Passende indicatoren

Maak daarvoor voor elk werkgebied actuele, gewenste en benchmarkindicatoren en evalueer deze gecombineerd.

Geïntegreerde rapportages

Stel de wisselwerkingen van uw bedrijfsprestaties met de SDG-doelen op.

Uitlijning van de bedrijfsstrategie

Volg steeds welk positief of negatief effect maatregels of bedrijfsontwikkelingen hebben.

Gericht gebruik van hulpmiddelen

Verzeker niet alleen de effectiviteit van uw inzet voor de SDG's, maar ook de efficiënte inzet van uw hulpbronnen.

Met de SDG-rapportagesoftware Quentic stelt u de bijdrage van uw bedrijf aan de UN Sustainable Development Goals (SDG) nauwkeurig en overzichtelijk op. Of het nu om uw productieprocessen of preproductie gaat of om de duurzaamheidswerking van uw producten bij uw klanten, in het softwareplatform definieert u specifieke indicatoren, stelt u bijbehorende gegevens uit uw bedrijfsbereik en maatschappij op en stelt zo vast hoe uw bedrijf aan de omzetting van de wereldwijde ontwikkelingsdoelen bijdraagt.

Uw sociale, ecologische en economische werkingen in de afzonderlijke handelingsvelden van de agenda 2030 (hand- en voetafdruk) kunt u kwalitatief en kwantitatief evalueren. Daarbij maakt u gebruik van gestandaardiseerde kaders of beeldt u werkingsverbanden van uw operaties en producten af door kengetallen en/of impactbeschrijvingen. Daarbij gaat het niet om de vermindering van negatieven, maar ook om de versterking van positieve invloeden door uw bedrijfsactiviteit. Alle medewerkers zijn verbonden door een gemeenzaam platform dat alle gegevens en specificaties consolideert. Door vrijgaveprocessen en automatische validaties wordt de kwaliteit van de inhoud verzekerd.

Hoe staat het met uw invloed op wereldwijde arbeidsomstandigheden, klimaat en duurzame productie en consumptie? Met Quentic heeft u een webgebaseerde tool voor de oorzaken- en gap-analyse, monitoring en rapportage van uw onderneming met betrekking tot de voor u relevante Sustainable Development Goals. Maak daarvoor voor elk werkgebied actuele, gewenste en benchmarkindicatoren en evalueer deze gecombineerd.

Integreer niet-financiële indicatoren en uw lopende bedrijfsrapportage met elkaar en stel zo de wisselwerkingen tussen uw bedrijfsprestaties en de SDG-doelen samen. Kruisindicatoren en verhoudingskengetallen helpen u uw bedrijfs- en duurzaamheidsstrategie optimaal op elkaar af te stemmen. Daarbij hoeft u niets dubbel te doen. Voer de relevante financiële gegevens uit uw controlesystemen in en koppel deze op operatief en strategisch vlak met uw milieu- en sociale kengetallen.

Voor elk bedrijfsbereik en -proces kunnen op basis van de gemeten en opgestelde uitwerkingen maatregels afgeleid worden op de SDG-handelingsvelden om tot een programma en doelen samengebundeld te worden. Volg steeds welk positief of negatief effect maatregels of bedrijfsontwikkelingen hebben en leg op deze basis een strategisch programma vast dat de doelen van uw organisatie in overeenstemming brengt met voor u relevante SDG's.

Verzeker niet alleen de effectiviteit van uw inzet voor de SDG's, maar ook de efficiënte inzet van uw inspanningen en hulpbronnen. Controleer parallel aan maatregelen en strategieën ook inspanning en kosten met respectievelijke indicatoren. Op deze manier kunt u ook meerdere scenario's voor verschillende bijdragen aan een doel wat betreft nut en inspanning vergelijken en zo de sociaal-economische meest efficiënte handelwijze bepalen.

Whitepaper over duurzaamheidsbeheer

12 voordelen van gestructureerd duurzaamheidsmanagement en hoe u systematisch een lijst opstelt van de eisen en invloeden van verschillende belanghebbenden en marktmogelijkheden, en hoe u de handelwijzen van uw onderneming hierop afstemt:

Uitstekende kwaliteit

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

"We hebben een solide basis gelegd voor het rapporteren van alle ecologische aspecten op het gebied van duurzaamheid door het implementeren van een gecentraliseerd systeem. Voor het invoeren, controleren en evalueren van de gegevens zijn beduidend minder inspanningen nodig, omdat heel veel processtappen met behulp van Quentic konden worden geautomatiseerd."

Tevreden gebruikers zijn onze beste referenties