Arbeidsveiligheid, Digitalisering

De toekomst van arbeidsveiligheid op het werk

Hoe bereiden wij ons als EHS-experts voor op de toekomst van werk?

Werken in een steeds technologischer wereld

8 minuten27/06/2022

Van Davide Scotti 

Het lijdt geen twijfel dat de pandemie het tempo van de digitalisering heeft opgevoerd. Denk maar aan het enorme aantal softwareoplossingen, apps en andere digitale hulpmiddelen die zijn ontstaan om ons te helpen deze ongekende situatie het hoofd te bieden. Ze maken steeds meer een belangrijk deel uit van ons dagelijks leven, zowel op het werk als privé. Natuurlijk hebben we in het verleden al veel technologische ontwikkelingen gezien, maar dit was vaak een meer geleidelijk proces. We konden het zien aankomen, analyseren en verwelkomen. Vandaag is dat niet langer het geval. In onze hyperverbonden wereld is de technologische groei exponentieel, en gaan de dingen zo snel dat het moeilijk is te voorspellen welke richting ze zullen uitgaan en onze aanpak daaraan aan te passen.

Wat ooit als sciencefiction werd beschouwd, is moderne realiteit geworden: collaboratieve robotica, kunstmatige intelligentie, the Internet of Things, autonome voertuigen, bionica, virtuele en augmented reality, wearable technology, Big Data, 3D- en 4D-printen, de lijst gaat maar door. Al deze innovaties versterken elkaar en zorgen voor een niet te stuiten stroom van veranderingen. En daarmee komt een veelheid aan vragen die moeilijk te beantwoorden zijn.

De antwoorden hangen af van de vragen die we stellen

Het is belangrijk de juiste vragen te stellen voordat we op zoek gaan naar antwoorden:

  • Welke impact zal technologie hebben op de manier waarop wij werken en leven?
  • Welke gevolgen en uitdagingen brengt dit met zich mee op het gebied van gezondheid en veiligheid?

Dankzij robotica en automatisering zullen mensen minder gevaarlijk werk hoeven te doen, maar de digitalisering van de arbeidswereld brengt ook sociale, psychologische en organisatorische risico's met zich mee. Werknemers moeten misschien voortdurend in de gaten worden gehouden, het werk moet worden beheerd met algoritmen, er zullen meer ergonomische risico's zijn door nieuwe mens-machine-interfaces, evenals een toename van schermtijd en mobiel werken. Dit zijn allemaal aspecten waar managers en senior executives nu al over moeten nadenken en waarbij de steun vanEHS-experten essentieel is.

Een focus op mensen

In dit onstuitbare innovatieproces mogen wij ons als EHS-experts niet laten overweldigen. We moeten de teugels in handen nemen! Maar hoe? Door na te denken over onze unieke menselijke kwaliteiten en capaciteiten en ons te richten op onze waarden. Want ook al gaan we mee met het getij van verandering, er zijn enkele vaste punten om ons met beide benen op de grond te houden:

  • Menselijke kwaliteiten - creativiteit, verbeelding, intuïtie en, bovenal, ethiek

  • Waarden van eerlijkheid en rechtvaardigheid

  • Vermogen tot cohesie en samenwerking

  • Gevoelens van verbondenheid, vertrouwen en liefde

  • Zoeken naar geluk en veiligheid

Dit zijn allemaal elementen die vorm geven aan het oneindige wonder van het menselijk leven - iets wat machines nooit zullen kunnen nabootsen. Zoals futuroloog Gerd Leonhard zegt: "De nabije toekomst draait duidelijk om technologie, maar de grotere toekomst ligt in het overstijgen ervan".

Het vinden van het juiste evenwicht en mindful blijven

Ik dring er daarom bij de hele EHS-gemeenschap op aan om te proberen het juiste evenwicht te vinden in deze tijden van verandering en om bedachtzaam te blijven! Technologie zal een nog groter deel van ons leven gaan uitmaken, maar dat mag ons niet afschrikken. We moeten het zorgvuldig bestuderen en ons bewust worden van de risico's, maar ons ook bewust zijn van de voordelen die het ons biedt en het op de juiste manier gebruiken. Tegelijkertijd moeten wij altijd voor ogen houden dat wij in de eerste plaats mensen zijn en dat ook willen blijven. Als er één ding is dat we altijd voor ogen moeten houden, dan is het dat technologie ons alleen maar een hand kan geven - zij kan ons nooit een hart geven.

 

Davide Scotti
Davide Scotti
Auteur, spreker en expert in culturele verandering op het gebied van gezondheid en veiligheid

Davide Scotti is hoofd HSE-cultuur, communicatie en opleiding bij Saipem, en sinds 2010 algemeen secretaris van de Leadership in Health and Safety Foundation.

X