Rechtszekerheid

Maak het naleven van de wetten en normen gemakkelijker. Minimaliseer uw aansprakelijkheidsrisico.

Altijd up-to-date

Gemakkelijk beheren van juridische teksten inclusief automatisch zoeken in juridische databases.

Voorkom redundanties

Juridische informatie wordt centraal opgeslagen, de taken van de belanghebbenden zijn op elkaar afgestemd.

Gewoon meer overzicht

Zinvolle gegevensstructuren en effectieve filters zorgen voor meer transparantie.

Met Quentic hebt u het beheer van uw juridisch kadaster volledig onder controle. Provisorische alleenstaande oplossingen, chaotische lijstjes en eindeloze tabellen behoren tot het verleden. Quentic levert u alles wat u nodig hebt en zorgt voor werkelijk geïntegreerd management.

Met de module Legal compliance is het een stuk gemakkelijker te beoordelen welke juridische maatregelen ten aanzien van de voorschriften op het gebied van arbeidsveiligheid en milieuwetgeving nodig zijn. In Quentic slaat u de desbetreffende rechtsnormen centraal op, zodat alle betrokkenen er direct toegang toe hebben. U kunt de gegevens heel gemakkelijk onderhouden, zodat uw juridische naslagwerk altijd up-to-date blijft. Als u het nog comfortabeler wilt hebben, maakt u gewoon gebruik van de automatische synchronisatie met de online-database van wetteksten. Zo weet u altijd welke bepalingen wanneer zijn gewijzigd. Heeft een norm zich gewijzigd? Met een klik zijn ook de verantwoordelijken van de rechtelijke plichten op de hoogte. Dat bespaart tijd en moeite.

Neem de relevante wetten en verordeningen centraal op, zodat alle betrokkenen ze direct kunnen raadplegen. U kunt de gegevens heel gemakkelijk onderhouden, zodat uw juridische kadaster altijd up-to-date blijft. Als u het nog comfortabeler wilt hebben, maakt u gewoon gebruik van de automatische synchronisatie met de online-database van wetteksten. Zo weet u altijd welke bepalingen wanneer zijn gewijzigd. De daaruit voortkomende maatregelen die voor ieder divisie moeten worden getroffen, zijn op basis van die kennis gemakkelijk te bepalen.

Inrichtingen en machines waarvoor een vergunning is vereist kunt u geheel volgens voorschrift opnemen in het inrichtingenkadaster. De bijbehorende vergunningen documenteert u eveneens. Alle handelingsstappen, vanaf het eerste contact met de overheidsinstantie tot aan de afgifte van het vergunningsdocument, worden opgeslagen. Op die manier zijn ook alle termijnen, geldigheidsbepalingen en secundaire voorschriften transparant.

Definieer technische keuringen inclusief de herhalingsintervallen vast. In het compacte keuringsschema worden alle keuringseisen samengevat en kunt u zien wanneer welk object op welke wijze moet worden gekeurd. Zo kunt u te verrichten keuringen in een mum van tijd voorbereiden en de resultaten aansluitend in een rapport vastleggen.

Wetswijzigingen en voorschriften van overheidsinstanties vereisen doorgaans een aanpassing van interne processen; iets wat goed moet worden gepland. Met Quentic beschikt u over het ideale instrument voor een geslaagd verandermanagement. Beoordeel systematisch welke aanpassingen vereist zijn en breng de streeftoestand in beeld. Door verschillende implementatiefasen vast te leggen, wordt een verplichting gecreëerd. Door directe integratie van alle betrokkenen is ook het nodige onderlinge overleg meteen geregeld.

Whitepaper ISO 19600

Zorg voor wettelijke naleving in de gehele waardeketen met een compliance management systeem (CMS) conform ISO 19600! Ontdek hoe u de nieuwe standaard kunt introduceren, effectief audits kunt uitvoeren en certificering kunt verkrijgen.

Uitstekende kwaliteit

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

"Met Quentic kregen wij een centraal en stabiel hulpmiddel, waarin alle gegevens duidelijk en eenvoudig gestructureerd zijn en waarbij alle documenten systematisch beheerd worden."