Safety Management 2021: een trendrapport

17-03-2021

Professionals op het gebied van arbeidsveiligheid en -gezondheid zien meer waardering én meer uitdagingen  

  • Quentics meest recente Safety Management Trend Report presenteert de standpunten van internationaal bekende experts en de opvattingen van meer dan 600 professionals in arbeidsveiligheid. 
  • Managers op het gebied van arbeidsveiligheid en -gezondheid beschouwen de digitalisering van arbeidsveiligheid, mentale gezondheid, leiderschap en aandacht voor interpersoonlijke aspecten als hun topprioriteiten in 2021. 
  • De beroepsgroep staat daarnaast echter voor grote uitdagingen, zoals toegenomen stress door de COVID-19-pandemie  

Door de coronapandemie kwam het managen van arbeidsveiligheid en -gezondheid centraal te staan. Nooit eerder was er zo veel publieke aandacht voor dit onderwerp: Hoe kunnen nieuwe en gezonde werkwijzen in de praktijk worden gerealiseerd? Wat zijn de psychosociale risico's van de huidige maatregelen voor de lange termijn? En hoe kunnen hygiëneconcepten werknemers voldoende bescherming bieden op de werkplek? Hoe slagen specialisten en managers erin deze vragen voor hun bedrijven te beantwoorden en oplossingen toe te passen? Wat is de invloed van de pandemie op arbeidsveiligheid en -gezondheid en waar lopen professionals op dit gebied tegenaan? 

Quentic, een van de toonaangevende Software as a Service providers op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu management, gaat in zijn meest recente Safety Management Trend Report in op deze vragen. Het bedrijf sprak met elf experts van internationale naam, waaronder prof. Andrew Sharman, voormalig President van de Institution of Occupational Safety and Health (IOSH); prof. Amy Edmondson, Novartis Professor of Leadership and Management aan de Harvard Business School, en Davide Scotti, HSE-expert en Secretary General for the Leadership in Health and Safety (LHS) Foundation. Ook Nederlands expert Gerd-Jan Frijters, consultant veiligheidscultuur en oprichter van D&F Consulting, weidt uit over zijn inzichten en opvattingen.  

Meer waardering voor vakmensen op het gebied van arbeidsveiligheid en -gezondheid 

Als aanvulling op de opvattingen van de experts vroeg Quentic meer dan 600 professionals op het gebied van arbeidsveiligheid in heel Europa naar de voorwaarden en staat van arbeidsveiligheidsmanagement in hun dagelijkse werkzaamheden én naar hun prioriteiten voor 2021. Een bemoedigend resultaat van dit onderzoek is dat circa de helft van de respondenten te kennen gaf dat ze als gevolg van de coronapandemie een grotere algemene waardering voor hun werk en gerelateerde onderwerpen ervoeren. Slechts acht procent was van mening dat de waardering voor gezondheids- en arbeidsveiligheid gerelateerde onderwerpen was afgenomen. 

De geïnterviewde experts zijn dezelfde mening toegedaan. Gezondheid en veiligheid “bungelen niet meer onderaan” (Davide Scotti) en professionals ervaren enthousiasme en erkenning omdat hun managers naar hen luisteren (Andrew Sharman). 

Naarmate de verantwoordelijkheid toeneemt, nemen ook de uitdagingen toe 

Desalniettemin staat de sector voor grote uitdagingen. Terwijl bijna driekwart van de respondenten aangaf dat hun werkzaamheden vóór de crisis in positieve zin uitdagend waren, was dat cijfer in de herfst van 2020, toen het onderzoek werd uitgevoerd, tot minder dan 60 procent gedaald. Tijdens de pandemie verdubbelde ook het aandeel professionals dat hun werk in negatieve zin uitdagend vindt, van iets minder dan 15 procent tot meer dan 30 procent. 

Er zijn talloze redenen waarom dit zo wordt ervaren, maar het panel van experts wijst erop dat de taken van managers arbeidsveiligheid en -gezondheid al vóór de pandemie uitermate divers en omvangrijk waren. In zijn interview met Andrew Sharman benadrukt Timo Kronlöf, HSE-expert en productmanager bij Quentic, dan ook: “Veiligheidsmanagers moeten bijblijven, terwijl ze al uiteenlopende verantwoordelijkheden hebben. Ze zijn verantwoordelijk voor het managen van de lichamelijke en psychische gezondheid van werknemers, voor welzijn en velen daarnaast ook voor kwaliteit of milieu.” 

Globaal gezien nemen de verantwoordelijkheden van veiligheidsmanagers toe  

Veel experts zijn inderdaad van mening dat veiligheid en gezondheid op het werk steeds meer geïntegreerd wordt in een allesomvattend kader. Gerd-Jan Frijters: “De trend gaat richting de SDG’s - de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die in alle takken van industrie wereldwijd een grotere rol zullen gaan spelen.” Dhr. Frijters en andere experts benadrukken het belang van een veelzijdige aanpak die alle veiligheidsgerelateerde aspecten combineert met milieu- en duurzaamheidsdoelen en die digitale processen versterkt. Alle maatregelen en ervaringen als gevolg van de pandemie moeten nu worden vertaald naar langetermijnstrategieën. Daarbij moet er speciale focus komen op veiligheidscultuur, want dit wordt gezien als dé sleutel om bedrijven zo uit te rusten dat ze toekomstige uitdagingen aankunnen. Veiligheidsmanagers moeten daarom niet alleen vanuit inhoudelijk oogpunt competent zijn, ze moeten ook leiderschap tonen en hun collega's betrekken bij veiligheid. 

Mentale gezondheid is een belangrijke prioriteit 

Een ander aspect dat door de pandemie is versterkt en aanmerkelijke invloed heeft op de veiligheidscultuur is dat van psychologische risico's. Prof. Amy Edmondson wijst erop dat psychologische veiligheid onontbeerlijk is voor lichamelijke veiligheid. Alleen in een omgeving waarin iedereen “zichzelf op het werk kan laten horen” kan een cultuur van openheid bescherming bieden tegen nieuwe risico's. Dit onderwerp speelt ook mee in een bredere discussie over welzijn en de potentieel negatieve gevolgen van nieuwe manieren van werken, met name met betrekking tot thuiswerken. Stress, gevoelens van isolatie of het wegvallen van grenzen tussen privéleven en werk zijn enkele van de belangrijke onderwerpen die het panel van experts aan de orde stelt. Veiligheidsprofessionals zijn zich maar al te zeer bewust van deze risico's en hebben in het onderzoek aangegeven dat ze aandacht voor welzijn en mentale stress een belangrijk aandachtspunt vinden bij het werken aan het ‘nieuwe normaal’ na de pandemie. 

Leiderschap moet op alle niveaus worden gepraktiseerd 

Wat al deze onderwerpen met elkaar gemeen hebben, is dat ze niet nieuw zijn, maar dat ze in de huidige crisis veel meer dan andere aan urgentie hebben gewonnen. De experts benadrukken dan ook het aspect van training en ontwikkeling van professionals op het gebied van arbeidsveiligheid en -gezondheid en het ontwikkelen van vaardigheden waarmee ze deze nieuwe uitdagingen aankunnen. Leiderschap is daar een onderdeel van, aldus Andrew Sharman: “Leiderschap is geen functie, het is gedrag. We hebben allemaal de potentie om leiders te zijn, want leiderschap is een vaardigheid. En de behoefte aan leiderschap bestaat binnen de hele organisatie.” 

In elk geval zijn de specialisten bereid hun leiderschapsverantwoordelijkheden op te pakken en de komende hordes vol enthousiasme te nemen. Ze zouden echter ook graag meer ondersteuning vanuit het management en besluitvormers zien in hun pogingen hun collega's bij arbeidsveiligheid en -gezondheid te betrekken. 

Het Safety Management Trend Report is gratis te downloaden op www.quentic.nl/safety-trends. Andere belangrijke onderwerpen die in het rapport aan de orde komen: 

  • De belangrijkste succesindicatoren en motivatiemethoden op het gebied van arbeidsveiligheid en -gezondheid 
  • De aantrekkingskracht van het beroepenveld op starters aan het begin van hun loopbaan  
  • Arbeidsveiligheid en -gezondheid gezien in de context van globalisering en digitalisering 

 

Afbeeldingen 

Verzameling van vier diagrammen en voorblad van het Safety Management Trend Report

 

Over Quentic 

Quentic is een van de toonaangevende leveranciers van Software as a Service (SaaS) in de Europese HSE- en CSR-markt. Op het hoofdkantoor in Berlijn, Duitsland, werken 250 mensen, terwijl het bedrijf ook vestigingen heeft in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Zweden, Denemarken, België, Nederland, Frankrijk, Spanje en Italië. Ruim 800 klanten hebben voor hun HSE- en CSR-management gekozen voor de softwareoplossingen van Quentic.  

De online software bestaat uit tien afzonderlijke, combineerbare modules: Health & Safety, Risks & Audits, Incidenten & Observaties, Gevaarlijke Stoffen, Control of Work, Legal Compliance, Online instructies, Processen, Milieu management en Sustainability. Met kant-en-klare opleidingen en risico-evaluaties in combinatie met de modules Health & Safety en Online instructies ondersteunt Quentic momenteel talrijke ondernemingen bij de implementatie van nieuwe arbeidsveiligheidsstandaarden ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. Het Platform ondersteunt complete managementsystemen conform ISO 14001, ISO 50001 en ISO 45001. 

 

Safety Management Trend Report 2021

X