Gevaarlijke stoffen

Video: Quentic Gevaarlijke stoffen

Uw snelle en eenvoudige introductie in de module Gevaarlijke stoffen

Complete controle over gevaarlijke stoffen en goederen

Quentic Gevaarlijke stoffen vereenvoudigt de administratie van werkstoffen en gevaarlijke stoffen en helpt u bij het beschermen van de arbeidsveiligheid, de gezondheid en het milieu binnen uw bedrijf. Volg de wettelijke voorschriften strikt op, beperk organisatorische rompslomp tot een minimum en creëer maximale transparantie bij de omgang met gevaarlijke stoffen.

Inhoud

  • Uitgebreid kadaster van gevaarlijke stoffen met alle relevante informatie over ingrediënten

  • Eenvoudig omzetten in bedrijfsvoorschriften

  • Risicobeoordeling met betrekking tot de werkplaats

  • Kenmerk naar GHS/CLP, gevaarlijke goederen

  • Geautomatiseerde kennisgeving over verouderde veiligheidsinformatiebladen

"Wij hebben een haalbare oplossing gevonden voor ons beheer van gevaarlijke stoffen, die zowel de oude als de nieuwe verordening inzake gevaarlijke stoffen perfect ondersteunt. Onze gevaarlijke stoffen worden nu centraal geregistreerd in Quentic en de gegevens zijn altijd toegankelijk voor alle geautoriseerde personen".

Ursula Teiml, IT and Processes Facility Management, DATEV eG

X