Terugblik op het 8e HS2E-forum

03-05-2018

1 tentoonstelling, 20 vaklezingen, 36 workshops: op 25 en 26 april vond het 8e HS2E-Forum in Berlijn. Rond 300 deelnemers uit 130 ondernemingen bezochten het uitwisselingsplatform voor gebruikers van de software EcoWebDesk en de begeleidende beroepsconferentie.

Met verschillende workshops, opleidingen en voordrachten bood het HS2E-Forum een afwisselend programma. De voordrachten van gebruikers over hun ervaringen met de HSE-software EcoWebDesk brachten theorie en praktijk samen.

Aldus bericht Stephan Freundl van de afdeling Planning en Implementatie van de Internationale Arbeidsveiligheid bij het dienstverlenings- en handelsconcern BayWa AG. STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG gaf een inzicht in de CMR-documentatie in EcoWebDesk. Michael Klein van Balluff GmbH gaf een toelichting bij de effectieve organisatie van arbeidsveiligheid, wettelijke naleving en beheer van gevaarlijke stoffen. En Andreas Mayer stelde in zijn voordracht duurzaamheidscontrole bij Alfred Kärcher GmbH & Co. KG voor.

In totaal 36 workshops werden de verschillende gebruiksscenario's voor softwaregebruik besproken, bijv. internationale roll-out, administratie en basisinformatiezorg of rechten. Bijzonder veel interesse was er voor de nieuwe app voor EcoWebDesk,waarmee incidenten en ongevallen onderweg met de smartphone gemeld kunnen worden. Het geheel werd afgerond met de begeleidende beroepsbeurs. Hier konden de deelnemers informatie inwinnen bij de stands van EcoIntense-partners en anderen, zoals eco COMPLIANCE of IbUQAS GmbH & Co.KG.

Zoals tijdens eerdere versies stond ook bij het 8e HS2E-forum de directe uitwisseling tussen experts voor arbeidsveiligheid, milieubeheer en duurzaamheid voorop. Voordat het in het Museum voor Natuurkunde "Welkom in de wereld van de dinosauriërs" heette, startten de deelnemers eerst met een stadsrondrit. Tussen dinosaurusskeletten en fossielen konden de bezoekers hun gesprekken verder voeren en de avond samen met het EcoIntense-team beëindigen.

Wij bedanken alle partners, referenten, deelnemers en medewerkers voor de geslaagde manifestatie en hopen u op het 9e HS2E-Forum te mogen begroeten!

EcoIntense heet sinds oktober 2018 Quentic. Wij hebben daarom ook de naam van de software EcoWebDesk gewijzigd in Quentic.