Biomaterialen beheren volgens EU-normen met Quentic 14.0

28-11-2022

Met de release 14.0 biedt Quentic nu ook het beheer van biologische stoffen aan in zijn portfolio van software- en serviceoplossingen voor HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) en ESG (Environment, Social, Governance). De nieuwe modulecomponent "Biologische agentia" stelt bedrijven in staat een goed georganiseerde bio-stoffeninventaris bij te houden die ook de bijbehorende compliance verbetert. De speciaal ontworpen registratieformulieren zijn gebaseerd op de vereisten van de Europese Richtlijn 2000/54/EG. 

Bedrijven die omgaan met biologische agentia, kortweg bio-stoffen, dragen een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers en voor de bescherming van het milieu. Bij gericht gebruik van micro-organismen zoals virussen, bacteriën of schimmels. In het laboratorium bijvoorbeeld: duidelijke etikettering en regels voor een geplande en controleerbare procedure zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld om infecties en de verspreiding van dat virus te voorkomen. Daarnaast moeten ook onbepaalde activiteiten die potentiële contactpunten met biomaterialen creëren worden beveiligd, bijvoorbeeld wanneer watermonsters van onbekende samenstelling worden genomen en geanalyseerd.

Om bedrijven bij dergelijke uitdagingen te ondersteunen, breidt Quentic in versie 14.0 de softwaremodule "Gevaarlijke stoffen" uit met de component "Biologische agentia". "De nieuwe functies binnen de component, begeleiden onze klanten praktisch in hun dagelijkse werk en versterken tegelijkertijd hun compliance. De structuur van het nieuwe gegevensregistratieformulier voor biologische agentia volgt immers de specificaties van de Europese Richtlijn 2000/54/EG. Bovendien "werd waardevolle feedback van testgebruikers met relevante expertise meegenomen in de ontwikkeling", verklaart Dr. Mario Lenz, Chief Product Officer bij Quentic.

Als biochemicaliën bij werkzaamheden worden gebruikt, moet niet alleen een overeenkomstig RISK-register worden bijgehouden, maar moeten ook de risico's van de stoffen worden geanalyseerd en beschermende maatregelen worden vastgesteld. De gebruikers van Quentic kunnen dan ook onmiddellijk de beoogde risicobeoordelingen en werkinstructies voor de verschillende toepassingsgebieden in het bedrijf opstellen. Met één muisklik worden kant-en-klare documenten voor distributie gegenereerd.

Flexibel bezoekersbeheer

Versie 14.0 van het Quentic-platform komt ook nog gedifferentieerder dan voorheen tegemoet aan de eisen van verschillende groepen mensen, van wie de interactie cruciaal is voor succesvol HSEQ- en ESG-beheer. Dit maakt het beheer van bezoekers en de beoordeling van gemelde incidenten, bijvoorbeeld over veiligheids- of kwaliteitskwesties, nog eenvoudiger en efficiënter. De verschillende betrokkenen - intern en extern, medewerkers en management - zijn optimaal geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Iedereen kan zonder veel moeite de voor hem of haar bestemde stap uitvoeren, of het nu gaat om de externe oproep voor een bezoekersbriefing onderweg of de interne afleiding van een corrigerende en verbetermaatregel. Quentic zorgt ervoor dat de gerelateerde informatie centraal wordt bijgehouden en nieuwe taken naadloos worden overgedragen aan de verantwoordelijken.

Verschillende gebruikerseisen

Bovendien zullen de snelle overzichten in de toekomst nog beter worden afgestemd op verschillende gebruikersgroepen, zodat ook hier beter rekening wordt gehouden met de specifieke eisen van productiemedewerkers, managers en HSEQ-specialisten. Zo blijven bijvoorbeeld verschuldigde taken en komende instructies in beeld of kunnen locatiespecifieke lijsten van gevaarlijke stoffen met de bijbehorende veiligheidsinstructies worden opgeroepen.

 

Pers foto's

    Dr. Mario Lenz, CPO of Quentic    Over Quentic

    Quentic is een van de toonaangevende oplossingsleveranciers van Software as a Service (SaaS) voor EHSQ en ESG management. Het Quentic platform bestaat uit tien individueel combineerbare modules en biedt een ideale manier voor bedrijven om Gezondheid & Veiligheid, Risico's & Audits, Incidenten & Observaties, Gevaarlijke Chemicaliën, Controle van Werkzaamheden, Juridische Compliance, Online Instructies, Processen, Milieubeheer en Duurzaamheid te beheren. Het portfolio wordt aangevuld door de Quentic App voor mobiele rapportage en door Quentic Analytics voor krachtige HSEQ data analyse met behulp van duidelijke en dagelijks bijgewerkte dashboards. Meer dan 900 bedrijven vertrouwen op de softwareoplossingen van Quentic om het HSEQ-management van hun organisatie en de verantwoordelijkheidsgebieden op het gebied van Milieu, Sociaal en Governance (ESG) te versterken. De integratieve software is ook geschikt voor de ondersteuning van uitgebreide managementsystemen in overeenstemming met ISO 14001, ISO 45001 en ISO 50001. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Berlijn, Duitsland, en heeft meer dan 250 mensen in dienst. Vestigingen zijn er in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Zweden, Denemarken, België, Nederland, Frankrijk, Spanje en Italië.

    X