Van analyse van oorzaken naar procesverbetering

Met het Quentic Core van de Quentic-software

Als er in het bedrijf procesafwijkingen, kwaliteitsgebreken of zelfs schadegevallen optreden, dan moet snel worden gereageerd. Het is echter belangrijk niet alleen de symptomen te bestrijden, maar ook dieper liggende oorzaken te erkennen en de eigenlijke bron van problemen aan te pakken, zoals ook bijv. ISO 14001:2015 vereist. Per analyse van de oorzaken helpt Quentic u aan mogelijke langetermijnoplossingen die herhaling van fouten voorkomen – geheel naar CVP-maatstaven.

Een analyse van oorzaken doorvoeren.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Probleem identificeren

 • Analyse van oorzaken met systematische procedure en controleerbare documentatie 
 • Gestructureerde benoeming van het uitgangsprobleem 
 • Medewerkers betrekken en met comfortabele selectielijst exact bijhouden wie aan de analyse van oorzaken deelneemt
 • Herkenbare veroorzakers van de ongewenste situatie weergeven 
 • Categorisering van oorzaken maakt overall beoordelen eenvoudiger 
 • Menselijke, technische, systeem- en procesgebaseerde fouten onderscheiden

Oorzaken vaststellen

Diepere oorzaken blootleggen

 • Vastgestelde redenen preciezer onderzoeken en hun oorzaken protocolleren 
 • Stapsgewijze analyse volgens de 5-Why-methode 
 • Eigenlijke oorzaak van het uitgangsprobleem uitzoeken
 • Correctie- en preventiemaatregelen deduceren die tot beëindiging van de ongewenste situatie leiden 
 • Implementatie maatregelen inclusief termijnen definiëren 
 • Directe overgave aan de verantwoordelijke voor implementatie leidt tot probleemloze verlopen 
 • Terugkoppeling door effectcontroles en verslagen per e-mail 
 • Export- en berichtfuncties staan voor het resultaatprotocol gereed

Probleem oplossen


Correctiemaatregelen onder de loep

Net zo belangrijk als de implementatie van correctie- en preventiemaatregelen aan het eind van een analyse van oorzaken is het later controleren van de effectiviteit van maatregelen. Alleen zo kunt u er zeker van zijn dat de probleemoplossing is geslaagd. Met Quentic regelt u ook deze stap in het centraal Maatregelenbeheer.

Uw centraal Maatregelenbeheer

Alle HSE-maatregelen van het bedrijf worden in Quentic verzameld georganiseerd.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

"Als u er één kent, kent u ze allemaal: de besturing van Quentic is intuïtief en Quentic is gemakkelijk te gebruiken. Als u de opbouw van één module kent, weet u ook in alle andere modules direct uw weg te vinden."