Compliance

Video: Quentic Legal Compliance

Hurtig og enkel introduktion til modulet Legal Compliance

Meer rechtszekerheid, lager aansprakelijkheidsrisico

Quentic Legal Compliance vereenvoudigt de beoordeling van de behoefte aan juridi-sche maatregelen ten aanzien van de vele bepalingen in de wetgeving over gezondheid en veiligheid van werknemers en in de milieuwetgeving. Voldoe aan alle zorgvuldigheids-verplichtingen, beperk het aansprakelijkheidsrisico tot een minimum en toon aan dat alle niveaus van uw bedrijf voldoen aan de wettelijke eisen.

Indhold

  • Administration af gældende love og regler

  • Styring af godkendelsesprocesser

  • Sikker dokumentation af retsrelevante processer

  • Sichere Dokumentation rechtsrelevanter Vorgänge

  • Automatisk genererede e-mails ved ændring af standarder

  • Regelmæssige intervaller for tilbagevendende kontroller

X