• Up-to-date bedrijfsinstructies

    Een gestructureerd document in een paar klikken - een fluitje van een cent met Quentic

Bedrijfsvoorschriften

Met Quentic maakt u uw bedrijfsinstructies op een gestandaardiseerde manier en vervult u eenvoudig uw wettelijke verplichtingen. Met slechts enkele klikken stelt u de nodige instructies en symbolen samen - uw document is klaar!

  • Toepassingsgebied
  • Gevaar voor mens en milieu
  • Veiligheidsmaatregelen en gedragsregels
  • Gedrag bij storingen
  • Gedrag bij ongelukken, eerste hulp
  • Onderhoud, verzorging en verwijdering

Vervul nu nog gemakkelijker uw plicht om werknemers op gevaren te wijzen en veiligheidsmaatregelen te nemen.

Gemakkelijk invoerscherm

Sluiten Openen

Om welke activiteit of welke gevaarlijke stof gaat het? Welke bedrijfsmiddelen zijn getroffen? Welke gevaren, veiligheidsmaatregelen of verwijzingen naar eerste hulp, onderhoud en verwijdering moeten in acht genomen worden? Het gemakkelijke invoerscherm in Quentic biedt u verschillende velden om de door de beroepsvereniging voorgestelde inhoud comfortabel en overzichtelijk in te voeren.

"Wenk"-teken

Sluiten Openen

Maak bovendien gebruik van de gebruikelijke gebods- en verbodstekens, evenals brandveiligheids- en nooduitgangstekens. Koppel de relevante Risicobeoordelingen en verplichte kwalificaties aan elkaar.

Plicht vervuld, tijd gespaard

Sluiten Openen

Aanvullend wordt het infopakket uitgeprint om uit de hangen of het gaat online om te delen met collega's. Dankzij het gestandaardiseerde proces zijn uw data uniform gestructureerd en dat spaart tijd.

Actueel en transparant

Sluiten Openen

Informatie over termijnen, verantwoordelijkheden en toepassingsgebieden definieert u centraal in het documentenbeheer. Zo is nauwkeurig gedefinieerd wie wanneer, wat en hoe moet opstellen en onderzoeken.

Test Quentic 14 dagen gratis

"De externe adviseurs konden heel simpel en rechtstreeks via Quentic worden geïntegreerd. Nadat toegangsrechten waren verleend, konden ze de risicobeoordelingen op basis van hun inspecties direct invoeren in het systeem. Daardoor zaten alle betrokkenen op één lijn."

Stefan Stengel, HSE-expert, ENGIE Deutschland