Compliance

Whitepaper Delegeren van taken

Hoe reductie kan leiden tot reflectie: kom wettelijke verplichtingen na, verminder risico's

Bedrijven hebben tegenwoordig een breed scala aan wettelijke verplichtingen te vervullen. Om de naleving van deze verplichtingen te waarborgen, zijn deze taken vaak op een algemene manier, met onbedoelde gevolgen, verdeeld over alle managers. Dit is niet alleen een bureaucratische rompslomp die het managementsysteem tegenwerkt, maar deze gegeneraliseerde taakverdeling gaat ook ten onrechte uit van een uniform niveau van technische en personeelsvoorzieningen en capaciteiten binnen het bedrijf. Maar er is een andere mogelijkheid: deze whitepaper demonstreert een praktische manier om complexe wettelijke verantwoordelijkheden te delegeren. Tevens worden er ook 7 criteria besproken om de implementatie te ondersteunen.

Het door u te downloaden document is in het Engels.

Bekijk de whitepaper:

X