Arbeidsveiligheid

Whitepaper Contractor Safety Management

Externe bedrijven intelligent managen dankzij HSE-software

Het managen van externe bedrijven levert uw organisatie vaak extra risico op. Statistisch lopen medewerkers van externe bedrijven immers een grotere kans op een ongeval of letsel. Bij de uitwerking van arbomaatregelen moet hiermee dus specifiek rekening worden gehouden. De meeste bedrijven zijn zich daar al van bewust en marktbrede enquêtes geven aan dat 91% van de respondenten het managen van externe bedrijven als belangrijk of zeer belangrijk beschouwt voor de operationele uitmuntendheid van hun bedrijf.

In deze whitepaper leest u aan welke eisen HSE-software zou moeten voldoen zodat uw bedrijf ervoor kan zorgen dat medewerkers van externe bedrijven gezond en veilig kunnen werken en eventuele risico's tot een minimum beperkt blijven.

In deze whitepaper Contractor Safety Management leest u:
  • Welke voordelen HSE-software u kan bieden zodat u uniforme regels voor het managen van externe bedrijven kunt opstellen en introduceren.

  • Hoe u contractors (en subcontractors) met succes kunt managen en tegelijkertijd een probleemloze communicatie en gepaste informatie-uitwisseling kunt garanderen.

  • Hoe u het hiaat tussen operationeel risicomanagement en arbeidsveiligheid kunt vullen en alle veiligheidsgerelateerde aspecten van het werken met externe bedrijven effectief kunt managen.

  • Hoe u het managen van externe bedrijven in zeven stappen kunt actualiseren

Andere onderwerpen

Arbeidsveiligheid, Digitalisering

Safety Management Trend Report 2021

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor arbeidsveiligheid in de toekomst? Onze internationale experts beantwoorden deze en andere belangrijke vragen in ons Europees onderzoek.

Whitepaper downloaden
Arbeidsveiligheid, Digitalisering

De Veiligheidsladder compleet digitaliseren met een geïntegreerd HSE platform

Hoe u effectief de veiligheidsladder kunt beklimmen en het veiligheidsbewustzijn in uw organisatie kunt waarborgen.

Webinar bekijken
Arbeidsveiligheid

Quentic Health & Safety

Hoe kan HSE-software u helpen om arbeidsveiligheid op lange termijn te verbeteren, medewerkers te motiveren & aansprakelijkheidsrisico’s te minimaliseren? Leer hier hoe u met Quentic uw veiligheidsnormen conform ISO …

Video bekijken