Bedrijfsstructuren afbeelden

Met het Quentic Core van de Quentic-software

Bedrijfsstructuren afbeelden.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Locatiestructuren opslaan

 • Een fysieke afbeelding van het bedrijf en zijn vestigingen maken
 • Betrek standplaatseenheden als gebouwen, magazijnen, inrichtingen, verbruiksmeters 
 • Specifieke beschrijvingskenmerken voor ieder eenheidstype 
 • Verplaatsbare werkmiddelen, machines en apparaten inzichtelijk maken
 • Organisatorische afbeelding van de onderneming maken 
 • Organisatorische eenheden en afdelingen hiërarchisch onderverdelen en als organogram visualiseren
 • Functies, Functiebezettingen, medewerkers en activiteiten registreren 
 • Standplaats- en organisatiestructuur zijn door koppelingen eenvoudig met elkaar in verband te brengen

Organisatiestructuur weergeven

Externe organisaties registreren

 • Contactgegevens van externe contactpersonen centraal en gecategoriseerd opslaan 
 • Dienstverleners en externe bedrijven, bijv. voor de implementatie van audits
 • Fabrikanten en leveranciers van gevaarlijke stoffen of hulpbronnen
 • Afvalverwerkers en transporteurs in de sector Afvalbeheer
 • Verantwoordelijke autoriteiten, beroepsverenigingen en artsen
 • Koppel delen van de bedrijfsstructuur naar keuze eenvoudig met andere Quentic-modules en gebruik deze als referentiepunten voor vakspecifieke evaluaties 
 • Taken en afspraken direct toewijzen aan afzonderlijke sectoren, functies en personen 
 • Haal toegewezen taken en afspraken uit de respectievelijke vakmodules of lees ze centraal en verzameld af per bedrijfssector

Sectoren functiegewijs koppelen


Integreer uw gegevensbestanden

Om snel te kunnen starten met uw Quentic-systeem kunnen reeds bestaande bedrijfsgegevens in Quentic worden overgenomen. Benut eenvoudige importfuncties via de software-interface of maak gebruik van onze services om ook complexe gegevenshoeveelheden geautomatiseerd te integreren.

Uw gegevens, onze service

Reeds bestaande bedrijfsgegevens zetten wij indien gewenst graag voor u over in uw Quentic-systeem.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van Quentic Core

Documentenbeheer

Hoe meer HSE-documenten moeten worden gemaakt en geactualiseerd en hoe meer medewerkers betrokken zijn bij het onderhoud en de controle en vrijgave van documenten, des te belangrijker is een heldere procedure voor iedereen. Met Quentic bereikt u dit door het geïntegreerde documentenbeheer. Opslag en sturing van documenten vinden hier optimaal gestandaardiseerd plaats.

Meer informatie

Maatregelenbeheer

Maatregelenbeheer van Quentic biedt u de noodzakelijke flexibiliteit en ondersteunt u met het afbeelden en efficiënt organiseren van correctie- en preventiemaatregelen. Dankzij grondig plannen, pragmatisch indelen van afzonderlijke implementatiestappen en controleerbare resultaatdocumentatie staat uw continue verbeteringsproces (CVP) voortdurend bovenaan.

Meer informatie

Herinnerings- en Escalatiebeheer

Praktische beknopte overzichten zorgen in Quentic voor een optimaal overzicht van al uw HSE-taken en -afspraken. Zou u desondanks nadrukkelijk willen waarborgen dat niemand iets vergeet, kunt u terugvallen op het Herinnerings- en Escalatiebeheer. Termijn- en taakgebonden worden zo automatische herinneringsmails aan de respectievelijk betrokken personen verzonden.

Meer informatie

Van analyse van oorzaken naar procesverbetering

Als er in het bedrijf procesafwijkingen, kwaliteitsgebreken of zelfs schadegevallen optreden, dan moet snel worden gereageerd. Het is echter belangrijk niet alleen de symptomen te bestrijden, maar ook dieper liggende oorzaken te erkennen en de eigenlijke bron van problemen aan te pakken, zoals ook bijv. ISO 14001:2015 vereist. Per analyse van de oorzaken helpt Quentic u aan mogelijke langetermijnoplossingen die herhaling van fouten voorkomen – geheel naar CVP-maatstaven.

Meer informatie

Gebruikersbeheer en systeeminstellingen

Een deel van het Quentic Core betreft het beheergebied van de software. Dit dient om gebruikerstoegangen te beheren, basis-systeeminstellingen uit te voeren en belangrijke sjablonen ter beschikking te stellen. De overzichtelijke onderverdeling van alle opties maakt het eenvoudig snel wegwijs te worden en ook zonder bijzondere IT-kennis de gewenste parameters in te stellen. Zo coördineert u de toegang tot afzonderlijke HSE-acteurs naar taak.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"Als u er één kent, kent u ze allemaal: de besturing van Quentic is intuïtief en Quentic is gemakkelijk te gebruiken. Als u de opbouw van één module kent, weet u ook in alle andere modules direct uw weg te vinden."

X