Arbeidsveiligheid met hart en verstand: Safety Trends 2020

18-05-2020

Vooraanstaande experts over digitalisering, leadership en de gevolgen van COVID-19 voor de arbeidsveiligheid

In het jaarlijkse Safety Management Trend Report delen gerenommeerde deskundigen uit de wereldwijde branche hun visie op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsmanagement. Ze concluderen dat software en digitalisering een positief effect hebben gehad op de arbeidsveiligheid en moderne HSE-initiatieven (Health, Safety & Environment) ondersteunen. De coronapandemie heeft een algemene verschuiving naar digitaal werken in gang gezet, die zeer waarschijnlijk ook langdurig van invloed zal zijn op HSE-management. Het Safety Management Trend Report bevat een brede reeks standpunten van diverse specialisten en  bijdragen van toonaangevende experts op het gebied van HSE, zoals Andrew Sharman, Davide Scotti, Gerd-Jan Frijters en Eduardo Blanco-Munoz. Uitgever van het brancherapport is Quentic, de Berlijnse Software as a Service aanbieder, die een softwareplatform en app voor arbeidsveiligheid, milieumanagement en duurzaamheid aanbiedt.  

Wat zijn de belangrijkste trends op het gebied van veiligheidsmanagement? Leiden digitalisering en nieuwe technologieën tot veiliger werken? En wat zullen de gevolgen van de COVID-19-pandemie zijn voor digitaal veiligheidsmanagement? Elk jaar vraagt Quentic, Software as a Service aanbieder voor Health, Safety & Environmental Management (HSE) en Corporate Social Responsibility (CSR), internationaal gerenommeerde deskundigen uit de branche naar hun mening over actuele trends. In het Safety Management Trend Report 2020 geven vijftien experts uit negen landen, zowel met academische als praktijkachtergrond, hun visie op de ontwikkelingen. 

Digitalisering en technologie hebben een positieve invloed op veiligheidsmanagement

Over digitale vooruitgang op het gebied van arbeidsveiligheid is het comité van experts het erover eens dat technologische innovaties een positieve invloed hebben. Ze wijzen er vooral op dat software en mobiele apparatuur bij de gegevensverwerking voor structuur en consistentie hebben gezorgd. Dit vormt de basis voor overtuigende analyses en op gegevens gebaseerde besluitvorming. Bedrijfsprocessen worden zo verbeterd, zowel voor veiligheidsspecialisten als voor andere werknemers.  

“Tegenwoordig zijn er steeds meer HSE-apps voor mobiele apparaten, waarmee veiligheidsspecialisten veel tijd besparen omdat ze omslachtig handmatig papierwerk overbodig maken”, resumeert Eduardo Blanco-Munoz. 

Gezien de plotselinge uitdagingen waarmee we door de verspreiding van het coronavirus geconfronteerd worden, zijn de meeste experts het erover eens dat arbeidsveiligheid zal profiteren van de algemene versnelling van de digitalisering binnen de werkomgeving. Veiligheidstrainingen zouden hierbij de meeste potentie bieden. Interessant is dat deze verwachting in lijn loopt met de houding tegenover toepassing van technologieën als Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR) of het Internet of Things (IoT). Veel experts zijn met name enthousiast over de mogelijkheden van VR voor trainingsdoeleinden, maar hebben de nodige reserves over verdergaande toepassingen. Effectief veiligheidsmanagement vraagt om processen op maat en een goede veiligheidscultuur. Digitale hulpmiddelen, mits op de juiste wijze ingezet, kunnen deze ondersteunen, maar niet creëren.

Een totaalbenadering en communicatie zijn de sleutel tot succes 

Gevraagd naar verbeteringen noemt het comité van experts bijna unaniem de onderwerpen communicatie en leiding. Veiligheidsmanagers moeten “inhoud leveren die hart en geest overtuigen” (Davide Scotti), “wettelijke voorschriften en technische concepten interpreteren en deze omzetten naar begrijpelijke en praktische maatregelen voor managers en leidinggevenden” (Andrew Sharman) en hun kennis doorgeven, door hun medewerkers voortdurend bij te scholen. Tegelijkertijd worden de HSE-werkzaamheden steeds meer divers. De vraag is als volgt: hebben we behoefte aan meer specialisatie en moet het beroep worden geherwaardeerd?

Verschillende ideologieën - één conclusie

Het Safety Management Trend Report biedt elk jaar een brede inkijk in de diverse gezichtspunten ten aanzien van de meest besproken onderwerpen binnen het vakgebied. Een reeks deskundigen zet in op Behavior Based Safety (BBS), Safety II of de Safety Differently-beweging. Anderen gaan juist voor “Vision Zero”. Allemaal hebben ze echter één gemeenschappelijk doel dat ze met HSE-specialisten wereldwijd delen: ze willen voorkomen dat mensen in hun werkomgeving schade lijden. De ondervraagde experts tonen daarom grote waardering voor alle veiligheidsspecialisten die met hun betrokken inzet zowel werk als wereld elke dag veiliger maken. 

Het volledige rapport kunt u downloaden op www.quentic.nl/safety-trends.

Voorbeelden van citaten uit het Safety Management Trend Report 2020

Aan welke trends dient dit jaar bijzondere aandacht te worden besteed?

"De belangrijkste trend voor 2020: continu verbeteren. Wereldwijd spelen specialisten in arbeidsveiligheid een bepalende rol bij het garanderen van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers zodat de wereld uiteindelijk veiliger, gezonder en beter wordt. In 2020 hebben we behoefte aan evolutie, niet aan revolutie." Prof. Dr. Andrew Sharman

In welke gebieden van arbeidsveiligheid ziet u de meeste verbeterpotentie?

"De kwaliteit van HSE-training en -trainers kan nog aanzienlijk worden verbeterd. Uiteindelijk moet de inhoud hart en geest overtuigen. Al jarenlang wordt er veel te theoretisch over veiligheidskwesties gesproken. Daarom is het zaak, informatie over veilig en gezond werken voortaan volgens de storytellingmethode emotioneel en pakkend voor te bereiden." Davide Scotti 

Welke technologieën hadden de afgelopen jaren de grootste invloed op de arbeidsveiligheid? 

"Tegenwoordig zijn er steeds meer HSE-apps voor mobiele apparaten, waarmee veiligheidsspecialisten veel tijd besparen omdat ze omslachtig handmatig papierwerk overbodig maken." Eduardo Blanco-Munoz 

Welke effecten zullen moderne technologieën zoals AI, AR en IoT naar uw mening hebben op managementsystemen voor gezond en veilig werken? 

"Ik ga ervan uit dat deze technologieën binnen vijf jaar worden ingevoerd. Met Artificial Intelligence kunnen enorme hoeveelheden gegevens worden geëvalueerd om de arbeidsveiligheid te verbeteren. Om deze gegevens te registreren, zullen sensoren op machines, camerasystemen en wearables voor het meten van lichaams- en oogbewegingen, vochtigheid van de huid, hartslag en hersengolven worden ingezet. Al deze gegevens kunnen in het kader van risicobeoordeling worden geëvalueerd." Gerd-Jan Frijters

Denkt u dat de coronacrisis de digitalisering van veiligheidsmanagement zal versnellen?

"Daar ben ik het helemaal mee eens. Risicoperceptie zal zowel op management- als op operationeel niveau aanzienlijk aanscherpen. Elke organisatie heeft zo de kans, het HSE-managementsysteem aanzienlijk te verbeteren. Daartoe behoren ook meer innovatie en met name de digitalisering van HSE-training, die verder gaat dan e-learning. Het is dan zaak om praktijkgerichte scholing op afstand beschikbaar te hebben, die deelnemers tegelijkertijd motiveert om veilig te werken." Davide Scotti

Afbeeldingen

Titelpagina van het Safety Management Trend Report 2020

Safety management Trend Report 2020 (liggend formaat)

 

Over de geciteerde experts:

Gerd-Jan Frijters
Gerd-Jan Frijters heeft 26 jaar beroepservaring op het gebied van arbeidsveiligheid. Als onafhankelijk adviseur op het gebied van veiligheidscultuur richtte hij D&F Consulting op. Het bedrijf is gespecialiseerd in advies en training op het gebied van machine-, proces- en gedragsgebaseerde veiligheid. Frijters heeft ook meerdere boeken over deze onderwerpen geschreven.

Eduardo Blanco-Munoz
Eduardo Blanco-Munoz is HSE & Industrial Risks Director in de lucht- en ruimtevaartsector en docent Behavior Based Safety en Safety Culture aan de Université Paris 13.

Davide Scotti
Davide Scotti is hoofd van de afdeling Corporate HSE Culture, Communication & Training bij Saipem en General Secretary van de Leadership in Health and Safety (LHS) Foundation.

Prof. Andrew Sharman
Andrew Sharman is President van het IOSH, het Institution of Occupational Safety and Health. Bovendien bekleedt hij een leerstoel Leadership & Culture aan het European Centre for Executive Development (CEDEP) op de INSEAD campus in Frankrijk en doceert aan het International Institute for Management Development (IMD) in Zwitserland en aan het California Institute of Technology. Andrew heeft negen boeken geschreven over cultuur, leiderschap en welzijn.

Over Quentic

Quentic is een van de toonaangevende leveranciers van Software as a Service (SaaS) in de Europese HSE- en CSR-markt. Op het hoofdkantoor in Berlijn, Duitsland, werken 250 mensen, terwijl het bedrijf ook vestigingen heeft in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Zweden, Denemarken, België, Nederland, Frankrijk, Spanje en Italië. Ruim 700 klanten hebben voor hun HSE- en CSR-management gekozen voor de softwareoplossingen van Quentic. 

De online software bestaat uit negen afzonderlijke, combineerbare modules: Health & Safety, Control of Work, Risks & Audits, Gevaarlijke Stoffen, Legal Compliance, Online Instructies, Processen, Milieu Management en Sustainability. Met kant-en-klare opleidingen en risico-evaluaties in combinatie met de modules Health & Safety en Online instructies ondersteunt Quentic momenteel talrijke ondernemingen bij de implementatie van nieuwe arbeidsveiligheidsstandaarden ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. Het Platform ondersteunt  complete managementsystemen conform ISO 14001, ISO 50001 en ISO 45001.

Titelpagina van het Safety Management Trend Report 2020

Safety management Trend Report 2020 (liggend formaat)