Gevaarlijke stoffen management onder controle

Met de Quentic-softwaremodule Gevaarlijke stoffen

Informatie op afroep

Met één muisklik informatie opvragen over gevaarlijke stoffen, biologische stoffen en gevaarlijke goederen.

Duidelijke richtlijnen

Zorg voor eenduidige regels over de omgang met gevaarlijke stoffen - voor meer veiligheid.

Alles volgens de voorschriften

De industrienormen worden altijd nageleefd: of het nu gaat om de etikettering van materialen of om transportdocumenten.

In actuele toestand

Automatische herinneringen zorgen voor het regelmatig bijwerken van belangrijke documenten.

Gevaarlijke stoffen management

Met software voor gevaarlijke stoffen management kunt u alle kritieke informatie over gevaarlijke en niet-gevaarlijke chemicaliën, biologische agentia en gevaarlijke materialen digitaal beheren, inclusief veiligheidsinformatiebladen. Het helpt u te voldoen aan nationale en internationale regelgeving voor de omgang met chemicaliën en zorgt voor consistente veiligheid, gezondheid en milieubescherming in uw bedrijf.

Dankzij de geautomatiseerde functies van chemicaliënbeheersoftware kunt u eenvoudig de risico's identificeren en beperken die gepaard gaan met de omgang met chemicaliën en biologische agentia.

Quentic is uw beste keuze als u op zoek bent naar een uitgebreide software voor chemisch beheer. Bovendien kunt u met de geïntegreerde EHSQ- en ESG-softwareoplossing uw beheer van gevaarlijke chemicaliën koppelen aan andere beheersystemen zoals ISO 14001 of 45001 en ervoor zorgen dat u profiteert van de synergieën.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Gevaarlijke stoffen

Inventarisatie van gevaarlijke stoffen met systeem

Maak met Quentic een inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen om systematisch te voldoen aan uw documentatieverplichtingen en om een veelomvattend overzicht te krijgen. U kunt direct alle gewenste informatie over het gebruik van gevaarlijke stoffen vinden en direct de vereiste markeringen toepassen. Quentic wijst automatisch beschermende controle- en vrijgaveprocessen volledig afhankelijk van de geselecteerde nationale of internationale normen.

Meer informatie

Veiligheidsinformatiebladen overzichtelijk beheren

Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) zijn voor gebruikers van chemische stoffen essentieel om de stofeigenschappen en de risico's bij de toepassingen te kunnen bepalen. Het is daarom uiterst belangrijk om de aan de veiligheid gerelateerde informatie te allen tijde actueel te houden. Dat is precies waar onze software Quentic u bij kan helpen. Bovendien biedt het u tegelijkertijd het hoogste comfort bij de archivering van de VIB's, versiecontrole en nabestelling.

Meer informatie

Risicobeoordelingen voor gevaarlijke stoffen

De voorgeschreven risicobeoordelingen voor activiteiten met gevaarlijke stoffen kunt u heel eenvoudig opstellen in Quentic. Bepaal en beoordeel het betreffende risico en controleer of een alternatief voor de gevaarlijke stof mogelijk is. Het toekennen van veiligheidsmaatregelen verloopt automatisch en volgt een beproefde standaard.

Meer informatie

Bedrijfsvoorschriften voor gevaarlijke stoffen

Bedrijfsvoorschriften inzake de omgang met gevaarlijke stoffen kunt u met Quentic praktisch uitvoeren resp. ter beschikking hebben. Hier bewijst zich goed informatiebeheer: algemeen geldige vereisten per gevaarlijke stof maken het eenvoudig om specifieke bedrijfsvoorschriften ook in grote aantallen af te leiden. Met weinig inspanning ontvangt u op deze manier steeds de specifieke inhoud voor de diverse toepassingsgebieden van een gevaarlijke stof.

Meer informatie

Transport van gevaarlijke goederen op de juiste koers

Quentic biedt u ook de passende oplossing voor het beheer van gevaarlijke goederen. Maak gebruik van de centrale index van gevaarlijke goederen als hulpzame referentie bij de weergave van uw transport van gevaarlijke goederen op de weg, via het spoor en op het water. Geautomatiseerde onderzoeken over de toelaatbaarheid geven u de nodige controle. De voorgeschreven transportdocumenten zijn vervolgens slechts één muisklik van u verwijderd!

Meer informatie

Veilig omgaan met biologische agentia

De operationele omgang met micro-organismen zoals bacteriën, virussen of schimmels is onderworpen aan bijzonder strenge voorschriften, die bijvoorbeeld bij het werken in het laboratorium moeten worden nageleefd. Quentic biedt u specifieke functies voor biologische agentia die voldoen aan de eisen van de BioStoffV en de Europese Richtlijn 2000/54/EG. Zorg voor duidelijke veiligheidseisen en transparante documentatie van uw processen met biologische stoffen.

Meer informatie

"Wij hebben een haalbare oplossing gevonden voor ons beheer van gevaarlijke stoffen, die zowel de oude als de nieuwe verordening inzake gevaarlijke stoffen perfect ondersteunt. Onze gevaarlijke stoffen worden nu centraal geregistreerd in Quentic en de gegevens zijn altijd toegankelijk voor alle geautoriseerde personen".

Quentic in 2 minuten

HSEQ en ESG voor iedereen. Digitaal en op maat.

Ontdek hoe Quentic uw HSEQ- en ESG-management makkelijker maakt en alle betrokkenen bij elkaar brengt. De web-based software ondersteunt u vakkundig bij alle taken op het gebied van arbeidsveiligheid, milieubescherming en duurzaamheid.

Digitale documentatie, organisatie, evaluatie - met Quentic bespaart u tijd en structureert u uw processen op een gestructureerde en overzichtelijke manier. 

Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

X