Milieu & duurzaamheid, Gevaarlijke stoffen, Arbeidsveiligheid

Goed zicht op gevaarlijke situaties

INEOS in Keulen, Duitsland

3 minuten

Nul ongevallen en nul milieu-incidenten: dit ambitieuze doel heeft het in Keulen gevestigde, chemische bedrijf INEOS voor ogen. De vestiging onderscheidt zich al jaren door bijzonder hoge veiligheidsstandaarden. Om deze voorbeeldige prestatie nog verder te verbeteren, maakt deze producent van chemische grondstoffen gebruik van de webgebaseerde software Quentic. Sinds 2014 registreert en analyseert het bedrijf hiermee onveilige situaties en incidenten die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid of het milieu. Voor de arbeidsveiligheid en de milieubescherming binnen het bedrijf levert dat tal van bijkomende positieve effecten op.

Over INEOS Keulen

INEOS is opgericht in 1998 en inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste chemische bedrijven ter wereld. 17.000 werknemers in 15 divisies genereren jaarlijks een productievolume van 60 miljoen ton. Als petrochemische vestiging is INEOS in Keulen met 2000 werknemers een belangrijke leverancier van grondstoffen voor de chemische industrie en de op twee na grootste industriële werkgever in Keulen.

Milieu en gezondheid staan centraal

INEOS in Keulen streeft naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Als lid van de Duitse vereniging van de chemische industrie (VCI) is het bedrijf verplicht zich te houden aan de VCI-milieurichtlijnen en is het betrokken bij het initiatief 'Responsible Care' van de chemische industrie. De betrokkenheid van de vestiging in Keulen op milieugebied wordt al jaren gedocumenteerd met het milieucertificaat ISO 14001. Daarnaast is het kwaliteitsmanagementsysteem van de vestiging gecertificeerd volgens ISO 9001 en energiebeheersysteem volgens ISO 50001.

Een holistische oplossing voor uiteenlopende taken

Veiligheid, gezondheid en milieu staan voor INEOS in Keulen centraal. Een zeer belangrijk aspect is in dit kader de arbeidsveiligheid. Meer dan 800 werknemers werken in ploegendiensten 365 dagen per jaar en bewaken tal van inrichtingen die continu in bedrijf zijn. Het voorkomen van ongevallen en incidenten vormt elke dag opnieuw een uitdaging, want het bedrijf streeft naar nul ongevallen en nul milieu-incidenten. In 2014 heeft INEOS in Keulen dan ook een duurzaam softwaresysteem voor arbeidsveiligheid en milieubescherming ingevoerd. Als gebruiksvriendelijk platform biedt de webgebaseerde software Quentic veel voordelen op het gebied van tijdbeheer en uitgebreid inzicht in alle processen en productstromen. Alle processen, waarvoor voorheen verschillende programma's werden gebruikt, worden nu door een centraal systeem beheerd. Bovendien worden met behulp van de software verbeterpunten blootgelegd op het gebied van kwaliteit en veiligheid, gezondheid en milieu. Ook audits en inspecties zijn hiermee gemakkelijk te plannen en te documenteren.

"De invoering van Quentic was voor ons van groot strategisch en operationeel belang. Het systeem maakt het werk voor alle betrokkenen eenvoudiger. Bovendien bevorderen wij op deze manier de transparante weergave van onze processen, geheel volgens de regels van de overheid."

Dr. Axel Göhrt, directeur productie en techniek, INEOS, Keulen

Voorkomen van ongevallen

In de module Health & Safety registreert het chemische bedrijf alle onveilige handelingen en bijna-ongevallen. Als bijvoorbeeld een onveilige handeling wordt geconstateerd, kan deze met behulp van de software worden gerapporteerd. De betreffende informatie komt terecht bij de verantwoordelijke personen die er vervolgens mee aan de slag gaan, bindende maatregelen treffen en een deadline hiervoor bepalen. Alle betrokkenen worden op de hoogte gehouden over de vorderingen. Om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen, worden de oorzaken nauwkeurig geanalyseerd en vervolgens weggenomen. Mocht zich onverhoopt toch weer een ongeval voordoen, kan binnen enkele seconden een ongevalsformulier worden ingevuld en naar de verantwoordelijke beroepsvereniging worden gestuurd.

Transparantie bij het beheer van gevaarlijke stoffen

Het register van gevaarlijke stoffen met een opsomming van alle potentieel gevaarlijke stoffen en de bijbehorende veiligheidsinformatiebladen kan in Quentic worden opgeroepen. Door het gebruik van filters vinden werknemers meteen de gezochte (gevaarlijke) werkstoffen met hun eigenschappen en toepassingsgebieden. Het bepalen van afzonderlijke bestanddelen en de codering volgens GHS/CLP vergt niet meer dan een muisklik. De software herinnert na afloop van een vooraf bepaalde termijn automatische aan het bijwerken van de veiligheidsinformatiebladen. Op deze manier is een transparante omgang met gevaarlijke stoffen in het hele bedrijf gewaarborgd. Aanvullende functies, bijvoorbeeld documentenbeheer, keuringsplichtige arbeidsmiddelen of een eisencatalogus, worden bij INEOS in Keulen stap voor stap geautoriseerd.

Sinds 2014 gebruikt INEOS in Keulen succesvol de volgende Quentic-modules:

  • Quentic Core

  • Health & Safety

  • Gevaarlijke stoffen

  • Legal compliance

  • Risks & Audits

  • Processen

  • App

Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

X