Milieu & duurzaamheid, Audits, Gevaarlijke stoffen

Zekerheid met gevaarlijk afval

ARBURG GmbH + Co KG

3 minuten

De opdrachten gerelateerd aan arbeidsveiligheid en milieubescherming worden steeds complexer. Met de energiebesparingswet zijn er voor bedrijven bijkomende verplichtingen. De machinefabrikant ARBURG zocht naar een oplossing om de stijgende hoeveelheid data sneller te verwerken en maatregelen & audits voortdurend te documenteren. Sinds 2012 gebruikt het bedrijf de bedrijfstakoverschrijdende Quentic-software en beheert daarmee zijn volledige arbeidsveiligheid en milieubescherming.

Over ARBURG

ARBURG GmbH + Co KG behoort tot de wereldwijd leidende fabrikanten van hoogwaardige machines voor kunststofverwerking. Het familiebedrijf werd in 1923 opgericht en heeft vandaag ongeveer 2.000 medewerkers in dienst in Duitsland. In de enige productievestiging in Loßburg worden elektrische, hybride en hydraulische spuitgietmachines evenals het systeem voor de industriële additieve vervaardiging vervaardigd.

Milieubewuste productie

Grondstofbesparend en energie-efficiënt produceren is voor de machinebouwer een alledaagse kwestie. Hij liet zijn kwaliteits- en milieubeheersysteem al in 1998 certificeren naar de internationale normen ISO 9001 en ISO 14001. Hierbij komt nog ISO 50001 die het bedrijf sinds 2012 een efficiënte omgang met energie geeft.

Modulair systeem in plaats van alleenstaande oplossingen

Tijdens de voorbereidingen van de energieaudits stelde het bedrijf vast dat veel afrondingen niet efficiënt genoeg waren. Zo ontstonden er binnen het bereik van milieu en arbeidsveiligheid veel verschillende alleenstaande oplossingen: Access-databanken en Word-bestanden, opvolgingslijsten voor maatregelen en speciale programma's voor gevaarlijke stoffen en afval. Dat geheel werkte niet erg goed en dus zocht de fabrikant naar een beter systeem. Uit de zoektocht bleek dat veel softwareproducten op de Duitse markt opnieuw tot alleenstaande oplossingen leiden. "Onze belangrijkste eis aan het nieuwe systeem was dat we het beheer van afval en gevaarlijke stoffen centraal tonen, maar ook interne audits en maatregelen efficiënter kunnen regelen. Als allesomvattende oplossing voor deze zwaartepunten leek Quentic het beste antwoord," aldus Walter Däumler, Hoofd Kwaliteit en Milieubeheer bij ARBURG. Sindsdien worden jaarlijks ongeveer 50 audits en controles evenals talrijke technische proeven met de software gepland, gedocumenteerd en geanalyseerd.

"In de afgelopen drie jaar hebben we de software gebruikt om meer dan 2.000 afvalprocessen vast te leggen - vandaag de dag kunnen we deze gegevens eenvoudig evalueren en met een druk op de knop visualiseren in overzichtelijke tabellen en grafieken. Deze uitgebreide evaluatiemogelijkheden zijn een groot voordeel van Quentic."

Stephan Graf, milieuverantwoordelijke, ARBURG GmbH + Co KG

Beschermd tegen gevaren

In de module Gevaarlijke stoffen beheert het bedrijf vandaag meer dan 1.000 agentia en gevaarlijke stoffen: koel- en smeermiddelen, lakken, lijmen en verschillende oliën. Elke stof in deze centrale lijst is volgens GHS/CLP getypeerd en met de passende veiligheidsinformatiebladen verbonden. Via een filter zijn de ingrediënten en hun eigenschappen onmiddellijk te vinden. Daarbij wordt automatisch nagegaan of de gezamenlijk opslag conform TRGS 510 toegestaan is. Veiligheidsinformatiebladen konden vroeger niet systematisch geraadpleegd worden door de fabrikant. Tegenwoordig worden ze regelmatige geactualiseerd dankzij de automatische herinneringsfunctie van de software. De aanvragen van leveranciers worden eveneens automatisch gegenereerd.

Transparant afvalbeheer

Alle afvalstoffen die tijdens de productie ontstaan worden in de module Milieu management opgenomen. Het afvalkadaster van ARBURG omvat meer dan 60 verschillende afvalsoorten, hoofdzakelijk resten staal, karton en oud papier, maar ook meer dan 20 gevaarlijke afvalstoffen. Om zeker te zijn van vakkundige verwijdering kan afval zoals afgewerkte olie meteen als gevaarlijk goed geclassificeerd worden. Functies zoals de automatische berekening van kengetallen op basis van de verzamelde data zijn voor de milieuverantwoordelijke bijzonder handig. Andere grondstoffen, zoals elektriciteit en water, kunnen met de software ook gecontroleerd en geanalyseerd worden. Daarbij worden tarieven en verbruik in het systeem opgenomen en de stroom- en watermeters regelmatig bijgehouden.

Sinds 2012 gebruikt ARBURG succesvol de volgende Quentic-modules:

  • Health & Safety

  • Quentic Core

  • Gevaarlijke stoffen

  • Legal compliance

  • Risks & Audits

  • Processen

  • Milieu management

Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

X