Milieu & duurzaamheid

GRI 403 en verder: Arbeidsveiligheid in duurzaamheidsrapportage

Hoe integreert u het thema gezondheid en veiligheid op het werk in uw GRI-duurzaamheidsverslaggeving?

Gezondheid en veiligheid op het werk is een cruciaal onderwerp als het gaat om duurzaam ondernemen. Een goed begrip van het verband tussen beide is essentieel als u gezondheid en veiligheid op het werk nog hoger op de agenda van uw bedrijf wilt krijgen. 

Maar op welke plek in een duurzaamheidsverslag moet gezondheid en veiligheid op het werk aan bod komen? Dit artikel schetst waar u informatie en indicatoren over gezondheid en veiligheid op het werk en de rol van specifieke sectornormen moet opnemen. Onze infographic geeft een duidelijk overzicht van de huidige staat van de GRI-normen (GRI 2021) na de invoering van geherstructureerde, herziene en aangevulde normen per 1 januari 2023. 

GRI 1 en 2: OHS informatie

Fundamentele informatie over de rol en relevantie van OHS (Occupational Safety and Health) in relatie tot de bedrijfsstrategie, naleving en betrokkenheid bij interne en externe belanghebbenden kan effectief worden gepresenteerd in de inleidende hoofdstukken of in de beschrijving van het bedrijf. GRI 2 en de indicatoren 2-22 tot en met 2-27 geven aan over welke aspecten u kunt rapporteren.

Duurzaamheidsverslagen volgen het principe van materialiteit. Dit betekent dat zij moeten rapporteren over onderwerpen met betrekking tot het bedrijf die een materieel effect hebben op de economie, het milieu en de mensen, met inbegrip van mensenrechten. Duurzaamheidsverslagen bevatten vaak een hoofdstuk over materialiteit waarin de methode wordt beschreven die is gebruikt om materiële onderwerpen te identificeren, de onderwerpen zelf en algemene informatie over hoe het bedrijf deze aanpakt. Dit biedt een organisatie de mogelijkheid om aan te tonen of gezondheid en veiligheid op het werk is geïdentificeerd als een belangrijk onderwerp en het belang ervan voor de organisatie en haar stakeholders. GRI 3 en de indicatoren 3-2 en 3-3 bieden een nuttige leidraad.

GRI 403: OHS indicatoren

Als een organisatie veiligheid en gezondheid op het werk eenmaal als een belangrijk onderwerp heeft aangemerkt, moet zij daarover rapporteren aan de hand van de desbetreffende Topic Standards. Gezondheid en veiligheid wordt behandeld in GRI 400 (sociale informatie). De relevante indicatorenset voor OHS is GRI 403, die bestaat uit 10 subindicatoren (403-1 t/m 403-10). Voor elke indicator worden verplichte openbaarmakingen, aanbevelingen en richtlijnen voor openbaarmaking gegeven.

Elke organisatie moet zelf bepalen welke specifieke details zij voor elk belangrijk onderwerp moet vermelden. Als het gaat om OHS, moeten ze beslissen over welke van de 10 subindicatoren ze willen rapporteren. In tegenstelling tot de GRI SRS 2016/2018 specificeren de GRI Standards 2021 geen minimum aantal specifieke indicatoren waarover bedrijven moeten rapporteren.

Download de infographic als PDF:

Sector Standards: Specificaties en aanbevelingen

Universele normen (GRI 1-3) en Topic Standards (GRI 200, 300 en 400) worden aangevuld met Sector Standards (GRI 11, 12, 13 e.v.). Er zijn nog niet voor alle sectoren sectorstandaarden gepubliceerd. Indien echter een voor de rapporterende organisatie relevante Sector Standaard is gepubliceerd, is de toepassing van deze Standaard verplicht. Wat OHS betreft, betekent dit dat de sectornorm meer specifieke details geeft over mogelijke materiële onderwerpen voor bedrijven die in die sector actief zijn (en dieper ingaat op onderwerpen die onder de indicatoren 3-2 en 3-3 vallen), alsmede sectorspecifieke aanbevelingen voor rapportage overeenkomstig de GRI 403-indicatorenset.

Prof. Jana Brauweiler: Als Professor Integrated Management Systems aan de Zittau/Görlitz University of Applied Sciences (HSZG) in Duitsland is zij voornamelijk verantwoordelijk voor HSZG-studenten in het masterprogramma Integrated Management Systems. Zij heeft verschillende praktische gidsen gepubliceerd over managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk, milieubeheersystemen en de audit van managementsystemen. Zij biedt ook coaching en advies aan organisaties ter ondersteuning van de implementatie van dergelijke systemen. Met haar werk, dat vooral gericht is op het midden- en kleinbedrijf in de industriële sector, wil zij de effectieve implementatie en integratie van milieu-, arbeidsveiligheids-, energie- en kwaliteitsbeheersystemen ondersteunen.

X