Maatregelenbeheer

Met het Quentic Core van de Quentic-software

Maatregelenbeheer van A tot Z.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Maatregelen plannen

 • Maatregelen definiëren, werkinstructies geven en achtergronden vastleggen 
 • Toegewezen verantwoordelijkheden voor iedere maatregelfase 
 • Herinnerings- en escalatiebeheer via meertraps e-mailberichten 
 • Heldere maatregelrelaties opzetten (ad hoc-taak, afwijking in audit etc.)
 • Implementatie van iedere maatregel in afzonderlijke stappen onderverdelen en duidelijke termijnen vastleggen 
 • Toebedeelde taken verschijnen voor iedere medewerker als to do-lijst in het persoonlijk overzicht 
 • Implementatievorderingen documenteren met statusweergaven en foto's 
 • In één oogopslag weten welke maatregelen in hoeverre zijn geïmplementeerd

Implementatie volgen

Functionaliteit controleren

 • Controle van de werking inleiden en bewijzen opslaan -
 • Werking van maatregelen vergelijken met de doelplanning (vergelijking gewenst-gerealiseerd) 
 • Onderscheiden van kwantitatieve en kwalitatieve alsmede eenmalige en duurzame effecten
 • Moeite en kosten in verband brengen
 • Maatregelen in Maatregelenbeheer eenduidig afsluiten 
 • Verslagen met alle of alleen geselecteerde maatregelendetails maken met één muisklik 
 • Er staan veelzijdige evaluaties klaar, bijv. voor een overzicht van maatregelen op basis van toepassingsgebieden of als gebundelde evaluatie van alle effecten van maatregelen

Resultaten borgen


Maatregelen sectoroverschrijdend coördineren

Maatregelen betekenen veel voor ieder HSE-vakgebied. U kunt daarom ook vanuit diverse Quentic-modules worden gewaarschuwd en eenvoudig naar de verantwoordelijke collega van het centrale Maatregelenbeheer worden doorverwezen. Dit maakt een directe afleiding van maatregelen mogelijk, bijv. in het kader van een audit of een risicobeoordeling.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van Quentic Core

Bedrijfsstructuren afbeelden

In het Quentic Core legt u centraal de belangrijkste structuren van uw bedrijf vast om vervolgens alle andere Quentic-modules ermee te verbinden. Dit zorgt voor eenduidige gegevens, voorkomt inhoudelijke overbodigheden en stelt u in staat ieder deel van uw bedrijf vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Tegelijkertijd beschikt u over een overzichtelijke registratie van al uw vestigingen, bedrijfsmiddelen en organisatiestructuren.

Meer informatie

Documentenbeheer

Hoe meer HSE-documenten moeten worden gemaakt en geactualiseerd en hoe meer medewerkers betrokken zijn bij het onderhoud en de controle en vrijgave van documenten, des te belangrijker is een heldere procedure voor iedereen. Met Quentic bereikt u dit door het geïntegreerde documentenbeheer. Opslag en sturing van documenten vinden hier optimaal gestandaardiseerd plaats.

Meer informatie

Herinnerings- en Escalatiebeheer

Praktische beknopte overzichten zorgen in Quentic voor een optimaal overzicht van al uw HSE-taken en -afspraken. Zou u desondanks nadrukkelijk willen waarborgen dat niemand iets vergeet, kunt u terugvallen op het Herinnerings- en Escalatiebeheer. Termijn- en taakgebonden worden zo automatische herinneringsmails aan de respectievelijk betrokken personen verzonden.

Meer informatie

Van analyse van oorzaken naar procesverbetering

Als er in het bedrijf procesafwijkingen, kwaliteitsgebreken of zelfs schadegevallen optreden, dan moet snel worden gereageerd. Het is echter belangrijk niet alleen de symptomen te bestrijden, maar ook dieper liggende oorzaken te erkennen en de eigenlijke bron van problemen aan te pakken, zoals ook bijv. ISO 14001:2015 vereist. Per analyse van de oorzaken helpt Quentic u aan mogelijke langetermijnoplossingen die herhaling van fouten voorkomen – geheel naar CVP-maatstaven.

Meer informatie

Gebruikersbeheer en systeeminstellingen

Een deel van het Quentic Core betreft het beheergebied van de software. Dit dient om gebruikerstoegangen te beheren, basis-systeeminstellingen uit te voeren en belangrijke sjablonen ter beschikking te stellen. De overzichtelijke onderverdeling van alle opties maakt het eenvoudig snel wegwijs te worden en ook zonder bijzondere IT-kennis de gewenste parameters in te stellen. Zo coördineert u de toegang tot afzonderlijke HSE-acteurs naar taak.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"Als u er één kent, kent u ze allemaal: de besturing van Quentic is intuïtief en Quentic is gemakkelijk te gebruiken. Als u de opbouw van één module kent, weet u ook in alle andere modules direct uw weg te vinden."

X