Optimaliseer uw ESG-prestaties

Integraal verduurzamen, rapporteren en analyseren – binnen het gehele bedrijf

Uitgebreide inzichten

Voor de ondersteuning en evaluatie van ESG-gerelateerde indicatoren, activiteiten en ontwikkeling.

Naadloze rapportages

Ontvang gestandaardiseerde, vergelijkbare en relevante ESG-kengetallen. 

Succes op alle niveaus

Creëer een efficiënt systeem dat alle afdelingen en locaties samenbrengt.

Benut volledig potentieel

Verbeter uw ESG-prestaties met duidelijke inzichten en goed gecoördineerde acties.

ESG-vereisten: Een benchmark voor duurzaamheid

Duurzaam ondernemen en duurzame groei zijn tegenwoordig vaste principes voor ondernemerschap – om verantwoord te bouwen aan de toekomst en in het eigenbelang van bedrijven. Ook financiële aangelegenheden en investeringsplannen zijn hier al lang van doordrongen. De drie pijlers milieu (Environment), sociaal (Social) en bedrijfsvoering (Governance), kortweg ESG, geven steeds meer de toon aan. Hierdoor moeten bedrijven voldoen aan steeds hogere eisen om zelf alsmaar duurzamer te werk te gaan, regelmatig te meten, steeds verder te verbeteren en dit voor de buitenwereld zichtbaar te maken. 

Eén centrale ESG-oplossing

De cloudgebaseerde HSEQ- en ESG-software Quentic helpt u verantwoord te ondernemen en dit te evalueren. Houd rekening met ESG-criteria in het gewenste kader, leid uit de verworven inzichten doelgerichte beslissingen af en geef planmatig en consequent invulling aan concrete maatregelen. Laat perspectieven op de lange termijn voor de ontwikkeling van het bedrijf zien en maak uw duurzaamheidsactiviteiten zichtbaar. 

Welke programma's en doelstellingen heeft u zichzelf gesteld op het gebied van klimaatbescherming? Wat blijkt uit benchmarking voor het gebruik van hulpbronnen in verschillende productiesectoren? Wat geven uw milieu-indicatoren voor water, energie, CO2-uitstoot aan en waar ligt een potentieel voor reductie? Quentic kan u een snel en betrouwbaar antwoord bieden op deze en andere vragen.

Geef met Quentic-processen rondom betrokken externe bedrijven weer en controleer de aanpak van dienstverleners, bijvoorbeeld door middel van leveranciersaudits. Zorg voor meer dan alleen het basisminimum aan arbeidsomstandigheden voor uw personeel, door middel van maatregelen op het gebied van gezond en veilig werken, een levendige feedbackcultuur over onderwerpen rond HSEQ en duurzaamheid en regelmatige online instructies, die medewerkers motiveren om verantwoord te handelen.  

Uw doel: compliance. Veranker ethische principes over gedecideerde managementprogramma’s of creëer noodzakelijke nieuwe voorwaarden via weloverwogen Management of Change. Maak gebruik van Quentic om zicht te houden op alle belangrijke richtlijnen rond arbeidsveiligheids- en milieuwetgeving en de daaruit voortvloeiende verplichtingen zorgvuldig te implementeren. Professionaliseer uw risicomanagement en pak uw aspect- en risico-analyse volgens best practice aan – zodat u struikelblokken op tijd ontdekt en kunt wegnemen. 

Met Quentic brengt u diverse toepassingsgebieden en actoren in één gezamenlijk systeem samen. In plaats van afzonderlijke informatiesilo’s creëert u een sterke verbinding tussen de afzonderlijke werkvelden binnen HSEQ en ESG. Zo kunt u op elk moment beschikken over zowel een actueel overzicht als een gedetailleerd beeld van de bedrijfsprocessen. 

Holistisch handelen, aantoonbare resultaten

Quentic ondersteunt u bij het beheren van uw ESG-activiteiten, het rapporteren van relevante indicatoren en het evalueren van duurzaamheidsprestaties. Profiteer van slimme procedures, die alle deelnemers in de juiste rol plaatsen - zelfs wanneer de bedrijfsstructuren complex zijn of u internationaal en grensoverschrijdend samenwerkt.

  • Duurzaamheidsindicatoren kunnen flexibel worden gedefinieerd, doelgericht worden gedistribueerd en per afdeling worden geëvalueerd
     
  • Alle indicatorwaarden volledig en uniform laten doorgeven via een goed onderbouwde, uitgebreide ESG-database
     

  • Analytics-dashboards gebruiken voor een beknopt en direct overzicht van de huidige vooruitgang en eerdere resultaten
     

  • Profiteer van duidelijke evaluaties en statistieken om op te nemen in uw duurzaamheidsverslag

"Met Quentic kregen wij een centraal en stabiel hulpmiddel, waarin alle gegevens duidelijk en eenvoudig gestructureerd zijn en waarbij alle documenten systematisch beheerd worden."

GRI standaarden in Quentic

Combineer internationale best practice standaarden voor ESG en duurzaamheid met het geavanceerde rapportageproces van Quentic. Quentic is gecertificeerd GRI Software and Tools Partner, en is gekwalificeerd om een op maat gemaakte, gebruiksklare selectie van GRI indicatoren direct in uw Quentic systeem te leveren.

Meer informatie

 

X