Arbeidsveiligheid

U heeft geen veiligheidsmanager nodig, maar een veiligheidscultuur

Zorg ervoor dat veiligheid op het werk een topprioriteit is in uw bedrijf

3 minuten08/15/2022

Geschreven door Karri Takki

Elk bedrijf van een behoorlijke omvang heeft een veiligheidsverantwoordelijke nodig, en dit is vaak een intern aangestelde veiligheidsmanager. Hij of zij kan voltijds of deeltijds zijn, en er wordt van hem of haar verwacht dat hij of zij ervoor zorgt dat het bedrijf in alle opzichten compliant blijft, veiligheids-KPI's opstelt, en regelmatig rapporten opstelt over het aantal incidenten dat zich binnen uw organisatie voordoet.

De rol van veiligheidsmanager is echter niet altijd gemakkelijk. Hij heeft misschien geen ondersteunend team en een beperkt budget of wordt door andere personeelsleden als lastig ervaren. In het ergste geval kunnen sommigen hen als een belemmering beschouwen, waardoor zij worden gehinderd in hun vermogen om geld te verdienen.

Maar voordat u zich ontdoet van veiligheidspersoneel, is het de moeite waard na te gaan waarom zij het zo moeilijk hebben binnen uw bedrijf. Vaak is dat omdat ze niet over de nodige middelen beschikken om hun werk effectief te doen, of omdat ze er alleen voor staan als het gaat om het creëren van een veiligheidscultuur. Als u deze problemen aanpakt, kan uw werkomgeving een veel coöperatievere - en veiligere - omgeving worden.

 

Hoe bouwt u een veiligheidscultuur op?

Cultuurverandering komt van bovenaf, dus uw senior team heeft de mogelijkheid om voorop te lopen als het gaat om het verbeteren van de veiligheid op de werkplek. Als u de veiligheidsmanager alleen inspecties laat uitvoeren en verwerken, ontstaat er een omgeving waarin hij op situaties reageert en op fouten wijst, maar waarin niet altijd veranderingen worden doorgevoerd als gevolg van zijn inspecties.

Een productievere oplossing is om project- en productiemanagers (en uiteindelijk hun teams) aan te moedigen om veiligheidskwesties als onderdeel van hun taak te gaan observeren en rapporteren; de last van uw veiligheidsmanager om voortdurend solo-inspecties uit te voeren en rapporten op te stellen, wordt zo weggenomen. In een ideale wereld zou iedereen, van arbeiders tot topmanagers, veiligheidsmanager moeten worden binnen zijn rol.

Uw veiligheidsmanager helpen om effectiever te werken

Wanneer veiligheidsrapportage een echte teamprestatie wordt, zal uw veiligheidsmanager zich op andere taken kunnen concentreren. Om de omstandigheden verder te verbeteren, moet die veiligheidsmanager de beschikking krijgen over de moderne veiligheidsoplossingen die nodig zijn om gegevens te analyseren en doeltreffende aanbevelingen te doen.

In plaats van te vertrouwen op algemene checklists en handmatige spreadsheets, hebben veiligheidsmanagers de technologie nodig om informatie te verzamelen en trendrapporten te genereren over hoe uw bedrijfsprotocol de veiligheid beïnvloedt.

Door een veiligheidscultuur te creëren waarin iedereen zijn steentje bijdraagt, zal uw bedrijf een veel groter volume aan nuttige gegevens genereren. Meerdere veiligheidsrapporten, taakveiligheidsanalyses en observaties kunnen tegelijkertijd binnenstromen en de veiligheidsmanager kan deze bevindingen verwerken om risico's voor uw organisatie te isoleren en te beperken.

Een bedrijf van veiligheidsmanagers creëren

Om ervoor te zorgen dat veiligheid echt op de eerste plaats komt binnen uw bedrijf, is het belangrijk om werknemers op alle niveaus erbij te betrekken; iedereen moet de verantwoordelijkheid dragen voor veiligheidsbeheer, in plaats van naleving te zien als een last of een belemmering.

Binnen deze cultuur zal uw veiligheidsmanager worden gezien als een expert op dit gebied, die teamleiders en senior management helpt om de veiligheid op de werkplek te verbeteren. Naast het analyseren van gegevens en het doen van aanbevelingen, zal hij of zij ook een voortdurende rol spelen bij het opleiden en trainen van het personeel in het algemeen.

En met meer ondersteuning in het hele bedrijf zal uw veiligheidsmanager tijd hebben om nieuwe technologieën en technieken te onderzoeken die kunnen helpen bij het verbeteren van het veiligheidsprotocol in het bedrijf. In de niet al te verre toekomst zullen bedrijven bijvoorbeeld investeren in schildwachten en drones om gegevens uit het veld te verzamelen, en in assistenten van de kunstmatige intelligentie (AI) om de enorme hoeveelheid gegevens te verwerken die uw bedrijf genereert.

Dit maakt deel uit van een bredere wereldwijde trend waarbij repetitieve, alledaagse taken door machines zullen worden geautomatiseerd, in plaats van handmatig door mensen te worden berekend. Het personeel - inclusief veiligheidsmanagers - zal dan tijd kunnen besteden aan creatieve taken en interacties van mens tot mens, waar zij de meeste waarde kunnen toevoegen.

X