Servicewerkzaamheden veilig plannen met Quentic Control of Work

20-04-2020

Een compleet gedigitaliseerd proces voor werkvergunningen

Met update 12.2 introduceert Quentic een nieuwe module voor het softwareplatform voor Health & Safety, Environment Management en Sustainability. Kern van de module ‘Control of Work’ is een component waarmee gebruikers direct in de software werkvergunningen kunnen opstellen en beheren. De digitalisering van het complete proces vermindert papiergebruik, verhoogt productiviteit en verbetert compliance op het gebied van arbeidsveiligheid, zoals ISO 45001.

Quentic, de Berlijnse Software as a Service aanbieder, geeft met deze update 12.2 vooral het management van digitale arbeidsveiligheid een boost. De nieuwe module ‘Control of Work’ sluit naadloos aan op het softwareplatform voor Health, Safety en Environment (HSE) evenals Corporate Social Responsibility (CSR). Voornaamste feature van deze release is een component die het complete proces, van het digitaal opstellen, activeren tot en met beheren van werkvergunningen mogelijk maakt. 

Werkvergunningen zorgen voor veiligheid 

Werkvergunningen zijn belangrijke veiligheidsdocumenten voor eigen medewerkers en medewerkers van externe bedrijven, met name in de industrie. Ze fungeren als actuele werkopdrachten en risicobeoordelingen voor het uitvoeren van niet-routinematige taken, bijvoorbeeld onderhoud en service aan installaties. De nieuwe module ‘Control of Work’ digitaliseert het volledige proces van het opstellen, het verlenen én het activeren van de werkvergunningen. Daarbij grijpt het programma terug op veiligheidsgerelateerde informatie, die voor een belangrijk deel al in de Quentic modules Health & Safety, Gevaarlijke stoffen en Legal Compliance worden beheerd. Stap voor stap combineren gebruikers contextgerelateerde beschermende maatregelen, gevaarlijke stoffen en uit te voeren werkzaamheden en vullen deze zo nodig aan met extra gegevens, zoals contactpersonen bij noodgevallen of lock-out en tag-out documenten. 

Door gestandaardiseerde vrijgave- en wijzigingsprocedures wordt het volledige proces geharmoniseerd: alleen wat absoluut nodig is, wordt op papier afgewerkt, wachttijden worden door digitale autorisaties beperkt en betrokken personen hebben in real-time zicht op alle actieve processen. 

Ondersteuning voor toepassing van ISO 45001

Een belangrijk aspect van het managementsysteem voor veilig en gezond werken conform ISO 45001 is dat de eisen nu ook gelden voor externe bedrijven. Organisaties dienen ervoor te zorgen dat aannemers, net als de eigen medewerkers, volledig voldoen aan alle geldende veiligheidseisen. Werkvergunningen zijn hierbij een belangrijk instrument, omdat daarin de binnen het bedrijf gehanteerde veiligheidsmaatregelen duidelijk en contextgerelateerd zijn vastgelegd voor ingehuurde medewerkers en personeel van dienstverleners. In combinatie met andere Quentic modules, zoals Health & Safety, Online instructies, Gevaarlijke stoffen, Legal compliance en Risks & Audits biedt ‘Control of Work’ organisaties ondersteuning om aan deze eisen te voldoen. 

Klantgerichte ontwikkeling

Bij de ontwikkeling werkte Quentic nauw samen met een groep klanten met specifieke kennis van de branche. Dr. Mario Lenz, Chief Product Officer bij Quentic, bevestigt: “Door de productieve, op vertrouwen gebaseerde partnership met onze klanten voldoet onze nieuwe oplossing niet alleen aan de eisen die de industrie stelt, maar zal deze nieuwe module en het totale Quentic Platform zich ook continu sneller kunnen ontwikkelen.“

Afbeeldingen

Nieuwe module ‘Control of Work’

Dr. Mario Lenz, CPO van Quentic

Meer informatie over de nieuwe Quentic software module Control of Work is binnenkort te vinden op onze website.

Over Quentic

Quentic is een van de toonaangevende leveranciers van Software as a Service (SaaS) in de Europese HSE- en CSR-markt. Op het hoofdkantoor in Berlijn, Duitsland, werken 250 mensen, terwijl het bedrijf ook vestigingen heeft in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Zweden, Denemarken, België, Nederland, Frankrijk, Spanje en Italië. Ruim 700 klanten hebben voor hun HSE- en CSR-management gekozen voor de softwareoplossingen van Quentic. Het Platform ondersteunt complete managementsystemen conform ISO 14001, ISO 50001 en ISO 45001.

De online software bestaat uit negen afzonderlijke, combineerbare modules: Health & Safety, Risks & Audits, Gevaarlijke Stoffen, Legal Compliance, Online Instructies, Processen, Milieu Management en Sustainability. Quentic koppelt gegevens, verbindt alle HSE- en CSR-spelers en inspireert bij alle werkzaamheden – via browser of app. Omdat werkzaamheden van afdelingen, vestigingen of landen elkaar overlappen, zijn bedrijfsprocessen efficiënt conform wettelijke voorschriften aanstuurbaar. 

De nieuwe module ‘Control of Work’ digitaliseert het volledige proces van het opstellen, het verlenen én het activeren van de werkvergunningen.

Dr. Mario Lenz, CPO van Quentic