gegevens van u:

 • Contactpersoon: Aanhef, voor- en achternaam
 • Email
 • Bedrijfsnaam
 • Land
 • Telefoonnummer, indien van toepassing
 • Bedrijfsgrootte, indien van toepassing
 • Bedrijfstak, indien van toepassing
 • Positie, indien van toepassing
 • Afdeling, indien van toepassing
 • Reden voor deelname (vrijwillige informatie)

Om u in staat te stellen deel te nemen aan de webinar, sturen wij u toegangsgegevens toe. Hiervoor worden uw contactgegevens verzameld en verwerkt. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Zodra de webinar voorbij is, nemen wij na een redelijke tijd opnieuw contact met u op om uw mening, kritiek en suggesties te horen. Indien u niet langer geïnteresseerd bent in de producten of aanbiedingen van Quentic, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Let erop dat wij voor het uitvoeren van het webinar gebruikmaken van de online dienst "GoToWebinar". Voor deelname aan het webinar vraagt GoToWebinar op hun website om uw emailadres en uw naam. Bij uw aanmelding wordt u gewezen op het betreffende privacybeleid van GoToWebinar. Mocht u zich daar niet willen aanmelden, dan worden de door ons op de Quentic Homepage gevraagde gegevens onmiddellijk door ons verwijderd. Uw gegevens zullen in geen geval voor andere doeleinden worden gebruikt dan de deelname en uitvoering van het webinar en een eenmalige enquête na deelname aan het webinar.

7. Verzamelen en gebruik van gegevens bij registratie voor de proefversie van "Quentic"

Als u zich op onze website registreert voor het gebruik van de door Quentic ontwikkelde software "Quentic" worden door Quentic toegangsgegevens voor uw bedrijf verstrekt.

Als u inlogt bij "Quentic" wordt een sessiecookie gegenereerd om de gecodeerde authenticatiegegevens voor de duur van die specifieke sessie op te slaan. Als u zich afmeldt of de browser sluit, wordt de sessiecookie gewist.

In verband met uw registratie dan wel de registratie van uw bedrijf voor het internetaanbod heeft Quentic de volgende gegevens nodig:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon: voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail

Quentic gebruikt de door u verstrekte gegevens om u en uw bedrijf duidelijk te identificeren, indien nodig contact met u op te nemen en de door u dan wel uw bedrijf bij Quentic verkregen software "Quentic" indien nodig voor uw organisatie te configureren.

Voor zover Quentic in het kader van de registratieprocedure en/of in het kader van het gebruik van de software "Quentic" door u of door uw bedrijf persoonlijke gegevens verzamelt, zijn deze gegevens vereist om de overeenkomst tussen Quentic en u dan wel uw bedrijf na te komen, dus om te voldoen aan de verplichtingen die voor Quentic voortkomen uit deze overeenkomst en dus is het verzamelen, opslaan en verwerken van deze gegevens voor dit doel wettelijk toegestaan.

Op het gebruik van de proefversie van de software "Quentic" zijn bovendien de gebruiksvoorwaarden van toepassingen waarin ook de omgang met uw gegevens is geregeld.

8. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

Quentic GmbH is een dochteronderneming van AMCS HoldCo Limited (AMCS) en werkt op bepaalde gebieden, vooral op het vlak van klantenservice, samen met de aan AMCS gelieerde bedrijven. Hiervoor hebben de gelieerde bedrijven samen de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens in een overeenkomst vastgelegd en moeten ze zodoende worden beschouwd als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken zoals bedoeld in art. 26 lid 1 zin 1 van de AVG. De belangrijkste elementen uit deze overeenkomst vindt u hier.

9. Verwijderen van gegevens

Indien het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld of anderszins verwerkt worden, niet langer van toepassing is of indien de toestemming wordt ingetrokken, worden de gegevens verwijderd. Bij gebruikmaking van diensten is dat het geval als het gebruiksrecht afloopt of wij niet langer een zakelijke relatie met u onderhouden dan wel er niet langer belangstelling bestaat voor het onderhouden van een dergelijke relatie. Bovendien zullen uw gegevens niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de oorspronkelijke, tenzij wij hiervoor wettelijke toestemming hebben.

10. Recht op informatie en rectificatie (artikel 16 en volgende EU AVG)

U bent te allen tijde gerechtigd desgevraagd informatie te krijgen over de gegevens die Quentic over u en uw bedrijf heeft opgeslagen. Daarnaast hebt u recht op rectificatie van onjuiste gegevens en blokke-ring of verwijdering van gegevens. Ook bent u gerechtigd de verwerking van gegevens te beperken. Neem hiervoor onder vermelding van het trefwoord “Gegevensbescherming” contact op met de toe-zichthouder voor gegevensbescherming:

Tel.:        +49 30 921 0000 774
e-mail.:   privacy@quentic.com

Adres:
Quentic GmbH
Gürtelstr. 30
10247 Berlijn
Duitsland

11. Recht van bero

U heeft het recht contact op te nemen met de betreffende toezichthouder op grond van art. 45 en art. 52 van de AVG als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De adressen van de respectievelijke toezichthouders vindt u op de pagina's met bevoegdheden.

Als u uw klacht doorstuurt naar een niet-bevoegde toezichthoudende autoriteit, stuurt u deze onmiddellijk door naar de bevoegde toezichthoudende autoriteit (art. 52 lid 2 van de AVG). U wordt hiervan door de toezichthouder op de hoogte gesteld.

12. Wettelijke grondslagen

De rechtsgrondslag voor de verwerking is in de eerste plaats de AVG.

Met name het verzamelen en gebruiken van uw gegevens vloeit voort uit artikel 6, lid 1, van de AVG.

Bovendien is dit, onder voorbehoud van de toepasselijkheid van § 15 TMG, relevant als basis in aanvulling op de e-privacyrichtlijn (Richtlijn 2002/58/EG).

11. Overdracht aan een derde land

Door het gebruik van de onder nummer 5.3 genoemde tools kan niet worden uitgesloten dat gegevens die hiervoor worden opgeslagen aan een derde land, met name de VS, worden overgedragen. Dit gebeurt echter altijd op basis van art. 44 ff DSGVO (Doorgeven aan derden), de Duitse AVG. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over welke tool uw gegevens in een derde land opslaat. Dan verstrekken wij u nadere informatie.

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op +49 30 921 0000 774 of door ons een e-mail te sturen op privacy@quentic.com

X