Arbeidsveiligheid, Compliance, Digitalisering

Occupational Safety: Veiligheid op het werk en mentale veiligheid gaan hand in hand

Interview met Harvard Professor Amy Edmondson voor het Safety Management Trend Report

7 minuten29/07/2021

Deskundigen die verantwoordelijk zijn voor gezondheid en veiligheid op het werk hebben een complexe verantwoordelijkheid en een brede takenpakket. Zijn zij ook verantwoordelijk voor het creëren van een open en eerlijke werkomgeving? Ja, zegt Amy Edmondson, hoogleraar leiderschap aan de Harvard Business School. Dat komt omdat het de enige manier is om een cultuur te creëren, waar fouten de veiligheid en productiviteit van het bedrijf ten goede kunnen komen.

Voor het Safety Management Trend Report vroeg Quentic aan Amy Edmondson waar Arbo managers zich in 2021 op moeten richten en hoe ze 'psychologische veiligheid' kunnen inzetten om medewerkers te inspireren verantwoordelijkheid te nemen en zich in te zetten voor veiligheid op het werk.

De sleutel tot een gezonde werkomgeving

Prof. Edmondson, uw onderzoeksveld richt zich voornamelijk op mentale veiligheid. Hoe zou u de relatie met de veiligheidscultuur omschrijven?

Voor mij gaan ze hand in hand. Veiligheidscultuur is de accumulatieve uitdrukking van veiligheidsklimaat en mentale veiligheid. Veiligheidscultuur is iets robuuster en duurzamer. Het beschrijft "de manier waarop dingen hier werken" en het bevat voor lief genomen aannames over wat er gebeurt als ik iets spreek dat misschien impopulair is of waardoor ik of iemand anders er slecht uit kan zien. Als we na verloop van tijd in een werkomgeving manieren vinden om dapper, direct, openhartig en open te zijn, creëert dat een robuuste veiligheidscultuur met focus op enthousiasme.

Focus op enthusiasme

Veiligheidsmanagers over de hele wereld moeten veel hoeden dragen. Zij zijn verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid van hun collega's, hun gezondheid en welzijn en soms ook voor kwaliteits- en milieukwesties. Nu brengen we ook psychologische aspecten in het spel. Hoe adviseert u managers om met deze verscheidenheid aan taken om te gaan?

Empower! De mate waarin EHS-managers anderen in staat kunnen stellen om een deel van dit werk voor en met hen te doen, is de mate waarin het beheersbaarder en verstandiger wordt. Ze moeten uitzoeken hoe ze anderen echt kunnen inspireren en betrekken om een gevoel van eigenaarschap te voelen voor het veiligheidsgedrag en het veiligheidsrecord van anderen. Als je dat klimaat van positieve groepsdruk in de organisatie kunt brengen, dan is het niet allemaal aan jou om normen vast te stellen of manieren te vinden om normen af te dwingen. Het is verspreid.

 Maar waar begin je? Hoe motiveer je mensen?

Het enige wat je kunt doen is handelen in je huidige situatie en erkennen dat er altijd iets is dat je kunt doen, zelfs als het slechts één collega is wiens leven je vandaag beter maakt. Als je bijvoorbeeld wilt dat de werkplek een beter veiligheidsklimaat heeft, zijn er twee dingen die je kunt doen: Ten eerste, modelleer het gedrag dat je in anderen wilt zien. Spreek over gevaren. Vraag om hulp. Ten tweede : nodig anderen uit. Hoe doe je dit? Het is simpel. Vragen. Elke keer als je een echte vraag stelt, en ik bedoel een vraag waar je hoopt op een antwoord, en dan lang genoeg pauzeert om te luisteren, heb je het veiligheidsklimaat een beetje beïnvloed. Verspil ook geen tijd aan het nadenken over de dingen die je niet kunt beïnvloeden of veranderen. Denk niet: "Nou, ik kan niets doen, want ZE zullen niet veranderen." Begin gewoon bij jezelf. Wat kun je doen? Hoe kun je anders komen opdagen? Welk gedrag kun je modelleren dat, zelfs op een kleine manier, de werkplek van anderen beter zal maken?

Moedig medewerkers aan om deel te nemen

Dus u zegt dat als mensen de kans hebben om deel te nemen aan het definiëren van veiligheid, ze ook meer bereid zijn om veilig gedrag te vertonen?

Ja, en dit is ook het punt waarop je succes in veiligheid moet meten. Als je alleen sentinelgebeurtenissen meet, zie je alleen de top van de ijsberg. Je hebt meer kans om veiligheidsdoelen te bereiken als je bereid bent om alle afwijkingen te volgen. En dit kan alleen worden bereikt als mensen zich psychologisch veilig voelen om zich uit te spreken over problemen. In dit opzicht zou je kunnen zeggen dat in termen van aantallen de beste bedrijven er misschien minder goed uitzien, omdat ze meer incidenten en bijna-ongelukken registreren. Daarom kan succes worden gemeten aan de hand van hoeveel we bereid zijn op te graven en over die kleine dingen te praten. En hoe meer je het hebt over de kleine dingen, de potentiële bedreigingen en dubbelzinnige bedreigingen, hoe meer je in staat bent om de grote dingen te vermijden. Veiligheidsfouten. Je kunt niet aannemen dat er hier niets misgaat. De meeste werkprocessen zijn veel te complex voor die aanname.  De essentiële vraag is: hoor je erover?

Safety Management Trend Report 2021

Prof. Amy Edmondson 

Amy Edmonson is een van de elf internationale experts met wie een panelstudie is verricht voor het Safety Management Trendrapport 2021. U kunt het volledige rapport hier downloaden voor:

  • Nieuwe perspectieven: Toonaangevende deskundigen uit acht landen delen hun inzichten over de belangrijkste trends voor veiligheid op de werkvloer en de gevolgen van het coronavirus

  • Waardevolle ervaringen: Voor het eerst bevat het Safety Management Trend Report een groot onderzoek waaraan professionals uit heel Europa hebben deelgenomen

  • Een blik op de toekomst: Welke prioriteiten zijn nodig om arbeidsveiligheid klaar te maken voor de toekomst? Waar moeten specialisten zich nu op richten?

 

Nu Downloaden!

Waar moeten veiligheidsmanagers zich volgens u op richten in 2021?

Werknemers! Veiligheidsmanagers moeten zich in 2021 richten op de ontwikkeling van human resources om volledig aan het werk te kunnen komen, om hun authentieke stem aan het werk te brengen. Dat betekent dat we veel geven om managementvaardigheden en leiderschapsvaardigheden op het hoogste en laagste niveau van een organisatie.

Amy Edmondson is Novartis Professor of Leadership and Management aan de Harvard Business School. De afgelopen 20 jaar heeft zij zich beziggehouden met onderzoek naar arbeidsveiligheid, in het bij-zonder psychologische veiligheid. In 2019 publiceerde ze haar laatste boek, “De onbevreesde organisatie: creëer psychologische veiligheid op de werkvloer om scholing, innovatie en groei te stimuleren”.

Prof. Amy Edmondson, Interview 2021
Prof. Amy Edmondson
Professor of Leadership en Management Harvard Business School

X