Arbeidsveiligheid

Veiligheid bewaken via mobiel

Fingrid Oyj

3 minuten

Bij Fingrid Oyj gaat veiligheid boven alles. Het bedrijf is beheerder van het transmissiesysteem in Finland. Fingrid Oyj onderhoudt en ontwikkelt het Finse elektriciteitssysteem, waarbij de werkzaamheden van contractanten een essentiële rol spelen. Voor het HSEQ management is het dan ook van wezenlijk belang om ervoor te zorgen dat externe medewerkers zich houden aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

Veiligheidsdeskundige Karri Koskinen wil bereiken dat het aantal ongevallen tot nul wordt gereduceerd. Hij licht toe: “We hebben als opdrachtgever een verantwoordelijkheid tegenover onze contractanten, en we moeten dus garanderen dat zij voldoen aan onze vereisten voor arbeidsveiligheid. Het is heel belangrijk dat we ongevallen voorkomen."

Over Fingrid

Fingrid Oyj is een Finse onderneming die ervoor zorgt dat het landelijke hoogspanningsnet, de ruggengraat van de elektriciteitstransmissie door het hele land, goed functioneert. Het bedrijf transporteert continu elektriciteit van energieopwekkende bedrijven naar distributienetwerkbeheerders en industriële ondernemingen, onderhoudt grensoverschrijdende verbindingen en zet zich in voor bevordering van de elektriciteitsmarkt. Fingrid Oyj zorgt ervoor dat klanten op de elektriciteitsvoorziening kunnen vertrouwen en geeft vorm aan een schoon, marktgericht elektriciteitssysteem.

Overstap naar mobiel had prioriteit

Fingrid werkt met veel medewerkers op verschillende locaties, dat het bedrijf begon na te denken over de manier waarop veiligheidsprestaties worden bewaakt en gerapporteerd. Het was duidelijk dat er een betere oplossing moest zijn dan het voormalige systeem, waarbij men afhankelijk was van een handmatige administratie.  

Toen Fingrid in 2014 met Quentic ging werken, betekende dit de langverwachte stap naar een mobiel HSEQ platform. Nadat was besloten dat Fingrid een leverancier zocht die zowel een mobiele applicatie bood als een volledig rapportagesysteem voor alle aspecten van het veiligheids- en gezondheidsbeheer, kwam Quentic al snel naar voren als de ideale oplossing om aan de behoeften van Fingrid te voldoen. Naast de mogelijkheden van app voor verschillende use cases, speelde ook de gebruiksvriendelijkheid een grote rol. Koskinen merkt op: “Dat we konden overstappen naar mobiel had prioriteit voor ons, en de app was heel eenvoudig in het gebruik. Hij ziet er goed uit, simpel en aantrekkelijk."

Onmisbare tool voor dagelijkse taken

Vandaag de dag wordt de Quentic App bij elk project van Fingrid, en door meer dan 500 medewerkers, gebruikt. De beslissing van het bedrijf om mobiel te gaan werd goed ontvangen, en het on-the-go karakter van de app is van onschatbare waarde gebleken op afgelegen locaties. 

“Onze bouwterreinen, zoals die van onze transmissielijnen, bevinden zich soms midden in een bos, waardoor het heel lastig is om de rapportages op papier te doen. Je moet ze dan naar kantoor brengen, scannen en uiteindelijk per e-mail versturen. Met de Quentic App maken we de melding gewoon ter plekke en sturen we die meteen door via het systeem.”

Een van de belangrijkste toepassingen van de Quentic App voor Fingrid is het vastleggen en controleren van locatielogboeken. Dit werd altijd op papier gedaan, maar de nieuwe digitale manier van werken vormde een revolutionaire verandering voor deze essentiële dagelijkse taak.

“We hebben heel veel goede feedback gekregen van onze contractanten. Ze vinden het heel eenvoudig om meldingen te maken met de Quentic App. Het heeft de veiligheid op locatie absoluut verbeterd. Mensen gebruiken dit systeem namelijk ook echt, waardoor wij de veiligheid op werklocaties van Fingrid veel beter in kaart kunnen brengen.”

Karri Koskinen, veiligheidsdeskundige bij Fingrid Oyj

Controle in realtime

Karri Koskinen is heel blij dat Fingrid nu een betere controle heeft over alle aspecten van het veiligheidsbeheer, niet alleen over de agenda's van de bouwplaatsen, maar ook als het gaat om het bijhouden van ongevallen- en bijna-ongevallenstatistieken en het uitvoeren van locatie-inspecties: “Het grootste voordeel is dat je online en in realtime kunt controleren wat er op locatie gebeurt. We kunnen via het systeem de statistieken van een locatie bekijken en zien hoeveel ongevallen en bijna-ongevallen er zijn geweest. Het bedrijf dat de diensten voor ons uitvoert, stuurt een ongevals- of bijna-ongevalsmelding via de Quentic App, en wij kunnen dan de ernst en de mogelijke risico’s in verband met dat incident bepalen. Als we het incident hebben geclassificeerd, kunnen we het onderzoek uitvoeren in het systeem. Het gaat veel eenvoudiger op deze manier.”

Indrukwekkende resultaten dankzij betrokken personeel

Het gebruiksgemak en de voordelen van de Quentic App is voor iedereen binnen het bedrijf duidelijk. Daarnaast heeft de app ervoor gezorgd dat er veel meer incidenten worden gemeld. Koskinen: “Het aantal bijna-ongevalsmeldingen is enorm toegenomen; in 2016 waren er in vergelijking met 2015 ongeveer drie keer zoveel meldingen van bijna-ongevallen en onveilige situaties.”

De Quentic App betekent voor Fingrid Oyj:

  • Een nieuwe, mobiele manier van werken

  • Minder papierwerk en handmatige handelingen

  • Gemakkelijk rapporteren vanaf afgelegen werklocaties

  • Revolutionaire verandering in het locatielogsysteem

  • Aantrekkelijk en eenvoudig voor de gebruiker

  • Drie keer zoveel meldingen van bijna-ongevallen en onveilige situaties

Quentic Demo

Ervaar Quentic live op uw scherm.

Nu aanvragen

X