Van analyse van oorzaken naar procesverbetering

Met het Quentic Core van de Quentic-software

Een analyse van oorzaken doorvoeren.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Probleem identificeren

 • Analyse van oorzaken met systematische procedure en controleerbare documentatie 
 • Gestructureerde benoeming van het uitgangsprobleem 
 • Medewerkers betrekken en met comfortabele selectielijst exact bijhouden wie aan de analyse van oorzaken deelneemt
 • Herkenbare veroorzakers van de ongewenste situatie weergeven 
 • Categorisering van oorzaken maakt overall beoordelen eenvoudiger 
 • Menselijke, technische, systeem- en procesgebaseerde fouten onderscheiden

Oorzaken vaststellen

Diepere oorzaken blootleggen

 • Vastgestelde redenen preciezer onderzoeken en hun oorzaken protocolleren 
 • Stapsgewijze analyse volgens de 5-Why-methode 
 • Eigenlijke oorzaak van het uitgangsprobleem uitzoeken
 • Correctie- en preventiemaatregelen deduceren die tot beëindiging van de ongewenste situatie leiden 
 • Implementatie maatregelen inclusief termijnen definiëren 
 • Directe overgave aan de verantwoordelijke voor implementatie leidt tot probleemloze verlopen 
 • Terugkoppeling door effectcontroles en verslagen per e-mail 
 • Export- en berichtfuncties staan voor het resultaatprotocol gereed

Probleem oplossen


Correctiemaatregelen onder de loep

Net zo belangrijk als de implementatie van correctie- en preventiemaatregelen aan het eind van een analyse van oorzaken is het later controleren van de effectiviteit van maatregelen. Alleen zo kunt u er zeker van zijn dat de probleemoplossing is geslaagd. Met Quentic regelt u ook deze stap in het centraal Maatregelenbeheer.

Uw centraal Maatregelenbeheer

Alle HSE-maatregelen van het bedrijf worden in Quentic verzameld georganiseerd.

De belangrijkste functies in een overzicht

Functies van Quentic Core

Bedrijfsstructuren afbeelden

In het Quentic Core legt u centraal de belangrijkste structuren van uw bedrijf vast om vervolgens alle andere Quentic-modules ermee te verbinden. Dit zorgt voor eenduidige gegevens, voorkomt inhoudelijke overbodigheden en stelt u in staat ieder deel van uw bedrijf vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Tegelijkertijd beschikt u over een overzichtelijke registratie van al uw vestigingen, bedrijfsmiddelen en organisatiestructuren.

Meer informatie

Documentenbeheer

Hoe meer HSE-documenten moeten worden gemaakt en geactualiseerd en hoe meer medewerkers betrokken zijn bij het onderhoud en de controle en vrijgave van documenten, des te belangrijker is een heldere procedure voor iedereen. Met Quentic bereikt u dit door het geïntegreerde documentenbeheer. Opslag en sturing van documenten vinden hier optimaal gestandaardiseerd plaats.

Meer informatie

Maatregelenbeheer

Maatregelenbeheer van Quentic biedt u de noodzakelijke flexibiliteit en ondersteunt u met het afbeelden en efficiënt organiseren van correctie- en preventiemaatregelen. Dankzij grondig plannen, pragmatisch indelen van afzonderlijke implementatiestappen en controleerbare resultaatdocumentatie staat uw continue verbeteringsproces (CVP) voortdurend bovenaan.

Meer informatie

Herinnerings- en Escalatiebeheer

Praktische beknopte overzichten zorgen in Quentic voor een optimaal overzicht van al uw HSE-taken en -afspraken. Zou u desondanks nadrukkelijk willen waarborgen dat niemand iets vergeet, kunt u terugvallen op het Herinnerings- en Escalatiebeheer. Termijn- en taakgebonden worden zo automatische herinneringsmails aan de respectievelijk betrokken personen verzonden.

Meer informatie

Gebruikersbeheer en systeeminstellingen

Een deel van het Quentic Core betreft het beheergebied van de software. Dit dient om gebruikerstoegangen te beheren, basis-systeeminstellingen uit te voeren en belangrijke sjablonen ter beschikking te stellen. De overzichtelijke onderverdeling van alle opties maakt het eenvoudig snel wegwijs te worden en ook zonder bijzondere IT-kennis de gewenste parameters in te stellen. Zo coördineert u de toegang tot afzonderlijke HSE-acteurs naar taak.

Meer informatie
Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

"Als u er één kent, kent u ze allemaal: de besturing van Quentic is intuïtief en Quentic is gemakkelijk te gebruiken. Als u de opbouw van één module kent, weet u ook in alle andere modules direct uw weg te vinden."

X