Digitalisering

Video: Quentic Online instructies

Uw snelle en eenvoudige introductie in de module Online instructies

Medewerkers en externe bedrijven flexibel instrueren

Quentic Processen vult uw Quentic Platform aan met functies voor het optimaliseren van zakelijke processen, workflows en gegevensstromen. Leg heldere procedures vast, geef organisaties en processtructuren vorm en zet de richtlijnen om in concrete stapsgewijze handelingen.

Inhoud

  • Trainingen voor bezoekers en externe bedrijven

  • Trainingen online plannen en uitvoeren

  • Multimediale leerinhoud opstellen en integreren

  • Resultaatcontrole en kwalificatiebe

X