Stuur het bedrijf naar de toekomst

Op basis van de Quentic-softwaremodule Sustainability

Eenvoudige procedure

Het verwerken van duurzaamheidsgegevens is eenvoudig met de duidelijke en gestructureerde interface.

Gestandaardiseerde maten

Definieer uw eigen indicatoren en maak daarbij gebruik van gestandaardiseerde catalogi, zoals de GRI.

Dat is teamwork

Uw rapportageproces verloopt soepel - zelfs als er veel mensen bij betrokken zijn.

Betere gegevenskwaliteit

Gemelde kencijfers komen centraal bij elkaar, zijn uniform gestructureerd en gevalideerd.

Quentic Sustainability

Met de module Quentic Sustainability kunt u de sociale, ecologische en economische aspecten van uw bedrijf evalueren. Creëer een basis voor uw stakeholdercommunicatie en de beslissingen die uw bedrijf naar de toekomst zullen sturen.

Organiseer efficiënt de rapportering en verbind alle deelnemers via een gemeenschappelijk systeem dat de uitwisseling van informatie en samenwerking versterkt. Combineer de indicatorwaarden van verschillende afdelingen zonder extra inspanning. Met de Quentic Sustainability module krijgt u wat u nodig heeft - betrouwbare evaluaties op basis van volledige en consistente data.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van de Quentic-module Sustainability

Sustainabilitysindicatoren

Voor het strategisch opstellen van uw duurzaamheidsbeheer moet u zowel met externe vereisten als met de interne voorwaarden bekend zijn. Indicatoren dienen als de belangrijkste oriëntatiepunten, waarmee de prestaties van uw onderneming op het gebied van duurzaamheid regelmatig worden gemeten. Quentic ondersteunt u bij de identificatie van de passende indicatoren en catalogi en de doorlopende integratie ervan in uw duurzaamheidsprocessen.

Meer informatie

Sustainabilitysrapportages

Voor een veelomvattende duurzaamheidscontrole dienen talloze gegevens uit uiteenlopende bronnen verkregen te worden. Met Quentic coördineert u moeiteloos het rapportageproces en maakt u parallel beschikken over gegevens mogelijk voor alle gekoppelde bedrijfsgebieden. Daarbij is gewaarborgd dat alle toegekende karakteristieke waarden in gestandaardiseerde en gelijke vorm centraal worden samengevoegd.

Meer informatie

Uw weg naar valide duurzaamheidsgegevens

Om de prestatie van uw eigen onderneming op het gebied van duurzaamheid weer te geven, speelt naast de keuze van relevante indicatoren ook de kwaliteit en plausibiliteit van de verzamelde gegevens een belangrijke rol. Des te beter dat Quentic gestandaardiseerd voor een consistente gegevensbasis zorgt en al tijdens de invoer van de gegevens, maar ook bij later onderzoek en vrijgave, validatie mogelijk maakt.

Meer informatie

Alles gereed voor uw duurzaamheidsrapport

De grondige analyse van ecologische, economische en sociale karakteristieke waarden biedt een solide basis voor de uitlijning van het duurzaamheidsbeheer en vormt het hoogtepunt in het duurzaamheidsrapport voor de aandeelhouders. Dit vormt uiterlijk sinds het van kracht worden van de richtlijn voor verplichte CSR-rapportage een belangrijk thema voor veel grote bedrijven. Quentic helpt: gebruik krachtige evaluaties om duurzaamheidskengetallen en andere resultaten helder te presenteren.

Meer informatie

GRI standaarden in Quentic

Combineer internationale best practice standaarden voor ESG en duurzaamheid met het geavanceerde rapportageproces van Quentic. Quentic is gecertificeerd GRI Software and Tools Partner, en is gekwalificeerd om een op maat gemaakte, gebruiksklare selectie van GRI indicatoren direct in uw Quentic systeem te leveren.

Meer informatie

 

"We hebben een solide basis gelegd voor het rapporteren van alle ecologische aspecten op het gebied van duurzaamheid door het implementeren van een gecentraliseerd systeem. Voor het invoeren, controleren en evalueren van de gegevens zijn beduidend minder inspanningen nodig, omdat heel veel processtappen met behulp van Quentic konden worden geautomatiseerd."

Quentic in 2 minuten

HSEQ en ESG voor iedereen. Digitaal en op maat.

Ontdek hoe Quentic uw HSEQ- en ESG-management makkelijker maakt en alle betrokkenen bij elkaar brengt. De web-based software ondersteunt u vakkundig bij alle taken op het gebied van arbeidsveiligheid, milieubescherming en duurzaamheid.

Digitale documentatie, organisatie, evaluatie - met Quentic bespaart u tijd en structureert u uw processen op een gestructureerde en overzichtelijke manier. 

Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

X