Slimme rapportage voor on-the-go

Met de Quentic App

Flexibele rapportage

Registreer HSE informatie op locatie met uw mobiele telefoon of tablet - zelfs offline.

Formulieren voor elke use case

Gebruik kant-en-klare formulieren of maak uw eigen use-cases met intuïtieve drag & drop interface.

Betrek mensen in veiligheid

Betrek werknemers, leveranciers en dienstverleners eenvoudig bij het proces.

Krijg een duidelijk overzicht

Evalueer en verwerk gegevens in een centraal dashboard.

Quentic App

Tijdens een audit of inspectie is het belangrijk informatie direct en ter plaatse vast te leggen – maar vaak is een computer op dat moment niet binnen handbereik. Tussenoplossingen op papier houden extra werk in en mogelijk gaan details verloren. Een extra horde bij een proactieve handelwijze.

De Quentic App is uw mobiele rapportagekanaal voor alles wat te maken heeft met milieu, gezondheid en veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Beschikbaar wanneer u hem nodig hebt – altijd en overal. Vul korte formulieren of checklists snel en eenvoudig ter plaatse in en stuur ze direct naar de bevoegde instanties.

Voor elke use case, van incidentberichten tot risico-evaluaties en testresultaten, zijn er kant-en-klare en aanpasbare formulieren, fotomogelijkheden en offline functies. Met de elektronische handtekening kunt u ook als u onderweg bent urgente zaken bevestigen.

Integreer alle deelnemers in een transparant proces! Werknemers, dienstverleners en andere stakeholders kunnen zonder problemen worden geïntegreerd en kunnen informatie uitwisselen – ook zonder dat ze zijn aangemeld.

Alle meldingen verschijnen op het centrale dashboard en kunnen in real time worden geanalyseerd. Rapporten worden automatisch aangemaakt.

Voor diepere gegevensverwerking en voor een naadloze overdracht naar verdere HSE- en CSR-processen koppelt u de Quentic App met het Quentic Platform.

Bovendien zijn gegevens en services van Quentic Content-partners, bestaande IT-systemen en/of BI-oplossingen eenvoudig te integreren.

De belangrijkste functies in een oogopslag

Quentic App

Incident management

Wanneer er zich een bijna-ongeval, materiële schade of persoonlijk letsel voordoet, is snel reageren cruciaal om toekomstige schade of letsel te voorkomen. Maak het melden van incidenten eenvoudig en intuïtief, compleet met notities en foto's. Maar daar houdt het niet op: de Quentic App helpt u niet alleen negatieve incidenten maar ook positieve observaties en EHS-maatregelen precies vast te leggen. Leer van positieve uitkomsten en deel best practices!

Meer informatie

Risico- inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Zonder de juiste rapportagetool neemt een RI&E vaak veel tijd in beslag en leidt tot bureaucratisch oponthoud en papierwerk. Bijzonder risicovolle werkzaamheden vragen vaak om een bepaalde flexibiliteit om snel te kunnen schakelen. Gebruik de Quentic App om ter plaatse een RI&E te maken. Evaluaties van verschillende fasen van werkzaamheden zijn net zo eenvoudig te maken als dynamische risico-evaluaties of provisionele risico-evaluaties ter plaatse. Bespaar tijd en houd uw risicodatabase altijd up-to-date!

Meer informatie

Inspecties en audits op locatie

Gaat alles volgens het boekje, ook op de diverse werkplekken? Om restrisico's onder controle te hebben en zich bewust te worden van het algemene veiligheidsniveau in het veld, moeten HSE-specialisten en bedrijfsleiders regelmatig inspecties en audits ter plaatse uitvoeren. Of het nu gaat om veiligheids- en kwaliteitsgerelateerde inspecties of controle van bepaalde HSE-kengetallen – structureer uw bezoeken met de Quentic App! Afhankelijk van uw doelen kunt u de resultaten ad-hoc of via een speciaal formulier vastleggen.

Meer informatie

Op locatie managementbetrokkenheid tonen

Bezoeken van bedrijfsleiders of het hogere management, bijv. in de vorm van safety walks, zijn een effectief instrument om de betekenis van veiligheid op bedrijfsbreed niveau te benadrukken en bewustwording te bevorderen. U kunt ze combineren met toolbox-gesprekken en zo op herkenbare trends wijzen. De Quentic App helpt u deze bezoeken en gesprekken gestructureerd en intuïtief voor te bereiden en te documenteren!

Meer informatie

Managementsysteem-audits

Certificering van uw managementsysteem conform ISO 14001, ISO 45001 of ISO 50001 vraagt om precieze documentatie en uitgebreide verslaglegging. Maar deze audits moeten meer zijn dan alleen een formele procedure. Zorg ervoor dat uw processen langdurig in de praktijk worden gebracht – met de Quentic App! Voldoe eenvoudig en tijdbesparend aan de eisen van de norm, documenteer zaken en leg de bevindingen vast. Met configureerbare e-mail- en pushberichten kunt u de verantwoordelijke personen direct informeren.

Meer informatie

Individuele toepassingen

Quentic biedt een breed palet voor gedefinieerde en bewezen formulieren voor een groot aantal onderwerpen, van incidentmeldingen tot risico-evaluaties of auditresultaten. Is het formulier of de checklist waar u behoefte aan hebt niet in ons aanbod aanwezig, dan kunt u zelf aan de slag met de Quentic App: maak eenvoudig uw eigen sjabloon en definieer uw organisatieprocessen zoals u dat het beste uitkomt. Dezelfde flexibiliteit hebt u bij de samenwerking met derden en bij het gebruik van systemen.

Meer informatie

X