Audits, Milieu & duurzaamheid

Whitepaper ISO 14001

Implementeer de standaard en laat u nu certificeren!

ISO 14001 - De wereldwijde standaard voor milieubeheer

Wij worden allemaal verzocht een bijdrage te leveren aan de bescherming van de natuur en het realiseren van klimaatdoelen. Als uw bedrijf op dit gebied vooruitgang wil boeken, is de implementatie van de internationale norm ISO 14001 en de invoering van een milieumanagementsysteem cruciaal. Door deze norm als leidraad te gebruiken, kunt u de basis leggen voor een continue verbetering van de milieuprestaties binnen uw organisatie. Zo draagt u bij aan de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen en werkt u tegelijkertijd aan uw milieudoelstellingen.

Stapsgewijs naar ISO 14001-certificering

Maar hoe neemt u een weloverwogen besluit over de invoering van een milieumanagementsysteem en certificering conform ISO 14001? Wat zijn de belangrijkste eisen van de norm en hoe geeft u daar invulling aan?
Welke voordelen biedt de norm en tegen welke kosten? Deze whitepaper biedt u de nodige kennis evenals een concreet implementatieplan met checklists voor alle belangrijke details.

Dit kunt u verwachten:

  • Overzicht van ISO 14001

  • Door de norm gestelde eisen

  • Implementatieplanning

  • Kosten-batenanalyse

  • Checklists

Wist u het al? Milieuverantwoordelijkheid is niet alleen goed voor het milieu. 

De top van de wereldeconomie is enthousiast over duurzaamheid. Naast de gemeenschappelijke visie van een gezonde en leefbare wereld liggen hier ook economische redenen aan ten grondslag. Door de duurzaamheidsdoelen van de VN (Sustainable Development Goals, afgekort SDGs) centraal te stellen, ontstaan er veel nieuwe mogelijkheden met een geschat marktvolume van 12 biljoen dollar! 

Quentic: deskundig en partner in milieumanagement

De HSE en CSR software oplossing van Quentic is bij uitstek geschikt om gebruikers te helpen bij het implementeren, onderhouden en verbeteren van een uitgebreid milieumanagementsysteem conform ISO.
14001. DEKRA Assurance Services GmbH blijft dit bevestigen met regelmatige audits.

Andere onderwerpen

Milieu & duurzaamheid

Whitepaper Duurzaamheidsmanagement

Kent u de 12 voordelen van gestructureerd duurzaamheidsmanagement? Lees hier hoe bedrijven kosten & risico’s minimaliseren, voldoen aan de verwachting van stakeholders, hun kansen op de markt verhogen en zo commercieel …

Whitepaper downloaden
Arbeidsveiligheid, Compliance

De EU Klokkenluidersrichtlijn

Wat voor invloed heeft de EU-klokkenluidersrichtlijn op uw bedrijf? Met welke aspecten moet uw rekening houden? We hebben de belangrijkste feiten over klokkenluiderssystemen voor de nieuwe Europese wetgeving op een …

Vakbijdrage lezen
Milieu & duurzaamheid

Quentic Sustainability

Evalueer uw maatschappelijke, ecologische en economische actiegebieden centraal in een HSE-softwarepakket. Leer hier hoe u met Quentic kennisuitwisseling en samenwerking stimuleert en een gefundeerde beslissingsbasis …

Video bekijken

X