Onze toewijding aan mens en het milieu

Een onderneming en mensen die verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijkheid zit in ons ondernemings-DNA. Met onze softwareoplossingen ondersteunen we bedrijven overal ter wereld op het gebied van arbeidsveiligheid, bescherming van het milieu en duurzaamheid. We willen duurzame waarden creëren, uitstekende werkomstandigheden bieden en met zorg omgaan met grondstoffen en het milieu. We handelen verantwoordelijk, betrouwbaar en houden ons daarbij aan de wet. Deze waarden zijn terug te zien in onze Code of Inspiration, onze mission statement, en zijn de drijvende kracht achter wat we doen. De teams van Quentic vinden het belangrijk samen goede dingen te doen. Onze gezamenlijke betrokkenheid vormt een essentieel aspect van hoe we onszelf als bedrijf zien.

Global Compact van de VN

De Verenigde Naties hebben bevestigd dat Quentic deel uitmaakt van het UN Global Compact VN​​​​​​​, het grootste en belangrijkste initiatief ter wereld gericht op duurzame en verantwoorde corporate governance.

De principes waardoor we ons laten leiden

Als deelnemer aan het Global Compact van de Verenigde Naties zet Quentic zich in voor de tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding en voor het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Maatschappelijke doelen

Maatschappelijke betrokkenheid vormt een essentieel aspect van hoe we onszelf als bedrijf zien.
 

Elke stem telt

Om deelnemers aan haar jaarlijkse enquête te bedanken, doet Quentic jaarlijks een donatie aan een liefdadigheidsinstelling die bijdraagt aan mens, natuur en milieu. Het donatiebedrag wordt verhoogd met elk ingevuld formulier.

 • Als dank voor de betrokkenheid van gemeenschappen doneerde Quentic aan Cradle to Cradle. De kerngedachte van Cradle to Cradle is dat industrieel geproduceerde producten op een zodanige manier zouden moeten worden ontwikkeld, dat ze volledig kunnen worden hergebruikt of gecomposteerd zonder dat er na gebruik vervuilende stoffen ontstaan, wat leidt tot een circulaire economie zonder afval.

 • In 2021 sprak Quentic dank uit voor de betrokkenheid van de gemeenschap met een donatie aan “Aktion Deutschland Hilft” (Campagne Duitsland Helpt), een samenwerkingsverband van twintig liefdadigheidsinstellingen dat in Duitsland na de catastrofale overstromingen in de zomer van dat jaar meerdere hulpacties op touw zette.

 • In 2020 doneerde Quentic bomen aan de stad. 2019 was een jaar dat werd gekenmerkt door een toenemend maatschappelijk besef van klimaatverandering en de gevolgen ervan, zelfs in stedelijke gebieden. De enquête die in 2019/2020 onder klanten werd gehouden, resulteerde in de fondsen die nodig waren voor het planten van talloze bomen in de Berlijnse wijken Pankow, Alt-Hohenschönhausen en Charlottenburg. Hiervoor willen we onze klanten hartelijk danken.

 • In 2019 gingen er donaties naar Haus Natur und Umwelt (Huis voor natuur en milieu), een educatief centrum voor de jeugd in Berlijn. Dankzij de inspanningen van Quentic en haar klanten kon het centrum het educatieve programma over het milieu uitbreiden: voor de workshops “Plastic Fantastic” en “Life forms in and around lakes” werden tien nieuwe microscopen aangeschaft.

 • In 2018 ondersteunde Quentic de stichting SozDia in Berlijn en de projecten daarvan op het gebied van kind- en jeugdzorg. Quentic begon ook een donatiecampagne voor het Elisabethstift-weeshuis: medewerkers in Berlijn zamelden kleding, speelgoed en andere spullen in, die vervolgens in januari 2019 aan de organisatie werden overhandigd.

Milieu & duurzaamheid

Wij willen duurzame waarden creëren, uitstekende werkomstandigheden bieden en met zorg omgaan met grondstoffen en het milieu.

Missie Bescherm het milieu

Samen met drie Quentic-gebruikers deden we in 2019 mee aan de Ragnar-estafette op de Waddenzee. Voor elke afgelegde kilometer werd er gedoneerd aan One Earth – One Ocean (OEOO), een nonprofit milieuorganisatie. Bij onze missie om het milieu te beschermen legden we in 24 uur 258 kilometer af.

Green IT – milieuvriendelijker kan niet

We werken met een ISO 27001-gecertificeerd, zeer goed beveiligd datacenter dat gebruikmaakt van hypermoderne Green IT-methoden en zo 30% zuiniger omgaat met energie dan conventionele datacenters:

 • Gebruikt energiebesparende Green IT-methoden 
 • 100% groene elektriciteit binnen het hele datacenter  
 • Milieuvriendelijke CO2-neutrale bedrijfsvoering Maakt optimaal gebruik van de nieuwste IT-voorzieningen 
 • Moderne noodstroomvoorzieningen verminderen prestatieverlies met 50 percent  
 • CO2-neutrale hosting is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de CO2-voetafdruk van onze klanten

Quentic is toegewijd

Wij hebben het ambitieuze doel om op milieuvriendelijke wijze zaken te doen en zuinig te zijn op grondstoffen. 

 • We geven invulling aan het papiervrije kantoor en besparen waar mogelijk op elektriciteit. Voor ons eigen stroomverbruik gebruiken we uitsluitend groene energie. 
 • We reizen alleen per vliegtuig of auto als dat nodig is en gebruiken alleen bedrijfswagens of huurauto’s met een lage uitstoot. 
 • In het kader van het management van gevaarlijke stoffen houden we een overzicht bij van alle reinigingsstoffen en geven medewerkers trainingen over het gebruik ervan. 
 • We werken toe naar duurzaamheid en adviseren onze medewerkers hoe dat het beste kan worden bereikt: van het scheiden van afval, spaarzaam gebruik van grondstoffen tot het stimuleren en subsidiëren van het gebruik van het OV.

Diversiteit

Bij Quentic leven we al sinds de oprichting van de onderneming in 2007 volgens de principes van diversiteit. Diversiteit en wederzijds respect zijn ook verwoord in onze mission statement.

Uniek in plaats van uniform

Quentic heeft het Charta der Vielfalt (Duitse Diversiteitshandvest) ondertekend en als zodanig haar inzet getoond voor een respectvolle werkomgeving zonder vooroordelen. Medewerkers moeten zich vrij kunnen ontwikkelen en alle aspecten van hun persoonlijkheid kunnen uitdrukken – ongeacht geslacht, geslachtsidentiteit, nationaliteit, etnische afkomst, religie of levensbeschouwing, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of identiteit.

X