Incidentmanagement

Met de Quentic-softwaremodule Health & Safety

Ongevallen en veiligheidsvraagstukken vragen om snelle aandacht. Geen stress: Quentic heeft alle tools die u nodig heeft om incidenten effectief te managen. Maak het uw medewerkers gemakkelijk om incidenten te melden en te registreren zodra ze zich voordoen. Zet onmiddellijk de juiste beschermingsmaatregelen in en maak met één muisklik gedetailleerde incidentenrapporten aan.

De juiste omgang met incidenten en ongevallen.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Incidenten intern melden

 • Snelle melding van bijna-ongevallen (near-miss), materiële schade, milieuschade en lichamelijk letsel door alle werknemers
 • Directe overdracht van informatie aan de verantwoordelijke instantie
 • Optionele, automatische berichtgeving via de e-mail aan de betreffende leidinggevende
 • Centrale en gestandaardiseerde verdere verwerking van gemelde incidenten door daarvoor verantwoordelijke werknemers
 • Automatische registratie van verzuimdagen bij ongelukken
 • Analyse van de oorzaken en het treffen van rechtstreekse maatregelen op basis daarvan
 • Interne incidentberichten via een klik van de muis in een eigen berichtopmaak

Incidenten bewerken en analyseren

Ongevalmeldingen maken

 • Ongevallen met meldplicht praktisch overzetten naar de ongevalaangiften
 • Documenten die voor verzending gereed zijn in het gewenste formaat (brief, fax, XML) verzenden met slechts één druk op de knop
 • Bescherming van gevoelige gegevens van het beheer van incidenten op basis van een gedifferentieerd gebruikersbevoegdhedenconcept
 • Automatische incident- en ongevalstatistieken, bijv. overzicht van alle bijna-ongevallen
 • Afzonderlijke evaluaties in diagram- en tabelvorm
 • Berekening van gangbare ongevallencijfers, zoals verzuimdagen per werknemer, aantal ongevallen per 1000 werknemers, ongevalsfrequentie
 • Ongevallenbeheer en jaarverslag op basis van kenwaarden die de arbeidsveiligheid ondersteunen

Evaluatie van ongevallengetallen


Bescherming van gevoelige gegevens

Quentic wordt niet alleen gekenmerkt door professionele competentie en een hoge gebruikersvriendelijkheid, maar ook door een verfijnd verificatieconcept. U kunt de verschillende gebieden van Quentic voor verschillende gebruikers toegankelijk maken en de verdere toegankelijkheid tot op één enkel record en document - bijv. een bepaalde melding van een ongeval - reguleren.

Melding van een incident via de smartphone

Maak gebruik van de Quentic App om incidenten direct onderweg samen met foto's door te geven.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

Meer inzichten uit HSE & CSR

Breid uw kennis uit met de Quentic-resources: deskundige kennis en best practices op het gebied van arbeidsveiligheid, milieumanagement en duurzaamheid. Ontdek relevante trends, nieuwe strategieën en inspiratie voor uw versterkte HSE-management.

Whitepaper ISO 45001

Meer rechtszekerheid, gemotiveerdere medewerkers en een hogere productiviteit: een certificering conform ISO 45001 heeft heel wat voordelen. In deze whitepaper vindt u alle relevante informatie over deadlines, vereisten …

Whitepaper downloaden

Quentic Health & Safety

Hoe kan HSE-software u helpen om arbeidsveiligheid op lange termijn te verbeteren, medewerkers te motiveren & aansprakelijkheidsrisico’s te minimaliseren? Leer hier hoe u met Quentic uw veiligheidsnormen conform ISO …

Video bekijken

ENGIE Deutschland AG

Hoe kan de veiligheid van alle personen op de werkvloer gegarandeerd worden? ENGIE Deutschland kiest voor Quentic. Het bedrijf gebruikt de software op alle afdelingen en voldoet zo ook aan de vereisten van OHSAS 18001 en …

Succesverhaal lezen
Toon meer

"De externe adviseurs konden heel simpel en rechtstreeks via Quentic worden geïntegreerd. Nadat toegangsrechten waren verleend, konden ze de risicobeoordelingen op basis van hun inspecties direct invoeren in het systeem. Daardoor zaten alle betrokkenen op één lijn."