Passende indicatoren

Bepaal over welke duurzaamheidsaspecten u met welke kengetallen bericht.

Gebruiksvriendelijke gegevensinvoer

Overzichtelijke webinterface en ondersteuning met automatische validerings- en consistentietesten.

Gegevensconsolidatie

Cijfers en antwoorden in een geconsolideerede database samenvoegen en steeds actuele evaluaties.

Opstellen van rapporten

Altijd betekenisvolle rapporten over uw economische, ecologische en sociale prestaties, zowel in detail als op concernniveau.

Met Quentic verkrijgt u een systematische gegevensbasis voor duurzaamheidsrapporten naar desbetreffende standaarden. Definieer de indicatoren en weergave van uw economische, ecologische en sociale prestaties en voldoe zo aan belangrijke informatie-eisen van uw stakeholders. De bijbehorende kengetallen worden door het softwareplatform berekend uit de decentrale dataleveringen van uw ondernemingseenheden.

Veelzeggende tabellen en schema's exporteert u met een druk op de knop naar Word en Excel. Afhankelijk van de doelgroep van uw rapporten brengt u tijdreeksen voor de ontwikkeling van afzonderlijke indicatoren, vergelijken tussen de KPI's van uw locatie of benchmarks van uw onderneming ten opzichte van de plan- en doelwaarden naar de voorgrond. Met Quentic hebt u altijd een belastbare feitenbasis voor de communicatie met uw stakeholders. De achterliggende processen van gegevensregistratie, -consolidering en -vrijgave zijn eenvoudig te beheren en altijd transparant te traceren.

Hoe is het met klimaatbescherming, werkomstandigheden en toeleveringsketens gesteld? Bepaal welke duurzaamheidsaspecten van toepassing zijn op uw bedrijf en hoe deze kunnen worden geanalyseerd. Gestandaardiseerde indicatorcatalogi kunnen desgewenst als solide basis dienen, die met afzonderlijke parameters kan worden aangevuld. Complexe kengetallen voor automatische berekeningen kunnen met de formule-editor met een muisklik worden gegenereerd.

Vraag van elk werkgebied en elke verantwoordelijke gericht alleen die kengetallen op die voor u interessant zijn. De gegevensinvoer voor degene die de gegevens registreert wordt gepresenteerd in een overzichtelijke webinterface, waartoe hij vanuit zijn persoonlijke overzicht toegang heeft. Automatische validatie- en consistentietests ondersteunen hem daarbij.

Met de rapportagefunctie hebt u altijd overzicht welke kengetallenleveringen van welk werkgebied nog openstaan, en kunt u de verantwoordelijken automatisch herinneren aan de vervallen termijn. Na interne vrijgave volgens het vierogenprincipe worden de geleverde cijfers en antwoorden in een geconsolideerde database samengevat en zijn ze beschikbaar voor dagelijkse evaluaties.

Evaluaties vanuit verschillende gezichtspunten en vergelijkingen met richtwaarden kunt u te allen tijde zelf definiëren. Quentic houdt zich op de achtergrond bezig met het omrekenen van eenheden en valuta's en met de berekening van afgeleide grootheden of de periode- en locatieoverstijgende gegevensaggregatie. Zo bent u zowel in detail als op concernniveau altijd in staat iets te zeggen over uw economische, ecologische en sociale prestaties.

Whitepaper over duurzaamheidsbeheer

12 voordelen van gestructureerd duurzaamheidsmanagement en hoe u systematisch een lijst opstelt van de eisen en invloeden van verschillende belanghebbenden en marktmogelijkheden, en hoe u de handelwijzen van uw onderneming hierop afstemt:

Uitstekende kwaliteit

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

"We hebben een solide basis gelegd voor het rapporteren van alle ecologische aspecten op het gebied van duurzaamheid door het implementeren van een gecentraliseerd systeem. Voor het invoeren, controleren en evalueren van de gegevens zijn beduidend minder inspanningen nodig, omdat heel veel processtappen met behulp van Quentic konden worden geautomatiseerd."

Tevreden gebruikers zijn onze beste referenties