Milieu & duurzaamheid

Energiebesparende tips voor bedrijven

Infographic met 76 no-regret maatregelen voor uw werkplek en kantoor om energietekorten strategisch te beheersen

6 minuten11/23/2022

Enorme prijsstijgingen en de vrees voor tekorten in het aanbod van bepaalde energiebronnen veroorzaken onzekerheid bij veel bedrijven. Wat kunt u nu doen om de energieprijzencrisis aan te pakken? Wij geven 76 tips voor energie-efficiëntie die snel en kosteneffectief kunnen worden uitgevoerd. Dit zijn allemaal no-regret maatregelen, wat betekent dat zelfs ongeacht de huidige energieprijzencrisis deze acties helpen energie te besparen en broeikasgassen te verminderen.

Infographic met tips voor energiebesparing

De volgende infographic geeft een overzicht van 76 maatregelen die bedrijven snel kunnen uitvoeren. Alle maatregelen worden beschouwd als een lage investering (< 1000 EUR) en kunnen bedrijven helpen om een deel van hun energieverbruik te verminderen en de stijgende energiekosten te beperken.

Download de infographic als PDF:

Veel bedrijven hebben al een aantal van de maatregelen in de infographic geïmplementeerd, omdat veel van deze maatregelen laaghangend fruit zijn. Het is echter de moeite waard om regelmatig organisatorische maatregelen in te voeren en workflows te optimaliseren. Zodra het potentieel van deze maatregelen volledig is benut, kan het nodig zijn te overwegen te investeren in systeem- en procestechnologie om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan moderne energienormen of gebruik maakt van de best beschikbare technologieën.

Systematisch energieverbruik en -kosten verminderen: EnMS

De algemene doelstelling voor energie-efficiëntie in de EU is het primaire energieverbruik met 26% en het finale energieverbruik met 20% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Om deze doelstellingen te bereiken moeten bedrijven specifieke technische en organisatorische maatregelen nemen om de energie-efficiëntie te verbeteren en/of het absolute energieverbruik te verminderen. Technische oplossingen zijn meestal proces- of sectorspecifieke maatregelen in energie-intensieve sectoren. Sectoroverstijgende technologieën, die in alle industrieën voorkomen, kunnen echter ook aanzienlijke energiebesparingen opleveren. Niettemin moet de eerste stap om energie te besparen of efficiënter te gebruiken de uitvoering zijn van organisatorische maatregelen, die meestal geen kosten met zich meebrengen en eenvoudige stappen kunnen inhouden zoals het verminderen van de lichtintensiteit of verlagen van de temperatuur.

Kosten besparen door load management

Load management, dat erop gericht is pieken in de energiebehoefte te voorkomen, kan ook de elektriciteitskosten verlagen. Systemen voor energiebeheer bewaken de belasting nauwkeurig, zodat energieverbruikers naar behoefte kunnen worden afgeremd of uitgeschakeld. Dit maakt het mogelijk de netwerkkosten (kosten voor het gebruik van elektriciteitsnetten) te verlagen. De elektriciteitsleveranciers hebben er dus baat bij dat de gebruiksfactoren van het netwerk zo constant mogelijk blijven, met een vlakke verbruikscurve. Terwijl voor huishoudens en kleinverbruikers standaard verbruiksprofielen worden toegepast, worden voor grootverbruikers met een jaarverbruik van meer dan 100.000 kWh doorgaans met tussenpozen van 15 minuten metingen van het stroomverbruik op afstand verricht. Naast het basistarief en het kilowattuurtarief moeten deze bedrijven ook een vraagtarief betalen. Dit is gebaseerd op het hoogst gemeten intervalgemiddelde in de factureringsperiode. Daardoor kan één belastingspiek in het jaar de elektriciteitskosten aanzienlijk verhogen, zelfs als het gemiddelde verbruik van een bedrijf aanzienlijk lager ligt. Een energiebeheersysteem biedt cruciale structuren die nodig zijn voor verbruiksbeheer, aangezien daarbij op gezette tijden energiegegevens worden verzameld en geëvalueerd.

X