Gevaarlijke stoffen, Compliance

Gevaarlijke stoffen wettelijk beheren

DATEV eG

3 minuten

Op 1 Juni 2015 liep de wettelijke overgangstermijn af voor de volledige omschakeling van het reglement voor gevaarlijke stoffen (Bondsduitse GefStoffV) volgens de nieuwe criteria van de CLP-verordening. Nu geldt het nieuwe classificatie- en kentekensysteem dat binnen het bedrijfsbeheer van gevaarlijke stoffen vakkundig toegepast moet worden. IT-dienstverlener en softwareleverancier DATEV eG beheert zijn agentia en gevaarlijke stoffen al sinds 2012 met de websoftware voor arbeidsveiligheid, milieubescherming en duurzaamheid Quentic en heeft de omschakeling naar de nieuwe voorschriften eenvoudig kunnen maken.

Over DATEV

Met hun kwalitatief hoogstaande oplossingen voor belastingadviseurs, accountants en advocaten, verbetert DATEV eG de bedrijfseconomische processen van 2,5 miljoen bedrijven, gemeentes, verenigingen en instituten. De in 1966 opgerichte vennootschap met zetel in Nürnberg, geeft werk aan meer dan 6.000 medewerkers en behoort tot de grootste softwarehuizen en informatiedienstverleners in Europa.

Duurzame processen

Sinds hun oprichting houdt DATEV eG duurzaamheid aan op alle bedrijfsniveaus. Daartoe behoren alle bedrijfsprocessen, van de productie in de druk- en verzendingsdienst tot de dienstverlening in het gebouw, de bouwtechniek, het huishouden en de reiniging. Daarbij komen veel gevaarlijke stoffen te pas. Toen de nieuwe Bondsduitse GefStoffV in 2010 van kracht werd, stond DATEV voor de geweldige opdracht om het gehele bedrijfsbeheersysteem voor gevaarlijke stoffen aan te passen aan de Europese CLP-verordening.

Veiligheid gaat voor

Tegelijkertijd met de hernieuwingen van de wetgever heeft het bedrijf de interne arbeidsveiligheid- en milieubereiken geherstructureerd. Door de veelvuldige raakpunten met de taken in het beheer van gevaarlijke stoffen, werd de noodzakelijkheid van een grensoverschrijdende, duurzame oplossing steeds duidelijker. Want noch het op Access-basis opgestelde kadaster voor gevaarlijke stoffen, noch de Excel-lijsten met ingescande veiligheidsinformatiebladen, konden aan de nieuwe eisen voldoen. Verdere toepassingen voor de opstelling van bedrijfsvoorschriften en risicobeoordelingen door verschillende afdelingen maakten dat de processen voor het beheer van gevaarlijke stoffen niet eenduidig waren of niet consequent afgewikkeld werden. Gegevensbeveiliging heeft voor de softwareleverancier uit Midden-Franken bovendien de hoogste prioriteit en dit vormde dus een bijkomende eis aan het nieuwe systeem. Na omvangrijke interne afstemmingen en succesvolle testfases viel de beslissing op de Quentic-software.

"Wij hebben een haalbare oplossing gevonden voor ons beheer van gevaarlijke stoffen, die zowel de oude als de nieuwe verordening inzake gevaarlijke stoffen perfect ondersteunt. Onze gevaarlijke stoffen worden nu centraal geregistreerd in Quentic en de gegevens zijn altijd toegankelijk voor alle geautoriseerde personen".

Ursula Teiml, IT and Processes Facility Management, DATEV eG

Grip op gevaarlijke stoffen

Met de module Gevaarlijke stoffen ontwikkelde DATEV een nieuw kadaster voor gevaarlijke stoffen waarin meer dan 460 agentia en gevaarlijke stoffen evenals mengingen samengebracht zijn. Dankzij de individueel aanpasbare filters zijn alle ingrediënten en hun kenmerken volgens gebruikelijke standaarden bijzonder snel terug te vinden. Daardoor werd het hele proces van inkoop van gevaarlijke stoffen vereenvoudigd. Voordat er besteld wordt, kan nu eerst centraal nagegaan worden of de stof al in het bedrijf werd gebruikt of vervangen werd. Daarbij wordt alle informatie rond vrijgavereguleringen, operationele bereiken en gezamenlijke opslag automatisch gecontroleerd. Bronnen van gevaar kunnen zo sneller geïdentificeerd worden en het is ook zeker dat de veiligheidsinformatiebladen steeds actueel zijn.

Betere naleving

De IT-leverancier kan nu risicobeoordelingen en bedrijfsvoorschriften veel eenvoudiger opstellen dankzij de gestandaardiseerde aanpak. Bovendien zijn de gegevens voor activiteiten, gevaren, Eerste hulp en verwijdering gemakkelijk opgeslagen en de afleiding van beschermende maatregelen volgt automatisch. In de module Legal compliance wordt een nieuw rechtskadaster beheert en zowel gevaarlijke stoffen als bedrijfsmiddelen zijn nu direct met de desbetreffende rechtsnormen en bijbehorende plichten verbonden. De milieuverantwoordelijke heeft zo zicht op alle relevante wetsveranderingen waardoor een hogere rechtszekerheid binnen de onderneming bereikt wordt.

Sinds 2012 gebruikt DATEV succesvol de volgende Quentic-modules:

  • Quentic Core

  • Health & Safety

  • Gevaarlijke stoffen

  • Legal compliance

  • Milieu management

Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

X