Quentic 14.1: Het beste informatiebeheer voor HSEQ en ESG

02-06-2023

02 juni 2023

In het huidige werkomgeving worden we overladen met steeds meer informatie, maar hebben we weinig tijd om deze te verwerken. Daarom is het zo belangrijk om efficiënt en doelgericht informatie te verzamelen en te delen ten behoeve van iedereen. Dit geldt ook voor HSEQ/ESG-beheer. De nieuwste release 14.1 van de Quentic software biedt geautomatiseerde ondersteuning voor gebruikers om snel taken te voltooien terwijl ze onderweg zijn, voegt een grotere betrokkenheid toe aan risicobeoordelingen en veiligheidsinstructies met digitale handtekeningen en biedt verbeterde opties voor het documenteren van blootstelling aan specifieke gevaarlijke stoffen.

Snelle toegang takenlijst voor onderweg

Correctieve en preventieve acties spelen een sleutelrol in het continue verbeteringsproces (CIP). Met Quentic is het eenvoudig om relevante HSEQ en duurzaamheidstaken te plannen, de tijdige uitvoering ervan duidelijk te organiseren en later de bereikte effecten te evalueren. Quentic 14.1 biedt een bijbehorend persoonlijk takenoverzicht voor mobiel gebruik met de Quentic App. Dit betekent dat gebruikers overal en altijd hun taken kunnen bijhouden en de voortgang op locatie eenvoudig kunnen documenteren. De mobiele takenlijst richt zich automatisch op de belangrijkste acties die moeten worden ondernomen en zorgt voor een naadloze overdracht aan anderen zodra deze zijn voltooid.

Kennisoverdracht bevestiging dankzij digitaal ondertekenen

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor veilige werkzaamheden door middel van risicobeoordelingen en veiligheidsinstructies. Quentic organiseert de manier waarop u informatie opslaat en verspreidt met handige overzichten van waaruit u direct toegang hebt tot de voltooide documenten. Medewerkers kunnen documenten nu digitaal ondertekenen om hun bevestiging te geven, waardoor er geen papieren lijsten, routingbriefjes of gedoe met het uitwisselen van e-mails en bestanden meer nodig zijn. Dit maakt het niet alleen gemakkelijker voor de leidinggevenden om het proces te organiseren, maar documenteert ook op controleerbare wijze dat medewerkers hebben voldaan aan hun plicht om noodzakelijke documentatie te lezen en te begrijpen.

Uitgebreid blootstelling overzicht

Er zijn specifieke regels die moeten worden gevolgd bij het omgaan met gevaarlijke stoffen op de werkplek. Afhankelijk van de classificatie van de gebruikte stoffen, moet elk contact worden geregistreerd in een blootstellingsregister. Quentic omvat het hele proces: rapportage door medewerkers, follow-up door supervisors en specialisten, zorgvuldige archivering en casus gerelateerde evaluatie. Met release 14.1 is het bijhouden van blootstelling uitgebreid met CMR-stoffen (kankerverwekkend, mutageen, reprotoxisch), andere gevaarlijke/niet-gevaarlijke chemicaliën en biologische agentia, d.w.z. micro-organismen zoals virussen, bacteriën of schimmels. Gebruikers krijgen specifieke gegevensformulieren om relevante informatie te registreren.

X