Optimaliseer uw ESG-prestaties

Integraal verduurzamen, rapporteren en analyseren – binnen het gehele bedrijf

Uitgebreide inzichten

Voor de ondersteuning en evaluatie van ESG-gerelateerde indicatoren, activiteiten en ontwikkeling.

Naadloze rapportages

Ontvang gestandaardiseerde, vergelijkbare en relevante ESG-kengetallen. 

Succes op alle niveaus

Creëer een efficiënt systeem dat alle afdelingen en locaties samenbrengt.

Benut volledig potentieel

Verbeter uw ESG-prestaties met duidelijke inzichten en goed gecoördineerde acties.

ESG-vereisten: Een benchmark voor duurzaamheid

Duurzaam ondernemen en duurzame groei zijn tegenwoordig vaste principes voor ondernemerschap – om verantwoord te bouwen aan de toekomst en in het eigenbelang van bedrijven. Ook financiële aangelegenheden en investeringsplannen zijn hier al lang van doordrongen. De drie pijlers milieu (Environment), sociaal (Social) en bedrijfsvoering (Governance), kortweg ESG, geven steeds meer de toon aan. Hierdoor moeten bedrijven voldoen aan steeds hogere eisen om zelf alsmaar duurzamer te werk te gaan, regelmatig te meten, steeds verder te verbeteren en dit voor de buitenwereld zichtbaar te maken. 

Een veilige en toekomstbestendige ESG-oplossing

Het AMCS oplossingenportfolio omvat twee cloudgebaseerde platforms die met elkaar kunnen worden verbonden: Het Quentic EHSQ Platform en het AMCS Sustainability Platform. Profiteer van de synergie tussen deze twee platforms en krijg toegang tot de juiste tools om de hedendaagse uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur aan te pakken. Het AMCS Sustainability Platform legt Scopes 1, 2 en 3 klimaatgegevens vast van al uw activiteiten en helpt u bij het realiseren en evalueren van uw bedrijfsverantwoordelijkheid. Houd rekening met ESG-criteria binnen het gewenste kader, gebruik het verkregen inzicht om doelgerichte beslissingen te nemen en zet geplande en consistente acties in gang. 

Uw doel: naleving. Verwerk ethische principes in het weefsel van uw bedrijf. Volg uw ESG-prestaties zowel binnen uw activiteiten als in de hele waardeketen met het AMCS Sustainability Platform.

Zorg ervoor dat de werkomstandigheden van uw personeel meer dan voldoende zijn. Gebruik de gegevens van het AMCS Sustainability Platform om gaten in diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) in uw organisatie te dichten. Meet uw impact in uw gemeenschap en breng uw maatschappelijk verantwoord ondernemen en uw ESG-doelstellingen op één lijn door datagestuurde rapporten te gebruiken.

Welke programma's en doelen heeft u zichzelf gesteld met betrekking tot klimaatbescherming? Wat blijkt uit benchmarking voor het gebruik van hulpbronnen in verschillende productiesectoren? Wat laten uw milieu-indicatoren voor water, energie, CO2-uitstoot zien en waar ligt een potentieel voor vermindering? Het AMCS Sustainability Platform kan u een snel en betrouwbaar antwoord geven op uw milieuvragen.

Holistische acties, aantoonbare resultaten

Door Quentic en het AMCS Sustainability Platform te combineren, haalt u het beste uit twee toonaangevende oplossingen: Ontvang ondersteuning voor het beheren van uw EHSQ-activiteiten, rapporteer relevante ESG-indicatorwaarden en evalueer uw duurzaamheidsprestaties. Het AMCS Sustainability Platform stelt bedrijfsleiders in staat om elke ESG, CSR of aangepaste metriek die van belang is voor uw duurzaamheidsprogramma te volgen, te beheren en erover te rapporteren. De tijd is rijp om uw bedrijf naar een mooie toekomst te leiden. ESG-rapportage is een blijvertje.

"Het gebruiksgemak van het platform, de mogelijkheden om gegevens samen te voegen en de robuuste analyses en datavisualisatie en -rapportage sprongen er echt uit tijdens onze productevaluatie."

Duurzaamheidsoplossingen ter ondersteuning van ESG- & klimaat-disclosure

X