Documenten & processen

Gevaarlijke situaties en incidenten direct online in het centrale systeem melden!

Rapporteren via app

Alle via de app gemelde incidenten worden centraal opgeslagen!

Ongevalmeldingen

Maak in een handomdraai verzendklare ongevallencijfers voor de branchevereniging!

Evaluatie online

Automatische ongevallenstatistieken en berekening van ongevallencijfers (bijv. het aantal ongevallen en de ongevalsfrequentie)!

Met Quentic hebt u het beheer van incidenten volledig onder controle en staat u op zeker bij gevaarlijke situaties of ongevallen. Provisorische alleenstaande oplossingen, chaotische lijstjes en eindeloze tabellen behoren tot het verleden. Quentic levert alles wat u nodig hebt en zorgt voor een werkelijk geïntegreerd incident management systeem.

Met de incident management software kunnen incidenten zoals schade aan personen, zaken, milieu en onzekere situaties meteen vastgelegd worden. Het analyseren van de oorzaken en het treffen van verbetermaatregelen vindt aansluitend plaats, zodat soortgelijke incidenten voortaan kunnen worden voorkomen. Als zich een ongeval voordoet, kunt u op eenvoudige wijze een ongevalsformulier invullen en deze naar de desbetreffende bevoegdheid versturen. De evaluatie van incident-kengetallen zoals bijv. de verzuimdagen, het aantal ongevallen of ongevalsfrequentie geeft een perfect overzicht. Door een gedifferentieerde gebruikerstoegang blijven ook bij het beveiligen van gevoelige data geen wensen open. De perfecte incident management tool voor uw organisatie.

Uitstekende kwaliteit

Veiligheid op het werk verbeteren!

Quentic in 2 minuten

De oplossing op maat voor uw organisatie

HSE voor iedereen. Het is digitaal en sluit perfect aan op de behoeften van de klant. Ontdek hoe Quentic uw HSE- en CSR-management makkelijker maakt en alle betrokkenen bij elkaar brengt. De web-based software ondersteunt u vakkundig bij alle taken op het gebied van arbeidsveiligheid, milieubescherming en duurzaamheid.

Digitale documentatie, organisatie, evaluatie - met Quentic bespaart u tijd en structureert u uw processen op een gestructureerde en overzichtelijke manier. 

De juiste omgang met incidenten en ongevallen

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Incidenten intern melden

 • Snelle melding van bijna-ongevallen (near-miss), materiële schade, milieuschade en lichamelijk letsel door alle werknemers
 • Directe overdracht van informatie aan de verantwoordelijke instantie
 • Optionele, automatische berichtgeving via de e-mail aan de betreffende leidinggevende
 • Centrale en gestandaardiseerde verdere verwerking van gemelde incidenten door daarvoor verantwoordelijke werknemers
 • Automatische registratie van verzuimdagen bij ongelukken
 • Analyse van de oorzaken en het treffen van rechtstreekse maatregelen op basis daarvan
 • Interne incidentberichten via een klik van de muis in een eigen berichtopmaak

Incidenten bewerken en analyseren

Ongevalmeldingen maken

 • Ongevallen met meldplicht praktisch overzetten naar de ongevalaangiften
 • Documenten die voor verzending gereed zijn in het gewenste formaat (brief, fax, XML) verzenden met slechts één druk op de knop
 • Bescherming van gevoelige gegevens van het beheer van incidenten op basis van een gedifferentieerd gebruikersbevoegdhedenconcept
 • Automatische incident- en ongevalstatistieken, bijv. overzicht van alle bijna-ongevallen
 • Afzonderlijke evaluaties in diagram- en tabelvorm
 • Berekening van gangbare ongevallencijfers, zoals verzuimdagen per werknemer, aantal ongevallen per 1000 werknemers, ongevalsfrequentie
 • Ongevallenbeheer en jaarverslag op basis van kenwaarden die de arbeidsveiligheid ondersteunen

Evaluatie van ongevallengetallen


Bescherming van gevoelige gegevens

Quentic wordt niet alleen gekenmerkt door professionele competentie en een hoge gebruikersvriendelijkheid, maar ook door een verfijnd verificatieconcept. U kunt de verschillende gebieden van Quentic voor verschillende gebruikers toegankelijk maken en de verdere toegankelijkheid tot op één enkel record en document - bijv. een bepaalde melding van een ongeval - reguleren.

Veiligheid op het werk verbeteren!

Tevreden gebruikers zijn onze beste referenties