Arbeidsveiligheid

De 2022 Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

De pijlers van een succesvolle veiligheidscultuur

6 minutes04/28/2022

Op 28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Het wereldwijde evenement is geïnitieerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) om het publiek bewust te maken van het belang van veiligheid, gezondheid en menselijke waardigheid op het werk.

Geschiedenis: Begin van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

De keuze van 28 april als datum voor de Werelddag vindt zijn oorsprong in de Canadian Workers Compensation Act van 1914. Deze wet, die op 28 april 1914 werd aangenomen, leidde tot de oprichting van de eerste Workmen's Compensation Board (nu Workplace Safety and Insurance Board) in Canada. Canada begon in 1985 voor het eerst op 28 april een herdenkingsdag voor arbeiders te houden, die het land later in 1991 uitriep tot een nationale dag van rouw om gevallen arbeiders te eren. De Worker's Memorial Day begon ook buiten Canada voet aan de grond te krijgen, met de Verenigde Staten die in 1989 een herdenkingsdag invoerden - en arbeidersorganisaties in Azië en elders begonnen het idee ook te omhelzen. In 2001 erkende de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) de dag officieel, en werd hij bekend als de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. 

Focus in 2022: samen werken aan een positieve veiligheidscultuur 

Campagnes en evenementen die erop gericht zijn de arbeidsomstandigheden veiliger te maken en de menselijke waardigheid te bevorderen, vormen een integraal onderdeel van de Werelddag. In 2022 richt de IAO haar aandacht op de sociale dialoog rond veiligheidscultuur. De organisatie definieert een veiligheidscultuur als "een cultuur waarin het recht op een veilige en gezonde werkomgeving op alle niveaus wordt gerespecteerd, waarin regeringen, werkgevers en werknemers actief deelnemen aan het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving door middel van een systeem van vastgelegde rechten, verantwoordelijkheden en plichten, en waarin aan het preventiebeginsel de hoogste prioriteit wordt toegekend". 

Hoe kan veiligheidscultuur slagen?

De definitie maakt duidelijk dat iedereen verantwoordelijk is voor het welslagen van de gezondheid en veiligheid binnen zijn bedrijf door zich veilig te gedragen. Als het gaat om veiligheidscultuur, is het geheel meer dan de som der delen. Onze missie is om voortdurend nieuwe inspiratie te bieden voor het opbouwen en verbeteren van de veiligheidscultuur in samenwerking met verschillende deskundigen uit onze EHSQ-gemeenschap.

Aanbevelingen van de redactie

Hier vindt u een selectie van vak- en blogartikelen, webinaropnames en whitepapers die zijn ontworpen om u te inspireren bij uw activiteiten om een duurzame veiligheidscultuur op alle niveaus van uw bedrijf te verankeren.

X