Arbeidsveiligheid, Digitalisering

Communicatie zorgt voor veiligheid - Davide Scotti

Interview voor het Safety Management Trend Report 2021

7 minuten03/03/2021  

Als onderdeel van het Safety Management Trend Report 2021 heeft Quentic toonaangevende deskundigen gevraagd naar hun standpunten, meningen en voorspellingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. . Wat vonden zij van de huidige stand van zaken op het gebied van veiligheidsbeheer? Hoe beoordelen zij de huidige trends en ontwikkelingen? En waar moet volgens hen de focus van de sector in 2021 liggen? Dat is Davide Scotti - auteur, spreker en expert in culturele verandering op het gebied van gezondheid en veiligheid!

Culturele verandering op het gebied van gezondheid en veiligheid

Davide, al enkele jaren hebt u een cultuuromslag proberen te bewerkstelligen op het gebied van gezondheid & veiligheid op het werk. Wat was uw aanpak hierbij en waarom hebt u daarvoor gekozen?

Voor mij bestaat er geen goede of verkeerde aanpak. Het komt allemaal op hetzelfde neer, het is maar welk etiket we erop plakken. Uiteindelijk is de energie die je nodig hebt om een organisatiewijziging door te voeren altijd in elk programma vervat – dat is altijd zo. Het verschil zit hem in de inhoud. Daarom is het essentieel dat de inhoud van deze programma's van het hoogste niveau is, geloofwaardig is en emotionele betrokkenheid stimuleert. Als ik er echter één zou moeten noemen, is Safety Leadership de aanpak die het meest dat weerspiegelt wat ik nastreef, dus de mogelijkheid om de intrinsieke waarden van veiligheid te omarmen en ze actief in de praktijk te brengen, in lastige operationele omstandigheden zoals die waar we allemaal aan gewend zijn. Het is echter belangrijk betrokkenheid van de leiders te kweken; we moeten ze op hun gevoel en hun verstand aanspreken, ze bewuster maken en meer motiveren en ze de tools bieden die ze nodig hebben om iedereen binnen hun organisatie te beïnvloeden als het om gezondheid en veiligheid gaat.

Meten van succes in veiligheidsbeheer

Over doelen gesproken, wat zijn de belangrijkste criteria om het succes van gezondheid en veiligheid op de werkplek te kunnen meten?

Jammer genoeg hebben we steeds de neiging ons te beperken tot het kijken naar feiten en cijfers die we kunnen delen met het management en aandeelhouders, als het tastbare bewijs van de bereikte resultaten, maar ik ben van mening dat er factoren zijn die veel zwaarder wegen, hoewel die zich ook veel lastiger laten meten. Dat is alles wat je ziet, hoort, voelt, alles dat je ervaart als je er middenin zit, alles wat duidelijk wordt wanneer je een medewerker in de ogen kijkt, de voelbare energie op de werkplek. Dat zijn de factoren waar we goed naar moeten kijken. Hoe we dat doen? Door vragen te stellen!

Safety Management Trend Report 2021

Davide Scotti is een van de elf internationale experts die deelnamen aan het panelonderzoek voor het Safety Management Trend Report 2021. U kunt het volledige rapport hier downloaden voor

  • Nieuwe perspectieven: Toonaangevende deskundigen uit acht landen delen hun inzichten over de belangrijkste trends en de gevolgen die de pandemie van het coronavirus heeft gehad voor de veiligheid op het werk

  • Waardevolle ervaringen: Voor het eerst bevat het Safety Management Trend Report een grootschalige enquête onder professionals in heel Europa

  • Een blik op de toekomst: Welke prioriteiten zijn nodig om de arbeidsveiligheid klaar te maken voor de toekomst? Waarop moeten specialisten zich nu concentreren?

 

Download nu!

Onconventionele veiligheidscommunicatie?

Volgens u is het vooral belangrijk om een beroep te doen op iemands gevoel. Is dat waarom u zich specialiseert in onconventionele communicatie? Denkt u dat dit de aanzet kan zijn voor een nieuwe trend?

Digitalisering is een van de trends waarover in deze tijd veel wordt gesproken. We mogen dit niet negeren of vergeten, maar we moeten ook in gedachten houden dat, waar technologie nuttig kan zijn, het nooit het hart van mensen kan vervangen.  Wat echt belangrijk is, is communicatie en het delen van informatie, het creëren van een netwerk daarvoor, en om mensen gemotiveerd te houden. Dat betekent dat we ons best moeten doen om de diverse communicatiemethoden effectief te gebruiken. Dat geldt ook voor training – het gebruik van technologie is tijdens de huidige pandemie van essentieel belang geweest, maar we moeten leren mensen zeer betrokken te laten blijven en virtuele communicatietools gebruiken die goed werken en die effectief zijn.

Advies voor meer veiligheid op het werk in 2021

Wat voor advies kunt u geven aan diegenen die zich bezighouden met gezondheid en veiligheid op de werkplek anno 2021?

Ik zou jonge professionals die net beginnen op het vlak van gezondheid en veiligheid op de werkplek adviseren dat ze dit onderwerp uiterst gepassioneerd moeten benaderen. Dit werk kan heel frustrerend en ook zeer dankbaar zijn. Zoals ik al zei, moet je uiterst betrokken zijn en zeer gepassioneerd, maar ook moedig, veerkrachtig en creatief. Volgens mij is dit hét moment om dit werk te gaan doen.

Ik zou HSE-managers en professionals die al enige tijd in deze sector werken, willen adviseren om de kansen die er nu liggen optimaal te benutten. Op dit moment is er zelfs nog meer vruchtbare grond om op te werken, want de schokgolven die door de COVID-19-pandemie de wereld over zijn gegaan, hebben het belang van veiligheid nog meer belicht en hebben ertoe geleid dat mensen zich heel anders zijn gaan gedragen.

De pandemie heeft ons allemaal laten inzien dat we verantwoordelijkheden hebben, niet alleen voor onszelf, maar ook indirect voor de gemeenschap in zijn geheel. Dus het advies dat ik kan geven is dat iedereen, elke werknemer en elke leidinggevende, nu, meer dan ooit tevoren, moet inzien hoe ze hun individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheden kunnen nemen.

Davide Scotti
Auteur, spreker en expert op het gebied van cultuurverandering op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Davide Scotti is hoofd HSE Culture, Communication and Training van Saipem, en sinds 2010 algemeen secretaris van de Leadership in Health and Safety Foundation.

X