Missie en visie

Onze 'Code of Inspiration'

Wat drijft ons? - Onze motivatie

Wij zijn er trots op door ons werk een zinvolle bijdrage te leveren aan maatschappij en milieu. Met onze innovatieve softwareoplossingen versterken we wereldwijd arbeidsveiligheid, milieubeheer en duurzaamheid binnen bedrijven. Tegenover complexe technische vragen en toenemende wettelijke vereisten plaatsen wij helderheid en richtinggevoel. Door hoogwaardige producten en excellente service ontwikkelen wij enthousiasme voor het volledige takenpakket.

Waar willen we naartoe? - Onze doelen

We positioneren ons als Europese marktleider die alle HSE- en CSR-processen in een enkele software samenbrengt en standaardiseert. We zijn uit op een verantwoordelijke expansie. Onze klanten waarderen ons als betrouwbare aanbieder van oplossingen die de vinger aan de pols houdt. Wij zijn pas tevreden als de klant zijn HSE- en CSR-beheer zo goed mogelijk en duurzaam kan inzetten. Wij maken van onze klanten fans.

Hoe gaan we vooruit? - Onze strategie

Actieve opbouw van de markt

Als groeiende onderneming hebben wij op korte tijd een pioniersrol op de markt voor HSE-software ingenomen en drukken daarop voortdurend een stempel met onze ideeën. Ons handelen baseert zich ook op de vereisten van de markt. Wettelijke veranderingen en ontwikkelingen binnen HSE en IT worden door ons gevolgd, geanalyseerd en al naar gelang relevantie binnen onze productontwikkeling in korte handelingscycli in aanmerking genomen.

In dialoog met onze klanten

Binnen ons handelen ligt de focus voortdurend op het succes van onze klanten en hun tevredenheid. Wij zijn uit op langdurige betrekkingen met klanten die door een gezamenlijke en directe dialoog gevoed worden. Alleen door een voortdurende interactie kunnen we praktijkgerichte prestaties ontwikkelen en van onze klanten enthousiaste fans maken.

Internationaal netwerk

Binnen onze kernactiviteit richten wij ons op de ontwikkeling en toepassing van HSE-software. Verdergaand inhoudelijk advies bieden wij aan in nauwe samenwerking met onze partners. Samen met gespecialiseerde adviseurs dekken wij alle facetten van arbeidsveiligheid, milieubeheer en duurzaamheid.

Enthousiaste medewerkers

Een basis ingrediënt van onze bedrijfscultuur is het enthousiasme voor het samen presteren. Dit gebeurt samen met competente, geëngageerde en gemotiveerde medewerkers in wiens ontwikkeling, gezondheid en tevredenheid wij voortdurend investeren. We moedigen beslissingsvrijheid, kennisuitwisseling en actieve terugkoppeling aan, vertrouwen op de zelfstandige werkwijze van iedereen en zorgen voor een aangename werkomgeving.

Wat is belangrijk voor ons? - Onze waarden

Wij zijn geloofwaardig.

We zijn samen gegroeid en weten wie we zijn. Al onze prestaties komen van ons team. Op onze beloften kunt u rekenen. Onze geloofwaardigheid resulteert zowel uit onze competentie als de ervaring met talrijke projecten.

We communiceren bindend.

Onze communicatie en ons imago zijn consequent en uniform. Wij formulieren duidelijke mededelingen tegenover klanten, geïnteresseerden, partners en collega's en reageren bindend.

Wij zijn eerlijk.

We waarderen veelzijdigheid en verschillende zienswijzen. We beoordelen niet volgens etnische, religieuze of seksuele oriëntatie en dulden geen enkele vorm van discriminatie. Wij gaan respectvol met elkaar en anderen om.

We betrekken.

In het kader van onze expansie kiezen we voor versterking van de interne communicatie. Regelmatige teamevenementen en passende communicatiekanalen versterken de onderlinge band.

We handelen rechtvaardig.

We houden ons aan de geldende wetten, distantiëren ons van elke vorm van voordeel en handelen steeds in alle oprechtheid.

We nemen verantwoording.

Ons bedrijfshandelen gaat samen met maatschappelijke verantwoording en vormt de basis voor onze voorbeeldfunctie binnen het HSE-bereik. Onze SaaS-oplossing wordt in een op duurzaamheid georiënteerd High-Security-rekencentrum voorbereidt dat alleen ecologische stroom gebruikt en een meer dan gemiddelde energie-efficiëntie bereikt. We nemen onze sociale verantwoording door regionale initiatieven te ondersteunen en projecten te bevorderen rond de thema's arbeidsveiligheid, milieubescherming, duurzaamheid of digitalisering.

Charter Diversiteit

Binnen Quentic streven we naar een cultuur van saamhorigheid waarin iedereen zich vrij kan ontplooien in alle facetten van zijn of haar persoonlijkheid - ongeacht geslacht en genderidentiteit, nationaliteit, etnische afkomst, religie of geloof, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid en identiteit. Als ondertekenaar van het Charter Diversiteit creëren wij een werkomgeving waarin geen vooroordelen bestaan. Waardering en wederzijds respect maken deel uit van onze kernwaarden. Diversiteit leidt immers altijd tot hetzelfde resultaat - het allerbeste!

X