On-demand webinar over het Quentic Core

Uw snelle en eenvoudige introductie in de module Quentic Core

Inhoud

  • Gebruikers- en rechtenbeheer
  • Gedetailleerde weergave van de ondernemingsstructuur
  • Aanduiding van de organisatorische eenheden
  • Centraak documentenbeheersysteem
  • Beheer van maatregelen

Bekijk een on-demand webinar


Omvang van de onderneming*


Land*
De webinar selecteren*

Tevreden gebruikers zijn onze beste referenties