Eenvoudige procedure

De helder gestructureerde interface maakt het omgaan met duurzaamheidsgegevens gemakkelijk.

Gestandaardiseerde maten

Definieer uw eigen indicatoren, met inbegrip van reeds gemaakte catalogi.

Dat is teamwerk

Zo verloopt uw rapportageproces zonder problemen, zelfs bij een groot aantal deelnemers.

Betere gegevenskwaliteit

Gemelde kencijfers komen centraal bij elkaar, zijn uniform gestructureerd en gevalideerd.

Met Quentic staat u op zeker voor duurzaamheid. Provisorische alleenstaande oplossingen, chaotische lijstjes en eindeloze tabellen behoren tot het verleden. Quentic levert u alles wat u nodig hebt en zorgt voor werkelijk geïntegreerd management.

Met de Quentic-module Sustainability kunt u de sociale, ecologische en economische actiegebieden van uw bedrijf beoordelen. Creëer de basis voor de communicatie met uw stakeholders en verbind alle betrokkenen via een gemeenschappelijk platform. Quentic verbetert de informatie-uitwisseling en de ondernemingsbrede samenwerking en bundelt alle kengetallen van verschillende werkgebieden.

Hoe is het met klimaatbescherming, werkomstandigheden en toeleveringsketens gesteld? Bepaal welke duurzaamheidsaspecten van toepassing zijn op uw bedrijf en hoe deze kunnen worden geanalyseerd. Gestandaardiseerde indicatorcatalogi kunnen desgewenst als solide basis dienen, die met afzonderlijke parameters kan worden aangevuld. Complexe kengetallen voor automatische berekeningen kunnen met de formule-editor met een muisklik worden gegenereerd.

Wie wanneer wat moet rapporteren wordt centraal en voor de lange termijn vastgelegd. Desgewenst kunt u gebruik maken van de handige e-mailfunctie om de verantwoordelijke personen meteen op de hoogte te stellen. Op die manier legt u duidelijke verantwoordelijkheden vast, zonder dat daarvoor afzonderlijke afspraken moeten worden gemaakt. Om ervoor te zorgen dat u altijd weet welke verslagleggingstaken aan de orde zijn en hoe ver de verslaglegging per geval is gevorderd, kunt u gebruik maken van het overzichtelijke reporting-schema.

Als een collega is belast met de verslaglegging, kan hij dit direct vanuit zijn persoonlijke overzicht afhandelen. Omdat alle betrokkenen hun gegevens gelijktijdig en onafhankelijk van tijd of plaats kunnen doorgeven, is een perfecte taakverdeling gegarandeerd. Dankzij de gestandaardiseerde procedure is de consistentie en de betrouwbaarheid van de gegevens gewaarborgd. Dit betekent dat de kengetallen uit alle divisies compleet, rechtstreeks en traceerbaar bijeen worden gebracht.

Zodra de verzamelde gegevens zijn goedgekeurd, vindt de voorbereiding plaats. Tal van evaluatieopties laten de door u aangevraagde inhoud vanuit verschillende invalshoeken zien. Deze resultaten kunnen de basis vormen voor strategische beslissingen en doelgerichte vervolgmaatregelen. De hieruit voortkomende tabellen en diagrammen kunnen prima worden gebruikt om het duurzaamheidsrapport voor de verschillende betrokkenen te illustreren.

Whitepaper over duurzaamheidsbeheer

12 voordelen van gestructureerd duurzaamheidsmanagement en hoe u systematisch een lijst opstelt van de eisen en invloeden van verschillende belanghebbenden en marktmogelijkheden, en hoe u de handelwijzen van uw onderneming hierop afstemt:

Uitstekende kwaliteit

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

"We hebben een solide basis gelegd voor het rapporteren van alle ecologische aspecten op het gebied van duurzaamheid door het implementeren van een gecentraliseerd systeem. Voor het invoeren, controleren en evalueren van de gegevens zijn beduidend minder inspanningen nodig, omdat heel veel processtappen met behulp van Quentic konden worden geautomatiseerd."