Arbeidsveiligheid, Compliance, Milieu & duurzaamheid

Het waarborgen van wetsconforme activiteiten

Lahn-Dill waste management

3 minuten

Twee keer kreeg Abfallwirtschaft Lahn-Dill een EMAS Award voor haar voorbeeldige inzet voor de bescherming van het milieu en beide keren werd het certificaat uitgereikt door de Duitse minister voor milieu, dr. Barbara Hendricks. De besloten vennootschap werd in 2013 en 2014 op Europees niveau genomineerd voor de EMAS Awards. Sinds 2013 maakt het afvalbeheerbedrijf gebruik van Quentic, de online software gericht op kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM), die de voorbeeldige prestaties op milieugebied ondersteunt.

Over Abfallwirtschaft Lahn-Dill

Nadat de regio Lahn-Dill besloot haar afval verantwoord te beheren, werd hiervoor in 1997 het bedrijf Abfallwirtschaft Lahn-Dill opgericht. Het bedrijf dat circa 60 medewerkers telt, houdt zich bezig met afvalbeheer tussen Giessen en Siegen in de regio Lahn-Dill en exploiteert een afvalbeheercentrum met een stortplaats van klasse 2. 

Steeds betere bescherming van het milieu

Als een van de weinige openbare dienstverleners is het bedrijf gecertificeerd volgens de Europese milieunorm EMAS. Voeg daar certificeringen conform de kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001 en de Duitse verordening inzake afvalbeheerbedrijven (EfbV: Entsorgungsfachbetriebeverordnung) aan toe en het mag duidelijk zijn dat het voorkomen en minimaliseren van afval altijd de hoogste prioriteit hebben.

Afscheid van papier

Gezien de steeds strengere eisen ten aanzien van de bescherming van gezondheid en veiligheid op de werkplek en bescherming van het milieu en het aantal documenten dat moet worden gearchiveerd, kan het al snel lastig worden om een goed overzicht te houden. “Onze documentatie bestond uit elektronische bestanden en papierwerk op verschillende plekken. Het was daarom enorm lastig om de gegevens overzichtelijk en actueel te houden en om de juiste documenten terug te vinden”, vertelt Bernd Lommel, hoofd IT en functionaris gegevensbescherming. Abfallwirtschaft Lahn-Dill kwam tot de conclusie dat het een softwarematige oplossing moest vinden waarin alle processen op het gebied van KAM zouden zijn geïntegreerd en waarmee zaken efficiënter konden worden georganiseerd. Belangrijke functies, zoals documenten- en maatregelenbeheer stonden bovenaan de wensenlijst, gevolgd door andere functies zoals het eenvoudig genereren van risicoanalyses en veiligheidsinstructies, automatische herinneringen aan deadlines en afspraken, evenals het met één druk op de knop genereren van rapporten. Uiteindelijk koos het afvalbeheerbedrijf in de zomer van 2013 voor Quentic software, waarin nu alle documenten centraal worden beheerd. De software omvat goedkeurings- en vrijgavemechanismen, controle of documenten en de versies ervan actueel zijn en de archivering evenals planning van preventieve en verificatiemaatregelen.

“Met de web-gebaseerde Quentic software beschikken we nu voor al onze documenten over een centrale database en kunnen medewerkers deze bewerken, ongeacht waar ze aan het werk zijn.”

Bernd Lommel, hoofd IT en functionaris gegevensbescherming, Abfallwirtschaft Lahn-Dill

Systematische monitoring van bronnen

De module Environmental Management is geïmplementeerd om de milieuprestaties van het bedrijf digitaal te registreren en evalueren. Alle tarieven en het verbruik van elektriciteit, gas, schoon water en afvalwater, plus in- en uitgangen, zijn duidelijk weergegeven. Zo ontstaat een totaalbeeld van alle operationele stromen van hulpbronnen. Geplande waarden, specifieke indicatoren en vergelijkingen van streefwaarden en feitelijke waarden maken evaluaties over meerdere locaties mogelijk evenals visualisatie van de milieuprestaties van het bedrijf als geheel. Indien nodig kunnen alle opgebouwde soorten afval worden geregistreerd in het logbestand voor afval. Informatie over volume en transport van afval, de afvalmanifesten, kosten en opbrengsten worden centraal geregistreerd en zijn eenvoudig op te nemen in rapporten.

Normwijzigingen per e-mail

Om te voldoen aan de wettelijke nalevingsvereisten, maakt het afvalbeheerbedrijf gebruik van de functies van de module Legal Compliance. Door de integratie met juridische databases kost het bijhouden en actueel houden van alle relevante wettelijke normen aanmerkelijk minder tijd en moeite. Wettelijke verplichtingen zijn snel duidelijk. Automatische notificaties per e-mail in geval van normwijzigingen en de herzieningsgeschiedenis zijn handige tools om dagelijks wegwijs te worden in het oerwoud aan regels. Installaties waarvoor goedkeuring nodig is, worden geregistreerd in het installatieregister, waaronder informatie over de Duitse verordening voor installaties met water verontreinigende stoffen (VAwS) en andere juridische verwijzingen. Alle processen voor het verkrijgen van vergunningen, geldigheid en voorwaarden zijn hier vastgelegd en zijn altijd terug te vinden.

Sinds 2013 gebruikt afvalverwerkeringsbedrijf Lahn-Dill de volgende Quentic softwaremodules:

  • Quentic Core

  • Health & Safety

  • Legal Compliance

  • Milieu-management

Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

X