• Sustainability centraal regelen

    Voith

Efficiënt milieu- en grondstoffenbeheer voor alle vestigingen wereldwijd: het wereldwijd actieve technologieconcern Voith GmbH & Co. KGaA dat in Heidenheim is gevestigd, past dit nu al toe. Het traject naar duurzaamheid ondersteunt het bedrijf sinds 2011 met de software voor arbeidsveiligheid, milieubescherming en duurzaamheidsbeheer Quentic. Hiermee kunnen alle verantwoordelijke medewerkers hun taken gelijktijdig binnen een systeem uitvoeren.

Over Voith

Sluiten Openen

Het in 1867 opgerichte familiebedrijf Voith is met ruim 20.000 werknemers in meer dan 60 landen vertegenwoordigd. Het portfolio omvat inrichtingen, producten en industriële dienstverlening en bedient met energie, olie & gas, papier, grondstoffen en transport & automotive vijf essentiële markten wereldwijd. Het operationele bedrijf is onderverdeeld in drie concerndivisies: Voith Hydro, Voith Paper en Voith Turbo.

Milieubescherming als centrale doelstelling

Sluiten Openen

Voor de bescherming van hulpbronnen en milieu heeft Voith drie hoofddoelstellingen voor boekjaar 2017/18 bepaald: het verlagen van het verbruik van schoon water met 10%, het verbruik van energie met 20% en de hoeveelheid afval met 25%. Deze doelstellingen worden door de centrale afdeling 'Corporate Sustainability' bewaakt, waaronder milieu, gezondheid en arbeidsveiligheid (Health, Safety & Environment, kortom: HSE) vallen, en de vorderingen worden in het duurzaamheidsrapport gedocumenteerd.

Wereldwijde verslaglegging

Sluiten Openen

Nog maar enkele jaren gelegen werden milieugegevens bij deze fabrikant van werktuigen en machines decentraal in verschillende systemen opgeslagen. "Voor een uniforme verslaglegging had ons team de nodige gegevens van meer dan 120 locaties in Excel-lijsten moeten verzamelen en evalueren," zegt Torsten Kallweit, hoofd van de centrale afdeling Corporate Sustainability & HSE. "Alleen al met het bijeenbrengen van de water-, energie- en afvaldata waren we wekenlang bezig en de analyse van de data duurde net zo lang." De onderneming had behoefte aan een betrouwbare database om de interne doelstellingen ten aanzien van het verbeteren van de efficiëntie te kunnen aansturen. De berichtgeving moest bovendien volgens de internationale standaard van de Global Initiative opgebouwd worden. De HSE-divisie maakte al in 2011 gebruik van de software Quentic en binnen enkele maanden werd deze in alle vestigingen geïmplementeerd. Met behulp van het softwaresysteem is onder andere een wereldwijd register van gevaarlijke stoffen samengesteld om het gebruik van gevaarlijke stoffen centraal te controleren en te autoriseren. Voith wilde het bestaande systeem vanaf 2015 ook voor duurzaamheidscontroledoeleinden gebruiken.

Efficiënte duurzaamheidscontrole

Sluiten Openen

In de softwaremodule Sustainability worden de gegevens tegenwoordig al bij het invoeren gecontroleerd. Er wordt gekeken of de waarden aannemelijk zijn en opvallende afwijkingen in vergelijking met voorgaande perioden springen meteen in het oog. De voor het invoeren van de gegevens verantwoordelijke medewerkers hoeven niet te beschikken over specifieke vakkennis om de tegenstrijdigheden te kunnen identificeren. De gestandaardiseerde procedure voor het invoeren en autoriseren waarborgt dat de gegevens voor alle vestigingen wereldwijd compleet, consistent en uniform zijn. Alle betrokkenen kunnen gelijktijdig en onafhankelijk van tijd en plaats in het systeem werken. Aan de hand van het versiebeheer zijn alle wijzigingen altijd te traceren en dankzij het overzichtelijke rapportageschema is de actuele status van alle verslagleggingstaken te allen tijde zichtbaar.

Evaluatie per muisklik

Sluiten Openen

Na autorisatie is de inhoud direct beschikbaar voor flexibele evaluatie. Per indicator kunnen de ontwikkeling na verloop van tijd en de ruimtelijke verdeling van de waarden en kosten worden weergegeven en met lokale en globale streefwaarden worden vergeleken. Financiële gegevens worden automatisch in de vereiste koers opgesteld, rekening houdend met wisselkoersontwikkelingen. Natuurkundige gegevens kunnen automatisch naar eenheden naar keuze worden omgerekend. Complexe kengetallen (KPI's) worden eveneens automatisch gegenereerd en in diagrammen weergegeven. Zie dienen als basis voor de opstelling van de ecologische en sociale aspecten in het duurzaamheidsrapport. Daarbij is de opmaak volgens alle gebruikelijke rapportagestandaarden mogelijk.

Quentic-module

Sluiten Openen

Sinds 2011 gebruikt Voith succesvol de volgende Quentic-modules:

  • Quentic Core
  • Health & Safety
  • Risks & Audits
  • Gevaarlijke stoffen
  • Legal compliance
  • Milieu management
  • Online instructies

"We hebben een solide basis gelegd voor het rapporteren van alle ecologische aspecten op het gebied van duurzaamheid door het implementeren van een gecentraliseerd systeem. Voor het invoeren, controleren en evalueren van de gegevens zijn beduidend minder inspanningen nodig, omdat heel veel processtappen met behulp van Quentic konden worden geautomatiseerd."

Markus Schönberger, teamleider Sustainability Controlling, Voith GmbH & Co. KGaA

Test Quentic 14 dagen gratis