Milieu & duurzaamheid

Met ISO 14001 voor het milieu

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

3 minuten

Het succesvolle traditionele bedrijf Alfred Kärcher is een pionier op het gebied van milieubescherming. Met een breed opgezette afdeling voor milieubeheer, werkt de fabrikant van hogedrukreinigers en reinigingsmachines doorlopend aan de optimalisering van zijn milieuprestatie.

Sinds 2011 gebruikt Kärcher de Quentic-software om afval, verbruiksgegevens, milieuaspecten of allerlei milieukengetallen samen te stellen, te analyseren en in strategische beslissingen op te nemen.

Over Alfred Kärcher

Terwijl de onderneming in het begin gericht was op het gebied van verwarmingstechniek, bereikte Kärcher in 1950 een doorbraak in de reinigingstechniek. Sindsdien zorgen producten zoals hogedrukreinigers en reinigingsmachines privé en industrieel voor reinheid. Met wereldwijd ongeveer 11.300 medewerkers en een omzet van meer dan 2,2 miljard Euro heeft Alfred Kärcher GmbH zich sinds zijn oprichting in 1935 tot een marktleider voor reinigingstechniek ontwikkeld.

Milieubescherming vanaf het begin als thema

Kärcher is een van de eerste ondernemers die zich onmiddellijk na de invoering van de milieubeheernorm ISO 14001 in 1996 liet certificeren. Sinds de invoering van het milieubeheersysteem werden alle milieurelevante gegevens zorgvuldig gedocumenteerd. Milieubalansen, milieukerncijfers en vooral de milieuprestatie van het bedrijf werden zichtbaar en in het kader van de voortdurende verbeteringsprocessen gestaag geoptimaliseerd.

"Quentic stelt ons als wereldwijde onderneming in staat om milieurelevante processen te standaardiseren en maximale transparantie te creëren. Dit loont voor ons, zowel vanuit milieuoogpunt als vanuit economisch oogpunt".

Andreas Mayer, Head of Environment and Sustainability Management, Alfred Kärcher GmbH

Datahoeveelheden beter handhaven

"Om onze milieubalansen, verbruikscijfers en afvaldata samen te stellen en te analyseren, waren we op zoek naar een software die deze vereisten kon vervullen. Er komt daarbij namelijk een grote hoeveelheid gegevens aan te pas", verklaart Andreas Mayer. Sinds 2010 gebruikt de wereldwijd leidende fabrikant van reinigingstechniek de Quentic-software vooral succesvol voor zijn milieubeheer. In de module Milieu management worden alle verbruiksdata zoals stroom, gas, water en afval door de persoon belast met milieubeheer van de respectievelijke vestiging opgesteld. Wat voordien moeizaam in onoverzichtelijke tabellen bewerkt werd, is nu in een centrale databank gestructureerd samengebracht en kan, al naar gelang de bevoegdheid van de gebruiker, vanuit alle vestigingen steeds up-to-date ingezien worden. Bijzonder is daarbij dat alle verbruiksdata van beheer- en productievestigingen overal en gedecentraliseerd samengesteld worden. Dit kan flexibel en onafhankelijk van de plaats gebeuren omdat Quentic gebruik maakt van een algemene webbrowser.

Programma's, doelen en milieuaspecten

Om voortdurend toezicht te houden op zijn milieuprogramma en -doelen, evenals alle aspecten van de duurzame bedrijfsontwikkeling, en deze om te zetten naar de verschillende vestigingen, maakt Alfred Kärcher ook gebruik van de module Quentic Risks & Audits. "De verantwoordelijken van het milieubeheer van de verschillende locaties moeten het bedrijfsprogramma omzetten naar kleinere opdrachten per vestiging, milieuaspecten per locatie identificeren en deze in de onlinesoftware opnemen," beschrijft Andreas Mayer het gebruik van Quentic in de praktijk.

Zicht houden op wettelijke verplichtingen

Ook het verzekeren van de wettelijke verplichtingen is voor Kärcher een belangrijk thema. Dankzij een geïntegreerde koppeling met een milieudatabank kunnen de verantwoordelijke wettelijke experts in Quentic de voor het bedrijf toepasselijke wettelijke verplichtingen eenvoudig afleiden. De plaatselijke verantwoordelijken voor milieubeheer zetten vervolgens de toepasselijke wettelijke verplichtingen per vestiging om in geplande maatregelen. Zo worden alle wettelijke eisen op het vlak van arbeidsveiligheid en milieu voortdurend vervuld en gedocumenteerd. Met de op deze manier opgestelde databank van wettelijke handelingen en ondernemingsbrede geanalyseerde milieukengetallen, ontstaat een brede basis voor milieurelevante beslissingen.

Sinds 2010 gebruikt Alfred Kärcher succesvol de volgende Quentic-modules:

  • Quentic Core

  • Risks & Audits

  • Gevaarlijke stoffen

  • Legal compliance

  • Milieu management

Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

X