Incidentmanagement

Met de Quentic-softwaremodule Health & Safety

Ongevallen en veiligheidsvraagstukken vragen om snelle aandacht. Geen stress: Quentic heeft alle tools die u nodig heeft om incidenten effectief te managen. Maak het uw medewerkers gemakkelijk om incidenten te melden en te registreren zodra ze zich voordoen. Zet onmiddellijk de juiste beschermingsmaatregelen in en maak met één muisklik gedetailleerde incidentenrapporten aan.

De juiste omgang met incidenten en ongevallen.

Zo gemakkelijk is dat met Quentic!

Incidenten intern melden

 • Snelle melding van bijna-ongevallen (near-miss), materiële schade, milieuschade en lichamelijk letsel door alle werknemers
 • Directe overdracht van informatie aan de verantwoordelijke instantie
 • Optionele, automatische berichtgeving via de e-mail aan de betreffende leidinggevende
 • Centrale en gestandaardiseerde verdere verwerking van gemelde incidenten door daarvoor verantwoordelijke werknemers
 • Automatische registratie van verzuimdagen bij ongelukken
 • Analyse van de oorzaken en het treffen van rechtstreekse maatregelen op basis daarvan
 • Interne incidentberichten via een klik van de muis in een eigen berichtopmaak

Incidenten bewerken en analyseren

Ongevalmeldingen maken

 • Ongevallen met meldplicht praktisch overzetten naar de ongevalaangiften
 • Documenten die voor verzending gereed zijn in het gewenste formaat (brief, fax, XML) verzenden met slechts één druk op de knop
 • Bescherming van gevoelige gegevens van het beheer van incidenten op basis van een gedifferentieerd gebruikersbevoegdhedenconcept
 • Automatische incident- en ongevalstatistieken, bijv. overzicht van alle bijna-ongevallen
 • Afzonderlijke evaluaties in diagram- en tabelvorm
 • Berekening van gangbare ongevallencijfers, zoals verzuimdagen per werknemer, aantal ongevallen per 1000 werknemers, ongevalsfrequentie
 • Ongevallenbeheer en jaarverslag op basis van kenwaarden die de arbeidsveiligheid ondersteunen

Evaluatie van ongevallengetallen


Bescherming van gevoelige gegevens

Quentic wordt niet alleen gekenmerkt door professionele competentie en een hoge gebruikersvriendelijkheid, maar ook door een verfijnd verificatieconcept. U kunt de verschillende gebieden van Quentic voor verschillende gebruikers toegankelijk maken en de verdere toegankelijkheid tot op één enkel record en document - bijv. een bepaalde melding van een ongeval - reguleren.

Melding van een incident via de smartphone

Maak gebruik van de Quentic App om incidenten direct onderweg samen met foto's door te geven.

Wilt u Quentic gratis en vrijblijvend testen?

Leer de software en zijn voordelen kennen.

"De externe adviseurs konden heel simpel en rechtstreeks via Quentic worden geïntegreerd. Nadat toegangsrechten waren verleend, konden ze de risicobeoordelingen op basis van hun inspecties direct invoeren in het systeem. Daardoor zaten alle betrokkenen op één lijn."

Whitepaper ISO 45001

De nieuwe norm voor managementsystemen voor gezond en veilig werken is de opvolger van de huidige norm BS OHSAS 18001. Lees hier hoe u kunt profiteren van de voordelen van ISO 45001, hoe u aan de vereisten voldoet en hoe u de certificering behaalt.