Bedrijfsstructuren afbeelden

Met het Quentic Core van de Quentic-software

In het Quentic Core legt u centraal de belangrijkste structuren van uw bedrijf vast om vervolgens alle andere Quentic-modules ermee te verbinden. Dit zorgt voor eenduidige gegevens, voorkomt inhoudelijke overbodigheden en stelt u in staat ieder deel van uw bedrijf vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Tegelijkertijd beschikt u over een overzichtelijke registratie van al uw vestigingen, bedrijfsmiddelen en organisatiestructuren.

Bedrijfsstructuren afbeelden.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Locatiestructuren opslaan

 • Een fysieke afbeelding van het bedrijf en zijn vestigingen maken
 • Betrek standplaatseenheden als gebouwen, magazijnen, inrichtingen, verbruiksmeters 
 • Specifieke beschrijvingskenmerken voor ieder eenheidstype 
 • Verplaatsbare werkmiddelen, machines en apparaten inzichtelijk maken
 • Organisatorische afbeelding van de onderneming maken 
 • Organisatorische eenheden en afdelingen hiërarchisch onderverdelen en als organogram visualiseren
 • Functies, Functiebezettingen, medewerkers en activiteiten registreren 
 • Standplaats- en organisatiestructuur zijn door koppelingen eenvoudig met elkaar in verband te brengen

Organisatiestructuur weergeven

Externe organisaties registreren

 • Contactgegevens van externe contactpersonen centraal en gecategoriseerd opslaan 
 • Dienstverleners en externe bedrijven, bijv. voor de implementatie van audits
 • Fabrikanten en leveranciers van gevaarlijke stoffen of hulpbronnen
 • Afvalverwerkers en transporteurs in de sector Afvalbeheer
 • Verantwoordelijke autoriteiten, beroepsverenigingen en artsen
 • Koppel delen van de bedrijfsstructuur naar keuze eenvoudig met andere Quentic-modules en gebruik deze als referentiepunten voor vakspecifieke evaluaties 
 • Taken en afspraken direct toewijzen aan afzonderlijke sectoren, functies en personen 
 • Haal toegewezen taken en afspraken uit de respectievelijke vakmodules of lees ze centraal en verzameld af per bedrijfssector

Sectoren functiegewijs koppelen


Integreer uw gegevensbestanden

Om snel te kunnen starten met uw Quentic-systeem kunnen reeds bestaande bedrijfsgegevens in Quentic worden overgenomen. Benut eenvoudige importfuncties via de software-interface of maak gebruik van onze services om ook complexe gegevenshoeveelheden geautomatiseerd te integreren.

Uw gegevens, onze service

Reeds bestaande bedrijfsgegevens zetten wij indien gewenst graag voor u over in uw Quentic-systeem.

Test Quentic 14 dagen gratis

"Als u er één kent, kent u ze allemaal: de besturing van Quentic is intuïtief en Quentic is gemakkelijk te gebruiken. Als u de opbouw van één module kent, weet u ook in alle andere modules direct uw weg te vinden."